Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analysis of secondary biochemical components in maize flour samples by NIR (near infrared reflectance) spectroscopy

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, vol.14, no.4, pp.2320-2332, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Screening Turkish maize landraces for kernel oil content and oil quality traits

Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization, vol.18, no.4, pp.278-286, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Using Leaf Based Hyperspectral Models for Monitoring Biochemical Constituents and Plant Phenotyping in Maize

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.18, no.6, pp.1705-1718, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of Spectral and Molecular Analyses for Classification of Long Term Stored Wheat Samples

SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, vol.36, no.4, pp.1266-1272, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Comparative Study on Changes and Relationships of Kernel Biochemical Components in Different Types of Maize

JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, vol.92, no.10, pp.1451-1459, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of Quality Parameters in Maize Grain by NIR Reflectance Spectroscopy

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.18, no.1, pp.31-42, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Changes in yield and seed quality traits in rapeseed genotypes by sulphur fertilization

EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.229, no.3, pp.505-513, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of nitrogen fertilization on tocopherols in rapeseed genotypes

EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.227, no.3, pp.871-880, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of planting time on fatty acids and tocopherols in chickpea

EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.226, no.3, pp.517-522, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Gene dosage effects on carotenoid concentration in maize grain

MAYDICA, vol.48, no.3, pp.183-190, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Enhancement of vitamin E levels in corn

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION, vol.21, no.3, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Assessment of genetic diversity of Turkish maize landraces for phytic acid and total phenolic contents

Acta fytotechnica et zootechnica, vol.24, no.1, pp.16-24, 2021 (International Refereed University Journal)

Şeftali Ağacı Artık Potansiyelinin Hesaplanmasına Yönelik Katsayının Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.299-305, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Gravimetric and Spectrophotometric Determination of Surface Wax Content in Maize Kernels

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.9, pp.85-92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mısır Ununda Karotenoid Analizi İçin Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.87-98, 2019 (National Refreed University Journal)

Seleksiyon Altındaki Yüksek Yağlı Bir Mısır Popülasyonunda Bazı Kalite ve Agronomik Özelliklerdeki Değişim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.230-238, 2017 (National Refreed University Journal)

HETEROSIS AND HERITABILITY ANALYSES FOR PLANT YIELD AND SOME QUALITY TRAITS IN F1 AND F2 GENERATIONS OF MAIZE

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.32, pp.237-243, 2017 (National Refreed University Journal)

Genetic analysis of flowering in maize based on calendar and thermal time

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.193-199, 2015 (Other Refereed National Journals)

Fusarium Başak Yanıklığının Buğdayda Toplam Protein ve Karbonhidrat İçeriğine Etkisi

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, vol.23, no.2, pp.149-153, 2013 (National Refreed University Journal)

The effect of generation and parents on endosperm protein ratio and change of protein fractions in maize

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.150-156, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mısırda Endosperm Protein Oranı ve Protein Fraksiyonlarının Değişiminde Ebeveyn ve Generasyonların Etkisi.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.150-156, 2013 (International Refereed University Journal)

Kükürt gübrelemesi ile kolzada tokoferol içeriğinin değişimi üzerine bir not

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.10-18, 2012 (National Refreed University Journal)

Development of a calibration model to estimate quality traits in wheat flour using NIR (Near Infrared Reflectance) spectroscopy

Jorunal of Agricultural Sciences, vol.43, no.3, pp.392-400, 2011 (International Refereed University Journal)

Farklı ekmeklik buğday çeşitlerinin agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

ODÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.1, no.1, pp.16-27, 2011 (National Refreed University Journal)

Ekmeklik Buğday Çeşit Seçiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan Stabilite İstatistiklerinin Kullanılması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.20, no.1, pp.34-43, 2010 (National Refreed University Journal)

Use of Parametric and Nonparametric Stability Statistics

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekmeklik buğdayda un kalite özelliklerinin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.73-83, 2009 (National Refreed University Journal)

Kolzada (Brassica napus ssp. oleifera) Glikosinolat ve Sinapin İçeriklerinin Farkı Azot Gübrelemesine Göre Değişimleri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.161-166, 2008 (National Refreed University Journal)

Çanakkale Yöresinde Yeni Kışlık Kolza Çeşitlerinde Bazı Özelliklerin Araştırılması

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.1-8, 2007 (National Refreed University Journal)

Investigation of Some Seed Quality Components in Winter Rapeseed Grown in Çanakkale Province

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.87-92, 2007 (National Refreed University Journal)

Changes in Phytosterols in Rapeseed (Brassica napus L.) and their Interaction with Nitrogen Fertilization

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.9, no.2, pp.250-253, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Yöresinde Nohut Bikisinin Kışlık Olarak Yetiştirilebilme Olanakları

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.57-66, 2006 (National Refreed University Journal)

Çanakkale Yöresinde Nohut Bitkisinin Kışlık Olarak Yetiştirilebilme Olanakları

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.57-66, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avenacin A-1 Content of Some Local Oat Genotypes and the in vitro Effect of Avenacins on Several Soil-Borne Fungal Pathogens of Cereals

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.29, pp.157-164, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ZEYTİN AĞACI BUDAMA ARTIK POTANSİYELİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK KATSAYININ BELİRLENMESİ

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.150-151

ZEYTİN AĞACI BUDAMA ARTIK POTANSİYELİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK KATSAYININ BELİRLENMESİ

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.150-151 Creative Commons License

Yerel Mısır Popülasyonlarının Amiloz ve Amilopektin İçeriği Bakımından İncelenmesi

II. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi, Niğde, Turkey, 2 - 03 May 2019, vol.-

ANADOLU’YA AİT YEREL MISIR POPÜLASYONLARININ TRİPTOFAN İÇERİĞİNİN BELİRLEMESİ

II. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi, Niğde, Turkey, 2 - 03 May 2019, vol.-

Evaluation of the Effects of Some Agronomic Traits on Single Plant Yield in Linseed Genotypes

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, pp.398-403

ŞEKER MISIRDA DUYUSAL ANALİZ SONUÇLARINA GENOTİP VE HASAT ZAMANIN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.1, pp.571-574

Farklı Mısır Saf Hatlarının Karakterizasyonu-I: Tane Oluşumuna Kadar Olan Süreçte Gelişim Seyirleri

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.1, pp.501-504

FARKLI MISIR SAF HATLARININ KARAKTERİZASYONU-II: TANE KALİTE ÖZELLİKLERİ

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.1, pp.505-508

Moleküler Tarım

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.2067-2072

İkinci ürün olarak yetiştirilen mısırda ekim zamanının verim ve verim unsurlarına etkisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü ve Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.657-665

Tarımımız Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere Hazır mı?

Çanakkale Tarımı Sempozyumu: Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.80-86

Çanakkale ekolojisine uygun ekmeklik buğday genotiplerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü ve Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, vol.1, pp.95-104

The Effects of Some Growth Regulators on Callus Induction of Sunflower (Helianthus annuus).

Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Science II. International Conference, Lozenec, Bulgaria, 10 - 12 June 2009, vol.1, pp.196-199

Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Protein Miktarlarının Belirlenmesi.

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, vol.1, pp.593-596

Domatesin Birim Ürün Maliyeti Çanakkale Örneği

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Turkey, 19 - 22 September 2006, pp.237-241

Bazı Nohut Hatlarının Çanakkale Yöresinde Kış Koşullarına Adaptasyonu.

6. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2005, vol.I, pp.267-269

Books & Book Chapters

Using Near Infrared (NIR) Spectroscopy in the Analysis of Cereal Products: The Example of Maize

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R.,Zencirkiran M.,Curebal İ., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.507-521, 2018

Biga İlçesinde Uygulanan Bitkisel Üretim Tekniklerinin Analizi

in: Biga İlçesi'nin Başlıca Ürünlerinde Bitkisel ve Hayvansal Tarım Potansiyeli , Başak Egesel,Dr. Sibel Tan, Editor, -, Çanakkale, pp.18-33, 2007