Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Complexity, diversity and ambiguity in teaching and teacher education: Practical wisdom, pedagogical fitness and tact of teaching

International Journal of Progressive Education, cilt.12, sa.3, ss.172-186, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyond the Handicaps Ethnographic Analysis of School and Social Lives of Inclusive Students

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, sa.19, ss.79-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Views of Primary School Teachers Towards Lifelong Learning

Route Educational and Social Science Journal, cilt.3, sa.1, ss.337-350, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Kalkınmada Turizmin Önemi: Nusratlı Köyü Örneği

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi - Journal Of Entrepreneurship And Development, cilt.9, sa.2, ss.295-312, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Destinasyon Yaratma Sürecinde Örgütlenmenin Önemi Çanakkale Turizmi Üzerine Bir Araştırma

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.49-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparative analysis of job satisfaction levels of public and private school teachers

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.4, sa.2, ss.20-33, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması

Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen değerler ve yeni eğitim paradigmasi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.89-102, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Case study of the factors affecting the school successes of the Syrian Refugee Students in Turkey

The Fourteenth International Congress of Qualitative Inquiry, 16 - 19 Mayıs 2018

The Fourteenth International Congress of Qualitative Inquiry

Syrian Refugee Students’ Stories of Surviving Trauma and Integration into TurkishPublic Schools, 16 - 19 Mayıs 2018

Evidence-informed Curriculum and Inclusion in the Time of Globalization

e IV Luso-Brasilian Education Conference -Colóquio Luso-Brasileiro de Educação (COLBEDUCA), 24 - 25 Ocak 2018

The Role of Scientific Evidence to Serve Public Interest in Education

3. Cyprus International Congress of Education Research, 7 - 10 Aralık 2017

Understanding Public Good in the Context of Evidence Discourse in Education

European Conference on Educational Research, 21 - 25 Ağustos 2017

The importance of agricultural education in reducing migration from rural areas: A case study

Thirteenth Internatıonal Congressof Qualitative Inquiry, 17 - 21 Mayıs 2017

Qualitative Inquiry in the neoliberal public sphere: A Turkish visions from the SIGs

Thirteenth International Congress of Qualitative Inquiry, 17 - 21 Mayıs 2017

Evidence and Public Interest in Educational Policy, Research and Practice

Thirteenth International Congress of Qualitative Inquiry, 17 - 21 Mayıs 2017

Educational Policy and Research for the Public Good Evidence based Evidence informed or Evidence Free

2016 Asia-Pacific Educational Research Association-Taiwan Education Research Association Conference, TAYVAN, 10 - 13 Ekim 2016

Understanding the Complexities of Multiculturalism in a Globalized World The Role of Educational Research

2016 Asia-Pacific Educational Research Association-Taiwan Education Research Association Conference, TAYVAN, 10 - 13 Ekim 2016

A critical evaluation of evidence informed educational research in Turkey

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry, 18 - 21 Mayıs 2016

Qualitative Inquiry Community Empowerment and Educational Research in Turkey

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry, 18 - 21 Mayıs 2016

Developing The Capacity of Local Actors In Satellite Towns For Asylum Seekers

Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, 21 - 23 Mayıs 2015

Yerelden Cambridg’e ve NASA’ya: Dezavantajlı Öğrencilerde Çanakkale Değerleri ve Girişimcilik Bilinci Geliştirme

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 4-7 Mayıs İstanbul Yıldız Teknik Üniversites, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.201-202

The Expansion Process of Canakkale Onsekiz Mart University

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 May. 2009. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

Eğitim Fakültelerinin Akademik Kalitelerinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Syrian Refugee Students’ Lived Experiences at Temporary Education Centres in Turkey

Education, Immigration and Migration, Khalid Arar, Jeffrey S. Brooks, Ira Bogotch, Editör, Emerald Publishing, 2019

Understanding Public Good in the Context of Evidence Discourse in Education

Evidence and Public Good in Educational Policy, Research and Practice, Mustafa Yunus Eryaman Barbara Schneider, Editör, Springer International Publishing, 2017

Progressive Impuls in Education

International Handbook of Progressive Education, M. Y. Eryaman & B. C. Bruce, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., New York, ss.1-52, 2015

Beyond Diaspora: The Lived Experiences of Academic Mobility for Educational Researchers in the European Higher Education Area

Academic Mobility (International Perspectives on Higher Education Research, Volume 11), Nina Maadad, Malcolm Tight , Editör, Emerald Ink Publishing, Londra, ss.61-78, 2014

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇESÖZCÜK ÖĞRETİMİ

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler, Şahin, Abdullah, Editör, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, ss.415-438, 2014

YABANCI DİL OLARAKTÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEPROGRAM SORUNU

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KURAMLAR YAKLAŞIMLAR ETKİNLİKLER, ŞAHİN, ABDULLAH, Editör, PEGEM AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, ss.205-224, 2014

Perceptions of the EU and Democratic Values

Cultural diversity in the classroom: A European comparison, Julia Athena Spinthourakis, John Lalor, Wolfgang Berg, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.199-217, 2011

A Comparative Evaluation of The Preservice Teacher s Perception of The EU and Democratic Values in Turkish German and Italian Universities

Cultural Diversity in the Clasroom: A European Comparison, Spinthourakis J. A., Lalor J., Berg W., Editör, Weisbaden: Verlag für Sozialwissenschafen, Berlin, ss.189-196, 2011

Transformative library pedagogy and community-based libraries: A Freirean perspective

Critical theory for library and information science: Exploring the social from across the disciplines., G. Leckie, L. M. Given, J. Buschman , Editör, Libraries Unlimited, Inc., Santa Barbara, ss.89-100, 2010

The public library as a space for democratic empowerment: Henry Giroux, radical democracy, and border pedagogy

Critical theory for library and information science: Exploring the social from across the disciplines., G. Leckie, L. M. Given, J. Buschman , Editör, Libraries Unlimited, Inc., Santa Barbara, ss.131-142, 2010

Deconstructing the politics of identity and representation in cyberspace: Implications for online education

Handbook of research on transformative online education and liberation: Models for social equality, G. Kurubacak & V. Yuzer, Editör, Global Publications , Hershey, ss.395-407, 2010

Learning Theories

Encyclopedia of Curriculum Studies, Craig Kridel, Editör, Sage Publications, ss.535-537, 2010

From interpretive progressivism to radical progressivism in teacher education: Teaching as praxis

Peter McLaren, education, and the struggle for liberation, Eryaman M. Y., Editör, Hampton Press, Hampton, ss.203-224, 2009

From interpretive progressivism to radical progressivism in teacher education: Teaching as praxis

Peter McLaren education and the struggle for liberation, Eryaman Mustafa Yunus, Editör, Hampton Press, New Jersey, ss.203-224, 2009

A hermeneutic approach towards integrating technology into schools: Policy and Practice

Technology: Issues in administration, policy, and applications in K-12 schools, S. Tettegah & R. Hunter , Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford, ss.143-160, 2006