Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on Determining the Options of Those Living In İzmir Regarding the Impacts of Rural Tourism

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), cilt.1, sa.8, ss.30-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corporate Image, Brand and Reputation Concepts and Their Ibportance for Tourism Establishments

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.60-66, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflections and Effects of Corparate Reputation Management on the Process of Consumer Evaluation: An Application for Accommodation Enterprises

International Journal of Humanitiesand Social Science Invention, cilt.6, sa.11, ss.10-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study On The Relationship Between Corporate Reputation And Customer Loyalty In Hotels

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.6, sa.1, ss.9-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Turizm Kapsamında Çiftlik Turizmi ve Rize İlinde Uygulanabilirliği

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.2, sa.1, ss.1-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerin İtibar Yönetimi Faaliyetlerinin Müşteri Tutum ve Tercihleri Üzerindeki Yansımaları

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Study About The Relation Between Reputation Management And Customer Loyalty

University Prof.Dr. Assen Zlatarov Management and Education Academic Journal, cilt.6, sa.1, ss.92-98, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kurumsal İmaj,Marka,İtibar Kavramları ve Turizm İşletmeleri Açısından Önemi

4. Uluslararası Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

Kırsal Turizm Açısından Coğrafi İşaretlerin Yeri ve Önemi

IRTAD 2018 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS, 10 - 13 Mayıs 2018

Turizm Destinasyonlarında Sosyal Taşıma Kapasitesi: Marmaris Örneği

IV. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Kırsal Turizm Kapsamında Çiftlik Turizmi ve Rize de Uygulanabilirliği

II. Rize Kalkınma Sempozyumu: Çay- Lojistik-Turizm, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013

Önemli Bir Destinasyon Markası Olarak Gelibolu nun Turizm Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu/ Gelibolu Değerleri, Türkiye, 28 Ağustos 2009

Turizm Sektöründe Bir Eko Etiket Olarak Mavi Bayrak ve Şarköy Örneği

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Kat Hizmetleri Departmanı

Temel Kavramları ve Örneklerle Modern Otel İşletmeciliği, Bozkurt, Mesut, Editör, Paradigma Akademi, ss.91-116, 2019

Yiyecek İçecek Departmanı-Servis ve Bar

Temel Kavramları ve Örneklerle Modern Otel İşletmeciliği, Bozkurt, Mesut, Editör, Paradigma Akademi, ss.117-136, 2019

Turizm Pazarlamasının Önemi ve Karşılaşılan Sorunlar

Genel Turizm, Necdet Hacıoğlu, Mesut bozkurt, Bayram Şahin, Editör, Paradigma Akademi, 2016

Turizmde Dağıtım Sistemi

Turizm Pazarlaması Temel İlkeler ve Uygulamalar, Bokurt Mesut, Şahin Bayram, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.209-224, 2015

Turizm Pazarlama Politikaları

Turizm Pazarlaması Temel İlkeler ve Uygulamalar, Bozkurt Mesut, Şahin Bayram, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.449-457, 2015

Genel Olarak pazarlama Kavramı ve Turizm Pazarlaması

Turizm Pazarlaması Temel İlkeler ve Uygulamalar, Mesut Bozkurt Bayram Şahin, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.19-41, 2015

Uluslararası Turizmde Gelişmeler

Turizm Ekonomisi, Ferah Özkök, Editör, Paradigma Akademi, 2014

PAZAR KAVRAMI, PAZAR BÖLÜMLENDİRME, HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE PAZAR KONUMLANDIRMA

Meslek Yüksek Okulları İçin PAZARLAMA, MESUT BOZKURT, Editör, PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI, ss.53-76, 2014

Pazarlama Karması: Dağıtım

Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, Bozkurt Mesut, Editör, Paradigma Akademi, 2014

Genel Olarak Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Yaklaşımındaki Değişimler

Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, Bozkurt Mesut, Editör, Paradigma Akademi, 2014

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Maliyet (Cost)

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Avcıkurt Cevdet, Demirkol Şehnaz, Zengin Burhanettin, Editör, Değişim, 2009