Assoc. Prof.

MUZAFFER ÖZDEMİR


Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Firat University, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Science, Technology and Society, Science and Technological Policy Studies, Education, Computer Education and Instructional Technology, Computer Sciences, Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition, Computer Learning, Human Computer Interaction, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2007 - 2018

2007 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Managerial Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Enformatik

2000 - Continues

2000 - Continues

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri

2018 - 2021

2018 - 2021

Director of the Center

Canakkale Onsekiz Mart University

2008 - 2011

2008 - 2011

Deputy Director of the Center

Canakkale Onsekiz Mart University, Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Non Academic Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

CEO

Technology Development Zone, Piriteknoloji Eğitim Hizmetleri Teknoloji ve Tic. Ltd. Şti., Piriteknoloji Eğitim Hizmetleri Teknoloji ve Tic. Ltd. Şti.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mikroişlemciler

Undergraduate

Undergraduate

Mobil Cihazlar İçin Eğitsel Oyun Programlama

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Kuram ve Uygulama

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

The Effect of Augmented Reality Applications in the Learning Process: A MetaAnalysis Study

ÖZDEMİR M. , ŞAHİN Ç. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.0, no.74, pp.165-186, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

2017

2017

Educational Augmented Reality (AR) Applications and Development Process

ÖZDEMİR M.

MOBILE TECHNOLOGIES AND AUGMENTED REALITY IN OPEN EDUCATION, pp.26-53, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

2009

2009

Observing the effects or rapid industrialization, on forestry and pastures by remote sensing

Yildirim H., Ozel M. E. , Akca A., Ozdemir M.

ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG, vol.180, pp.151-158, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Investigation of Project-Based Learning Method in Teaching Programming in terms of Academic Achievement, Cognitive Load and Behavior Change

Uca Öztürk F., Özdemir M. , Özbaşı D.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.12, pp.276-294, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Intention as a mediator between attitudes, subjective norms, and cyberloafing among preservice teachers of english

Karabıyık C., Baturay M. H. , ÖZDEMİR M.

Participatory Educational Research, vol.8, no.2, pp.57-73, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2018

2018

A Study on the Development of an Attitude Scale Towards the Use of PowerPoint in Classroom

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.4, pp.1237-1246, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

TİMUR B. , ÖZDEMİR M.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.62-75, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZBAŞI D. , Cevahir H., ÖZDEMİR M.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.352-364, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenmeye Yönelik Deneysel Çalışmalar: Sistematik Bir İnceleme

ÖZDEMİR M.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.609-632, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Perceptions of Prospective ICT Teachers Regarding Usability of Subliminal Message Techniques in Education

ARSLAN H. , ÖZDEMİR M. , KUŞÇU M.

EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, vol.13, no.7, pp.81-94, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Nesnelerine Yönelik Tercihleri

ÖZDEMİR M. , YILDIZ R.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.6, no.2, pp.19-45, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

The analysis of the relationship between primary learning styles and learning objects in an online environment

ÖZDEMİR M.

European Journal of Contemporary Education, vol.15, no.1, pp.34-50, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2015

2015

Mobile Learning Researches Towards Individuals with Disabilities: A Content Analysis Between 2005 and 2015

CEVAHİR H., ÖZDEMİR M.

İstanbul Açık Ve Uzaktan Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.31-40, 2015 (National Refreed University Journal)

2015

2015

The effect of educational videos presented in two different content stream on motivation and achievement of students with visual learning styles

ÖZDEMİR M. , YILDIZ A. M.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, no.1, pp.104-124, 2015 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Concept Based Approach for Adaptive Personalized Course Learning System

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

International Education Studies, Canadian Center of Science and Education, vol.6, no.6, pp.92-100, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi

TUTKUN T. , ÖZDEMİR M.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.8, pp.1197-1208, 2012 (International Refereed University Journal)

2012

2012

Building a Fuzzy Knowledge Management System for Personalized E-learning

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.1978-1982, 2012 (International Refereed University Journal)

2011

2011

Using of User-Defined Metadata Descriptors in Intelligent Learning Object Metadata Systems,

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.7, no.2, pp.364-374, 2011 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Forest fires and follow-up rehabilitation in the Gallipoli National Historical Park Area 1986 forest fire case.

ILGAR R. , ÖZDEMİR M.

American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, vol.8, no.3, pp.339-348, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2010

2010

Görüntü Farkı Alma Metodu ve Beklenti Maksimizasyonu Algoritması İle Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Orman Alanlarındaki Mekansal Değişimin Analizi

ÖZDEMİR M. , AKBULAK C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.115-138, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Web Tabanlı Aktif Öğrenme Sisteminin Özellikleri: İhtiyaçAnalizi

Demirer V., Baturay M. H. , Özdemir M. , Zorluoğlu S. L. , Yalçınkaya Önder E. , Timur B. , et al.

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.136-137

2019

2019

Investigating the effect of augmented reality on foreign language vocabulary learning with reference to redundancy principle.

Demir B. , Özdemir M.

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.574-584

2018

2018

Programlama Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Davranış Değişikliği Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK F. , ÖZDEMİR M.

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.10

2018

2018

Sanal Gerçeklik İle Algoritma Öğretimine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Farklı Öğrenme Stilleri Bağlamında İncelenmesi

DEMİR D., ÖZDEMİR M.

12.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.10-15

2018

2018

Evde ve Hastanede Eğitimde Görevli Öğretmenlerin Derslerinde Yaşadıkları Zorluklar

SUSAM B., ÖZDEMİR M. , DEMİR M. K.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3527-3528

2017

2017

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Hazırlanmış Bir Algoritma Öğrenme Uygulamasının Kullanılabilirliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Demir D., Cevahir H., ÖZDEMİR M.

Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.10

2017

2017

PowerPoint Attitude Scale: Validity and Reliability Study

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 May 2017

2017

2017

Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Çözüm Önerileri

Cevahir H., ÖZDEMİR M.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.10

2017

2017

Sarmalayan Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenme Deneyimleri: Sistematik Bir İnceleme

ÖZDEMİR M.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.10

2017

2017

Adaptation of Online Learning Motivation Scale into Turkish: Validity and Reliability

ÖZBAŞI D. , Cevahir H., ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sofia, Bulgaria, May 19-22, 2017, Sofia, Bulgaria, 19 - 22 May 2017, pp.10

2017

2017

Powerpoint Attiutute Scale: Validity and Reliability Study

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofia, Bulgaria, 19 - 22 May 2017, pp.10

2017

2017

“Adaptation of Online Learning Motivation Scale into Turkish: Validity and Reliability”

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sofia, Bulgaria, May 19-22, 2017, Sofia, Bulgaria, 19 - 22 May 2017, pp.10

2017

2017

Powerpoint Attiutute Scale: Validity and Reliability Study

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofia, Bulgaria, 19 - 22 May 2017, pp.10

2017

2017

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Sürecindeki Etkililiği: Bir Meta Analz Çalışması

ÖZDEMİR M. , ŞAHİN Ç. , ARCAGÖK S. , DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

2017

2017

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkililiği: Bir meta-analiz çalışması

ÖZDEMİR M. , ŞAHİN Ç. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lfke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.351-352

2017

2017

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Ortamındaki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması

ŞAHİN Ç. , ÖZDEMİR M. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium,, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.353

2017

2017

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Ortamındaki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması

ŞAHİN Ç. , ÖZDEMİR M. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium,, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.353

2016

2016

SANAL ARTIRILMIŞ VE KARMA GERÇEKLİK ORTAMLARINA YÖNELİK SORUNLAR VE BU ORTAMLARLA İLGİLİ YAŞANAN KAVRAM KARMAŞASI

KARADAYI Z. , ÖZDEMİR M.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.1, pp.91

2016

2016

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE ÖĞRENME DENEYİMLERİ SİSTEMATİK BİR İNCELEME

ÖZDEMİR M. , KARADAYI Z.

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 5 - 08 May 2016, vol.1, pp.89

2015

2015

Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Mobil Öğrenme Araştırmaları 2005 2015 Yılları Arası İçerik Analizi

Cevahir H., ÖZDEMİR M.

DLE2015 International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS “Mobile Application And Content Development”, 4 - 06 May 2015

2015

2015

Mobile Learning Researches Towards Individuals with Disabilities: A Content Analysis Between 2005 and 2015

Cevahir H., ÖZDEMİR M.

DLE2015 International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS “Mobile Application And Content Development”, İstanbul, Turkey, 4 - 06 May 2015, pp.1-10

2014

2014

İki Farklı Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin, Görsel Öğrenme Stiline Sahip Öğreincilerin Akademik Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi

YILDIZ A. M. , ÖZDEMİR M.

8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1

2013

2013

E-Öğrenme Aktiviteleri Temelinde Öğrenme Stillerini Belirlemede Bir Model! Önerisi

Saygılı T., YILDIZ R. , ÖZDEMİR M.

International Association of Educational Researchers ULEAD2013 Annual Congress:ICRE May 31, 2013–June2, 2013 Ürgüp/Nevşehir Turkey, Nevşehir, Turkey, 31 May - 01 June 2013, pp.243-262

2012

2012

Building a fuzzy knowledge management system for personalized e-learning

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1978-1982 identifier

2011

2011

Öğrencilerin Bilgi Seviyelerine Uygun Öğrenme Nesnelerinin Seçiminde Yorumlanabilir Üstverilerin Kullanılması

YILDIZ R. , SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M.

III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 May, 2011, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 4 - 05 May 2011, pp.191-200

2011

2011

Sosyal Ağ Tabanlı Bir Öğrenme Nesnesi Üst Veri Sistemi Örneği

ÖZDEMİR M.

III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 May, 2011, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 4 - 05 May 2011, pp.201-213

2009

2009

Use of Satellite Images for Forest Fires in Area Determination and Monitoring

Gure M., Ozel M. E. , Yildirim H. H. , ÖZDEMİR M.

4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2009, pp.27-28 Sustainable Development identifier identifier

2008

2008

Uydu görüntüleriyle Eceabat İlçesi arazi kullanımının belirlenmesi

GÜRE M. , ÖZDEMİR M. , Yıldırım H., Özel M. E. , AKBULAK C.

Eceabat Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 August 2008, pp.259-270

2008

2008

Uydu Verileri İle Biga Kent Merkezi’nin ve Bitki Örtüsünün Zamansal Değişiminin İncelenmesi

ÖZDEMİR M.

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Çanakkale, Turkey, 25 - 31 August 2008, pp.1-10

2008

2008

The Application of the Visibility Analysis For Fire Obsevation Towers in the Gelibolu Peninsula (NW Turkey) Using GIS

AKBULAK C. , ÖZDEMİR M.

Conference on Water Observation and Information System For Decision Support, Ohrid, Macedonia, 27 - 31 May 2008, pp.249-259

2007

2007

AB SÜRECİNDE MÜZİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYARLA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

KÜÇÜKÖNCÜ Y. , ÖZDEMİR M.

1.Uluslar Arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007, vol.1, pp.25

2007

2007

Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirme

UŞUN S., ÖZDEMİR M. , İZMİRLİ S.

I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007, pp.1-10

2000

2000

Özel Yetenek Sınavlarında ÖSS ve AÖBP' larının Başarıya etkisi

ÖZDEMİR M.

II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 May 2000, pp.1-10

Books & Book Chapters

2020

2020

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ve Tasarım İlkeleri. Rehberliğinde Örnek Bir Uygulama

Özdemir M.

in: Güncel Öğrenme Teknolojileri ve Materyal Tasarımı , Esra Keleş,Mehmet Kokoç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.137-190, 2020

2020

2020

Teachers' Perceptions Related to the Usability of Subliminal Messages in Education

Arslan H. , Özdemir M.

in: Education policy and research, Hasan Arslan,ROMAN DORC,DRAGOESCU URLICA ALINA-ANDREEA, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.405-413, 2020 Sustainable Development

2017

2017

Educational Augmented Reality (ar) Applications And Development Process

Özdemir M.

in: Mobile Technologies And Augmented Reality In Open Education, Hakan Altınpulluk,Gülsün Kurubacak, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.26-54, 2017 Creative Commons License

Supported Projects

2018 - Continues

2018 - Continues

Çanakkale Bilim Ve Eğlence Şenliği

TUBITAK Project

ÖZDEMİR M.

2017 - 2017

2017 - 2017

Uzaktan Eğitim ve Dijital Eğitim İçeriği Geliştirme Eğitimi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

ÖZDEMİR M.

Activities in Scientific Journals

2000 - Continues

2000 - Continues

Journal of Theory and Practice in Education

Assistant EditorCitations

Total Citations (WOS): 34

h-index (WOS): 2