Doç.Dr.

MUZAFFER ÖZDEMİR


Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2008

2003 - 2008

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Bilgisayar Öğrenimi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2007 - 2018

2007 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Enformatik

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri

2008 - 2011

2008 - 2011

Merkez Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mikroişlemciler

Lisans

Lisans

Mobil Cihazlar İçin Eğitsel Oyun Programlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Kuram ve Uygulama

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Lisans

Lisans

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Lisans

Lisans

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

The Effect of Augmented Reality Applications in the Learning Process: A MetaAnalysis Study

ÖZDEMİR M. , ŞAHİN Ç. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.0, sa.74, ss.165-186, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Educational Augmented Reality (AR) Applications and Development Process

ÖZDEMİR M.

MOBILE TECHNOLOGIES AND AUGMENTED REALITY IN OPEN EDUCATION, ss.26-53, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

Observing the effects or rapid industrialization, on forestry and pastures by remote sensing

Yildirim H., Ozel M. E. , Akca A., Ozdemir M.

ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG, cilt.180, ss.151-158, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Investigation of Project-Based Learning Method in Teaching Programming in terms of Academic Achievement, Cognitive Load and Behavior Change

Uca Öztürk F., Özdemir M. , Özbaşı D.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.16, sa.12, ss.276-294, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

Intention as a mediator between attitudes, subjective norms, and cyberloafing among preservice teachers of english

Karabıyık C., Baturay M. H. , ÖZDEMİR M.

Participatory Educational Research, cilt.8, sa.2, ss.57-73, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

A Study on the Development of an Attitude Scale Towards the Use of PowerPoint in Classroom

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, sa.4, ss.1237-1246, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

TİMUR B. , ÖZDEMİR M.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.62-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZBAŞI D. , Cevahir H., ÖZDEMİR M.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.352-364, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenmeye Yönelik Deneysel Çalışmalar: Sistematik Bir İnceleme

ÖZDEMİR M.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.609-632, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Perceptions of Prospective ICT Teachers Regarding Usability of Subliminal Message Techniques in Education

ARSLAN H. , ÖZDEMİR M. , KUŞÇU M.

EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, cilt.13, sa.7, ss.81-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Nesnelerine Yönelik Tercihleri

ÖZDEMİR M. , YILDIZ R.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.6, sa.2, ss.19-45, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

The analysis of the relationship between primary learning styles and learning objects in an online environment

ÖZDEMİR M.

European Journal of Contemporary Education, cilt.15, sa.1, ss.34-50, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Mobile Learning Researches Towards Individuals with Disabilities: A Content Analysis Between 2005 and 2015

CEVAHİR H., ÖZDEMİR M.

İstanbul Açık Ve Uzaktan Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.31-40, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

The effect of educational videos presented in two different content stream on motivation and achievement of students with visual learning styles

ÖZDEMİR M. , YILDIZ A. M.

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.10, sa.1, ss.104-124, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Concept Based Approach for Adaptive Personalized Course Learning System

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

International Education Studies, Canadian Center of Science and Education, cilt.6, sa.6, ss.92-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi

TUTKUN T. , ÖZDEMİR M.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, sa.8, ss.1197-1208, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Building a Fuzzy Knowledge Management System for Personalized E-learning

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.46, ss.1978-1982, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Using of User-Defined Metadata Descriptors in Intelligent Learning Object Metadata Systems,

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.7, sa.2, ss.364-374, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Forest fires and follow-up rehabilitation in the Gallipoli National Historical Park Area 1986 forest fire case.

ILGAR R. , ÖZDEMİR M.

American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, cilt.8, sa.3, ss.339-348, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Görüntü Farkı Alma Metodu ve Beklenti Maksimizasyonu Algoritması İle Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Orman Alanlarındaki Mekansal Değişimin Analizi

ÖZDEMİR M. , AKBULAK C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, sa.1, ss.115-138, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye Yönelik Farklı Sunum Türlerinde Hazırlanmış Artırılmış Gerçeklik Materyallerinin Gereksizlik İlkesi Bağlamında İncelenmesi

DEMİR B. , ÖZDEMİR M.

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.574-584

2018

2018

Programlama Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Davranış Değişikliği Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK F. , ÖZDEMİR M.

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.10

2018

2018

Sanal Gerçeklik İle Algoritma Öğretimine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Farklı Öğrenme Stilleri Bağlamında İncelenmesi

DEMİR D., ÖZDEMİR M.

12.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.10-15

2018

2018

Evde ve Hastanede Eğitimde Görevli Öğretmenlerin Derslerinde Yaşadıkları Zorluklar

SUSAM B., ÖZDEMİR M. , DEMİR M. K.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3527-3528

2017

2017

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Hazırlanmış Bir Algoritma Öğrenme Uygulamasının Kullanılabilirliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Demir D., Cevahir H., ÖZDEMİR M.

Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.10

2017

2017

PowerPoint Attitude Scale: Validity and Reliability Study

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Çözüm Önerileri

Cevahir H., ÖZDEMİR M.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.10

2017

2017

Sarmalayan Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenme Deneyimleri: Sistematik Bir İnceleme

ÖZDEMİR M.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.10

2017

2017

Adaptation of Online Learning Motivation Scale into Turkish: Validity and Reliability

ÖZBAŞI D. , Cevahir H., ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sofia, Bulgaria, May 19-22, 2017, Sofia, Bulgaristan, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.10

2017

2017

Powerpoint Attiutute Scale: Validity and Reliability Study

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofia, Bulgaristan, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.10

2017

2017

“Adaptation of Online Learning Motivation Scale into Turkish: Validity and Reliability”

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sofia, Bulgaria, May 19-22, 2017, Sofia, Bulgaristan, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.10

2017

2017

Powerpoint Attiutute Scale: Validity and Reliability Study

KAHRAMAN S. , ÖZBAŞI D. , ÖZDEMİR M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofia, Bulgaristan, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.10

2017

2017

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Sürecindeki Etkililiği: Bir Meta Analz Çalışması

ÖZDEMİR M. , ŞAHİN Ç. , ARCAGÖK S. , DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

2017

2017

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkililiği: Bir meta-analiz çalışması

ÖZDEMİR M. , ŞAHİN Ç. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lfke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.351-352

2017

2017

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Ortamındaki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması

ŞAHİN Ç. , ÖZDEMİR M. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium,, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.353

2017

2017

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkililiği: Bir meta-analiz çalışması

ÖZDEMİR M. , ŞAHİN Ç. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium,, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.351-352

2017

2017

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Ortamındaki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması

ŞAHİN Ç. , ÖZDEMİR M. , ARCAGÖK S., DEMİR M. K.

16th International Primary Teacher Education Symposium,, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.353

2016

2016

SANAL ARTIRILMIŞ VE KARMA GERÇEKLİK ORTAMLARINA YÖNELİK SORUNLAR VE BU ORTAMLARLA İLGİLİ YAŞANAN KAVRAM KARMAŞASI

KARADAYI Z. , ÖZDEMİR M.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, cilt.1, ss.91

2016

2016

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE ÖĞRENME DENEYİMLERİ SİSTEMATİK BİR İNCELEME

ÖZDEMİR M. , KARADAYI Z.

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 5 - 08 Mayıs 2016, cilt.1, ss.89

2015

2015

Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Mobil Öğrenme Araştırmaları 2005 2015 Yılları Arası İçerik Analizi

Cevahir H., ÖZDEMİR M.

DLE2015 International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS “Mobile Application And Content Development”, 4 - 06 Mayıs 2015

2015

2015

Mobile Learning Researches Towards Individuals with Disabilities: A Content Analysis Between 2005 and 2015

Cevahir H., ÖZDEMİR M.

DLE2015 International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS “Mobile Application And Content Development”, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2015, ss.1-10

2014

2014

İki Farklı Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin, Görsel Öğrenme Stiline Sahip Öğreincilerin Akademik Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi

YILDIZ A. M. , ÖZDEMİR M.

8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.1

2014

2014

Facebook Ortamında Çalışılmış Örnekler ile Test Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik bir Model Önerisi

ÖZDEMİR M.

8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.1

2013

2013

E-Öğrenme Aktiviteleri Temelinde Öğrenme Stillerini Belirlemede Bir Model! Önerisi

Saygılı T., YILDIZ R. , ÖZDEMİR M.

International Association of Educational Researchers ULEAD2013 Annual Congress:ICRE May 31, 2013–June2, 2013 Ürgüp/Nevşehir Turkey, Nevşehir, Türkiye, 31 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.243-262

2012

2012

Building a fuzzy knowledge management system for personalized e-learning

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1978-1982 identifier

2011

2011

Sosyal Ağ Tabanlı Bir Öğrenme Nesnesi Üst Veri Sistemi Örneği

ÖZDEMİR M.

III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 May, 2011, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 4 - 05 Mayıs 2011, ss.201-213

2011

2011

Öğrencilerin Bilgi Seviyelerine Uygun Öğrenme Nesnelerinin Seçiminde Yorumlanabilir Üstverilerin Kullanılması

YILDIZ R. , SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M.

III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 May, 2011, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 4 - 05 Mayıs 2011, ss.191-200

2009

2009

Use of Satellite Images for Forest Fires in Area Determination and Monitoring

Gure M., Ozel M. E. , Yildirim H. H. , ÖZDEMİR M.

4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2009, ss.27-28 identifier identifier

2008

2008

Uydu görüntüleriyle Eceabat İlçesi arazi kullanımının belirlenmesi

GÜRE M. , ÖZDEMİR M. , Yıldırım H., Özel M. E. , AKBULAK C.

Eceabat Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 Ağustos 2008, ss.259-270

2008

2008

Uydu Verileri İle Biga Kent Merkezi’nin ve Bitki Örtüsünün Zamansal Değişiminin İncelenmesi

ÖZDEMİR M.

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Çanakkale, Türkiye, 25 - 31 Ağustos 2008, ss.1-10

2008

2008

The Application of the Visibility Analysis For Fire Obsevation Towers in the Gelibolu Peninsula (NW Turkey) Using GIS

AKBULAK C. , ÖZDEMİR M.

Conference on Water Observation and Information System For Decision Support, Ohrid, Makedonya, 27 - 31 Mayıs 2008, ss.249-259

2007

2007

AB SÜRECİNDE MÜZİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYARLA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

KÜÇÜKÖNCÜ Y. , ÖZDEMİR M.

1.Uluslar Arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, cilt.1, ss.25

2007

2007

Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirme

UŞUN S., ÖZDEMİR M. , İZMİRLİ S.

I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.1-10

2000

2000

Özel Yetenek Sınavlarında ÖSS ve AÖBP' larının Başarıya etkisi

ÖZDEMİR M.

II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2000, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ve Tasarım İlkeleri. Rehberliğinde Örnek Bir Uygulama

Özdemir M.

Güncel Öğrenme Teknolojileri ve Materyal Tasarımı , Esra Keleş,Mehmet Kokoç, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.137-190, 2020

2020

2020

Teachers' Perceptions Related to the Usability of Subliminal Messages in Education

Arslan H. , Özdemir M.

Education policy and research, Hasan Arslan,ROMAN DORC,DRAGOESCU URLICA ALINA-ANDREEA, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.405-413, 2020

2017

2017

Educational Augmented Reality (ar) Applications And Development Process

Özdemir M.

Mobile Technologies And Augmented Reality In Open Education, Hakan Altınpulluk,Gülsün Kurubacak, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.26-54, 2017 Creative Commons License

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Çanakkale Bilim Ve Eğlence Şenliği

TÜBİTAK Projesi

ÖZDEMİR M.

2017 - 2017

2017 - 2017

Uzaktan Eğitim ve Dijital Eğitim İçeriği Geliştirme Eğitimi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

ÖZDEMİR M.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Journal of Theory and Practice in Education

Yardımcı EditörAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 33

h-indeksi (WOS): 2