Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Paternalistic leadership and organizational identification: The mediating role of forgiveness climate

International Journal of Hospitality and Tourism Administration, cilt.1, no.1, ss.1-29, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yönetim ve Örgütsel Davranış Yazınındaki Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Metodolojik Açıdan Analizi

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.11, no.2, ss.581-590, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Management Styles on Employees’ Voice Behavior: Role of Psychological Contract

Yönetim ve Çalışma Dergisi, cilt.3, ss.152-166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

METODOLOJİK AÇIDAN LİSANSÜSTÜ BİTİRME TEZLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Management and Political Sciences Review, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Structural Empowerment on Corporate Reputation and Organizational Identification

Acta academica karviniensia, cilt.3, ss.27-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Individual Antecedents of Impulsive Behavior

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, ss.732-746, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hat Yöneticilerin Yönetim Tarzlarını Etkileyen Faktörler: Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Departmanının Stratejik Rolleri

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.84-97, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ücret Tatmininin Ve İşin Özelliklerinin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde Mutluluğun Rolü

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, ss.64-88, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zehirleyici Kişilik Özelliklerinin Sabotaj Davranışlarına Etkisinde Otantik Liderliğin Düzenleyici Rolü

TURAN Stratejik Arastirmalar Merkezi, cilt.8, ss.146-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“The effect of cultural intelligence on career competencies and customer-oriented service behaviors

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.100-119, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Proactive Behavior Scale: A Study of Validity and Reliability

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.16, ss.21-43, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.32, ss.16-40, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pozitif Örgütsel Davranışlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Vizyoner Dergisi, ss.83-106, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.333-350, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Relational Approach among Perceived Organizational Support, Proactive Personality and Voice Behaviour

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.62, ss.1016-1022, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kişilik, duygusal zeka ve örgütsel vatandaşlik davranişlari arasindaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştirma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.41-65, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütlerde Sessizlik İklimi, İşgören Sessizliği ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.11-29, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Örgütsel Vicdan: Ölçek Geliştirme Çalışması

7.Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.864-878

Akademik Örgütlerde Yönetici Yetkinliklerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

7.Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.485-497

İnformal İletişimin Rol Ötesi Davranışlar İle Geri Çekilme Davranışları Üzerindeki Etkisi

İzmir Demokrasi Üniversitesi 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019

Structural Empowerment Scale For Public Institutions: Development and Validation

13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 20 Nisan 2019, ss.188-204

Akademik Örgütlerde Korku Kültürü Üzerine Nitel Bir Araştırma

27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.476-492

Öfke Yönetimin Etkileyen Öncüller: Hemşirele Üzerinde Nitel Bir Araştırma

6.Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1099-1112

The Effect of Work Life Quality On Emotional Exhaustion and Job Embeddedness:The Role Of Perfectionism

Global Business Research Congress 2018, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.25-35

The Antecedents of Individual Investment Behavior: Materialism, Risk Aversion, Positive and Negative Affects

Global Business Research Congress 2018, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.1-10

Dürtüsel Davranışın Bireysel Öncülleri: Kişiliğin Karanlık Yönü ve Öz Yeterlilik

26.Ulusal ve Yönetim Organizasyon Kongresi, Trabzon, Türkiye, 10 Mayıs - 12 Haziran 2018, ss.489-496

The Effects of Mentoring Functions on Career Adaptabilities and Career Self-Efficacy: The Role of Career Optimism

13th International Conference on Social Sciences, Viyana, Avusturya, 6 - 08 Ekim 2017, ss.1399-1413

The Effects of Positive Psychological Traits, Self-Esteem and Parental Career Behaviors on Career Adaptabilities

International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, Selanik, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2017, ss.326-339

A Conceptual Review on Type A, B, C and D Personalities

2. International Conference on Scientific Coorperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Selanik, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2017, ss.200-210

The Effects of Positive Psychological Traits, Self-Esteem and Parental Career Behaviors on Career Adaptabilities

International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, 6 - 08 Eylül 2017

D Tipi Kişilik Özelliğinin Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İstismarcı Yönetim Tarzının Rolü

25th Yönetim ve Organizasyon Kongresi Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.605-615

THE ANTECEDENTS OF ORGANIZATIONAL AGILITY: ORGANIZATIONAL STRUCTURE, DYNAMIC CAPABILITIES AND CUSTOMER ORIENTATION

Global Business Research Congress 2017, Çanakkale, Türkiye, 24 Mayıs - 26 Ağustos 2017, ss.697-706

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS ON FRONT LINE EMPLOYEES’ CUSTOMER ORIENTATION:ROLE OF PERFECTIONISM

10th International Congress on Social Sciences, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016, ss.857-874

The antecedents of procrastination behavior: personality characteristics, self-esteem and self-efficacy

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.331-341

New Career Management Approaches: Boundaryless Career and Dual Ladder Career Path

Multidisciplinary Academic Conferences on Economics, Management and Marketing in Praque, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Aralık 2015, ss.10-16

“The Effect of Social Climate on Workplace Friendship, Psychological Well-Being and Helping Behaviors: An Empirical Study in The Hotel Industry

9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management, Balıkesir, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2014, ss.130-140

“Individual and Organizational Antecedents of Safety Behaviors and their Relationships with Occupational Accidents: An Empirical Research on Blue-Collar Workers”

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Temmuz 2014, ss.251-260

“The Effect of Ethical Climate and Professional Self-Esteem on Ethical Behaviors: Mediating Role of Locus of Control"

II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.3935-3970

"The Effects of Corporate Reputation on Affective Commitment: Mediating Role of Organizational Factors”

Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.569-580

A Conceptual Model Exploring the Role of Employee Competencies and High Performance Working Systems on Service Quality

International Congress of Tourism & Management Researchers, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2014, ss.295-303

“Family Friendly Policies in Organizations and Their Effects on Work-Life Balance, Work Alienation and Life Satisfaction"

International Business and Economics Congress, Durres, Arnavutluk, 30 Kasım - 01 Şubat 2013, ss.42-62

The Effects of Self-Esteem, Virtuousness and Work Values on the Ethical Behaviors: An Empirical Study in the Hotel Industry

International Business and Economics Congress, Durres, Arnavutluk, 30 Kasım - 01 Aralık 2013, ss.57-70

Sosyal Zekanın Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Politik Becerilerin Aracılık Rolü

1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2013, ss.306-315

Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.624-630

Lider-Üye Etkileşiminin Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisi

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.208-215

An Empirical Research on the Effect of Social Media on Destination Choice

5th ITW Conference, New Trends in Tourism Management and Marketing, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2013, ss.179-189

İhracat Firmalarının Tutundurma Stratejilerinin Uluslararası Pazarlara Uyumu Üzerine Bir Araştırma

8.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2009, ss.380-386

Kitap & Kitap Bölümleri

Güvenli Davranışlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Kanten, S., Editör, Nobel, Ankara, ss.307-352, 2018

Çalışma Koşulları ve Tehlikeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Selahattin Kanten, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-144, 2018

Öğrenilmiş Çaresizlik

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, "Akdemir, B.", Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.300-330, 2017

Pozitif Örgütsel Davranışın Doğuşu ve Gelişimi

Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, "Kanten, P. ve Kanten, S.", Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-62, 2016

İşyeri Nezaketsizliği

Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.527-558, 2016

Politik Davranışlar

Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.837-876, 2016

İşe Adanma

Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-122, 2016

Proaktif Davranışlar

Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.371-410, 2016

Sosyal Kaytarma

Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.565-593, 2016

"İş Yaşamının Kalitesinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü

Yaşam Doyumu Seçme Konular, Selen Doğan, Editör, Nobel, Ankara, ss.39-63, 2015

Ansiklopedide Bölümler

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.80-221-372, 2019