Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Edirne İli Çeltik Üretiminde Verimlilik Analizleri

Verimlilik Dergisi , vol.2000, no.2, pp.191-204, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINATION OF RESOURCE UTILIZATION EFFICIENCY IN CAPIA PEPPER (Capsicum annuum L.) PRODUCTION: THE CASE OF ÇANAKKALE PROVINCE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 December 2023, vol.1, pp.425-451

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTİK, KANOLA VE PAMUKÖRNEĞİ

9. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 19 October 2023, vol.1, pp.72-83

BİTKİSEL ÜRETİMDE GÜBRE KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTİK, KANOLA VEPAMUK ÖRNEĞİ

9. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 19 October 2023, vol.1, pp.84-94

Türkiye’de Yem Bitkileri ve Karma Yem Üretimi

“3. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2023)”, Malatya, Turkey, 13 - 16 September 2023, vol.1, pp.64-71

Türkiye’de Buğday Üretimi ve Destekleme Politikaları

“3. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2023)”, 13 - 16 September 2023, vol.1, pp.54-63

Paddy production and support policies in Turkey

5th INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE AND VETERINARY CONGRESS, 21 - 23 July 2023, vol.1, pp.561-574

Oily sunflower production and support policies in Turkey

5th INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE AND VETERINARY CONGRESS, Adana, Turkey, 21 - 23 July 2023, vol.1, pp.546-560

A REVIEW ON MIXED METHOD RESEARCH AND ITS USAGE IN AGRICULTURALECONOMICS STUDIES

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientifıc Researches and Recent Trends 11, 22 - 23 June 2023, vol.1, pp.41-51

TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİNDE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ UYGULAMASI:HATAY İLİ ÖRNEĞİ

TARAS SHEVCHENKO 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 07 August 2022, vol.1, pp.118-124 Sustainable Development

AN ANALYSIS AND SUGGESTIONS ON TRANSFERRING THE ECONOMIC CONTRIBUTIONS OF GEOGRAPHICAL INDICATION TO THE MARKET

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, 27 - 29 May 2022, vol.1, pp.702-706

TÜRKİYE’NİN DOMATES ÜRETİMİ VE REKABET GÜCÜ

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, 27 - 28 May 2022, vol.1, pp.695-701

DIESEL FUEL AND FERTILIZER SUBSIDY APPLICATIONS IN PADDY PRODUCTION IN TURKEY: THE CASE OF ÇANAKKALE PROVINCE

CUKUROVA 8th NTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 15 - 17 April 2022, vol.1, pp.822-831

DENİZLİ İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE KEKİK ÜRETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ

International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, 6 - 08 March 2022, vol.1, pp.945-961

TÜRKİYE’DE KEKİK ÜRETİMİNİN EKONOMİK ÖNEMİ

International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, 6 - 08 March 2022, vol.1, pp.930-944

ÇANAKKALE İLİNDE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNİN EKONOMİKANALİZİ

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 22 - 24 February 2021, vol.1, pp.2094-2104

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ: BALIKESİR İLİÖRNEĞİ

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 22 - 24 February 2021, vol.1, pp.1462-1470

ÇANAKKALE İLİNDE ARICILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, 20 - 22 May 2021, vol.1, pp.375-388

ÇANAKKALE İLİNDE KAPYA BİBER ÜRETİMİNİN EKONOMİKANALİZİ

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 22 February 2021, vol.1, pp.1471-1482

AÇIK ALANDA SOFRALIK DOMATES ÜRETİMİ YAPANİŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ: ÇANAKKALE İLİMERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 22 - 24 February 2021, vol.1, pp.1450-1461 Sustainable Development

Kalkınma Sürecinde Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerin Yeri ve Önemi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin RolüSempozyumu (IRDARUS’19) “Bandırma’nın Geleceği”, Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, vol.1, pp.369-377

Kalkınma Bağlamında Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi

3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU“BANDIRMA’NIN GELECEĞİ”3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin RolüSempozyumu (IRDARUS’19) “Bandırma’nın Geleceği”, Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, vol.1, pp.336-348

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI:ÇANAKKALE İLİ KANOLA ÜRETİCİLERİ ÖRNEĞİ

5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, vol.1, no.1, pp.47-55

Türkiye'de Tarımsal Destekleme Uygulamalarına Üreticilerin Bakış Açısı: Çanakkale İli Çeltik Üreticileri Örneği

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, vol.1, pp.55-64

TÜRKİYE TARIMINDA FARK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMASI

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.11-23

TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.24-36

Türkiye’de Çeltik Ekim Alanları, Üretim Miktarı ve Verim Değerlerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / TurkeXI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turke, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.107-113

Türkiye’de Tarım Sektöründe Son 10 Yılda Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turke, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1

Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticareti

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018

Türkiye’de Çeltik Üretimi, Ticareti ve Destekleme Politikaları

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018

Tarımsal Göstergelerle Hatay İlinde Tarım

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, vol.1, pp.76-80

Türkiye’de Su Ürünleri Sektörünün Genel Durumu

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, vol.1, pp.81-85

Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Genel Yapısı

IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / TurkeIX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / Turke, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, vol.1, pp.56-64

Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Tarımsal Desteklerin Ürün Maliyetine Etkisi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIX. IBANESS Congress Series-Edirne / TURKEY, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, vol.1, pp.65-73

Research and Development Expenses in Turkey: A General Assessment ofAgricultural Sector

International Advanced Researchesand Engineering Congress 2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2263-2268

The Emerging Developments of Agricultural Input Production in Turkey

International Advanced Researchesand Engineering Congress 2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2234-2241

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİM POTANSİYELİ VE ARTIRMA OLANAKLARI: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS, Malatya, Turkey, 5 November - 07 December 2017, vol.1, pp.189-195

Pamuğun Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, vol.1, pp.2315-2320

THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE BAY LAUREL PLANT IN THE ECONOMY OF HATAY PROVINCE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS, Malatya, Turkey, 5 - 07 October 2017

Türkiye Tarımsal Destekleme Uygulamaları: Pamuk Örneği

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.321-327

General Overview of Agricultural Subsidy System in Turkey

International Conference of Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Türkiye nin turunçgil üretimi ve ticaretinin akdenizülkeleriyle karşılaştırmalı analizi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.467-476

Suriyeli Sığınmacıların Bölge Tarımı Üzerine Etkileri

12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.2, pp.1419-1429

Türkiye de Yem Bitkileri Üretimi ve Uygulanan Destekleme Politikaları

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2014, vol.2, pp.1021-1025

Hatay İlinde Süt Üretiminin Ekonometrik Analizi

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2014, vol.2, pp.632-640

Doğu Marmara Bölgesi nde Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, vol.1, pp.157-166

Türkiye de Yeni Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Etki Değerlemesi

Türkiye 4. Tohumculuk Kongresi, Samsun, Turkey, 14 - 17 June 2011, vol.1, pp.375-383

Yield Potential and Botanical Composition in Different Cutting Period of Natural Meadow Vegetation in Demirhanlı Village in Edirne Province

Traditions and Challenges of Agricultural Education, Science and Business (Jubilee Scientific Conference with International Participation ( 65 Anniversary Agricultural University Plovdiv-Bulgaria)), Plovdiv, Bulgaria, 14 - 17 October 2010, pp.139-144

Oilseed Production and Processing of Turkey

Proceeding of the 50th Oil Industry Conference, Podgorica, Montenegro, 22 - 26 June 2009, pp.31-38

The Component of Production Cost in Sunflower and Its Relationships with Input Prices

International Conference on Applied Economics, Kastoria, Greece, 27 - 29 May 2009, vol.1, pp.593-599

Trakya da Ayçiçeği Üreten İşletmelerin Sosyo Ekonomik Yapısı

1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 31 May 2007, vol.1, pp.119-125

Dünya Yağlı Tohumlar Ticareti ve Gelecekteki Projeksiyonları

1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 31 May 2007, vol.1, pp.108-112

Ayçiçeği Üretiminde Maliyet Parite ve Uzun Dönem Eğilimleri

1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 31 May 2007, vol.1, pp.242-250

Türkiye Yağlı Tohumlar Üretimi ve Gelecekteki Yönü

1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 31 May 2007, vol.1, pp.498-502

Dünya Ayçiçeği Ticaretinin Mevcut Durumu ve Geleceğe Dönük Politikalar

1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 31 May 2007, vol.1, pp.104-107

The General Situation of Pasture Lands in Edirne Province

9th International Scientific Conference (Ecological Issues of Mountain Agriculture), Lovech, Bulgaria, 24 - 27 May 2006, vol.9, pp.587-603

Forage Crops Production In Edirne Province

9th International Scientific Conference (Ecological Issues of Mountain Agriculture), Lovech, Bulgaria, 24 - 27 May 2006, vol.9, pp.453-464

Tütün Üretiminde Kalitenin Gayri Safi Üretim Değeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Analizi

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 07 September 1996, vol.1, pp.149-153

Books & Book Chapters

Çanakkale Tarımında Sofralık Domates Üretiminin Yeri ve Önemi.

in: Çanakkale’nin Stratejik Sektörü Tarım-1, Şeker, Murat; Kahrıman, Fatih; Sungur, Ali; Polat, Burak., Editor, Özgür Publications, Gaziantep, pp.477-499, 2023

Edirne İli Çayır Mera Bitkileri (Buğdaygiller Cilt-2)

Edirne Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd Şti, Edirne, 2007

Edirne İli Çayır Mera Bitkileri (Baklagiller Cilt-1)

Edirne Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd Şti, Edirne, 2007

Metrics

Publication

159

Citation (WoS)

90

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

79

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

4

Project

13

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals