Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çanakkale İlinde Çeltik Üretiminin Ekonometrik Analizi

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, vol.8, no.3, pp.576-584, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çanakkale İli Tarım işletmelerinde Çeltik Üretiminin Yeri ve Önemi

International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, no.19, pp.639-649, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Ekonomik Analizi: Kırklareli İli Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.616-623, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Tarımsal Destekleme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.181-186, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.113-121, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Pamuk Üretiminin Ekonomik Analizi: Hatay İli Örneği

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.2, pp.246-252, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hatay İlinde Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.36-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hatay İlinde Pamuk Üretiminin Fonksiyonel Analizi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.78-86, 2018 (Scopus) identifier

Functional Analysis of Cotton Production in Hatay Province

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.2, pp.78-86, 2018 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Türkiye Arıcılığının Genel Durumu ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.107-118, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Defne Bitkisinin Hatay İli Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.125-134, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sermaye Yapısı: Hatay İli Örneği

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.34, pp.201-209, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Reflections of Animal Husbandry Subsidies on Dairy Cattle Enterprises: A Case Study of Hatay Province-Turkey

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.14, no.2, pp.92-100, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Tarımsal Verimlilik Düzeyleri İle Avrupa Birliği Türkiye Tarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.203-213, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Genel Durumu

MKÜ Ziraat Dergi, vol.21, no.2, pp.182-196, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Bağcılığının Genel Durumu

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.42-51, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Hatay İli Örneği

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.12, no.3, pp.8-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Consumers Knowledge Attitudes and Behavior Assessment About Food Safety The Case Study of Hatay Province of Turkey

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.3, no.8, pp.672-679, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Çiftçi Örgütleri Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.12, no.1, pp.65-73, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The effects of agricultural subsidies applied in Turkey on sunflower cultivation area and the producers income

African Journal Of Agricultural Research, vol.8, no.12, pp.1059-1065, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Yem Bitkileri Tarımının Önemi

Hasad (Hayvancılık) Dergisi, no.251, pp.42-49, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kalkınma Bağlamında Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi

3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU“BANDIRMA’NIN GELECEĞİ”3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin RolüSempozyumu (IRDARUS’19) “Bandırma’nın Geleceği”, Bandırma/Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, vol.1, pp.336-348

Kalkınma Sürecinde Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerin Yeri ve Önemi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin RolüSempozyumu (IRDARUS’19) “Bandırma’nın Geleceği”, Bandırma/Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, vol.1, pp.369-377

TÜRKİYE TARIMINDA FARK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMASI

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.11-23

TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.24-36

Türkiye’de Çeltik Ekim Alanları, Üretim Miktarı ve Verim Değerlerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / TurkeXI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turke, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.107-113

Türkiye’de Su Ürünleri Sektörünün Genel Durumu

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, vol.1, pp.81-85

Türkiye’de Çeltik Üretimi, Ticareti ve Destekleme Politikaları

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 24 - 26 October 2018

Tarımsal Göstergelerle Hatay İlinde Tarım

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, vol.1, pp.76-80

Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticareti

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 24 - 26 October 2018

Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Tarımsal Desteklerin Ürün Maliyetine Etkisi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIX. IBANESS Congress Series-Edirne / TURKEY, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, vol.1, pp.65-73

Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Genel Yapısı

IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / TurkeIX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / Turke, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, vol.1, pp.56-64

Research and Development Expenses in Turkey: A General Assessment ofAgricultural Sector

International Advanced Researchesand Engineering Congress 2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2263-2268

The Emerging Developments of Agricultural Input Production in Turkey

International Advanced Researchesand Engineering Congress 2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2234-2241

Pamuğun Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, vol.1, pp.2315-2320

THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE BAY LAUREL PLANT IN THE ECONOMY OF HATAY PROVINCE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS, 5 - 07 October 2017

Türkiye Tarımsal Destekleme Uygulamaları: Pamuk Örneği

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.321-327

General Overview of Agricultural Subsidy System in Turkey

International Conference of Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Türkiye nin turunçgil üretimi ve ticaretinin akdenizülkeleriyle karşılaştırmalı analizi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.467-476

Türkiye de Yem Bitkileri Üretimi ve Uygulanan Destekleme Politikaları

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2014, vol.2, pp.1021-1025

Hatay İlinde Süt Üretiminin Ekonometrik Analizi

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2014, vol.2, pp.632-640

Books & Book Chapters