Assoc. Prof.BARIŞ ÇETİN


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

57

Project

7

Thesis Advisory

2

Education Information

2016 - 2017

2016 - 2017

Post Doctorate

Simon Fraser University, Faculty Of Educatıon, Education Psychology, Self-Regulated Learning And Learning Technologies, Canada

2013 - 2014

2013 - 2014

Post Doctorate

Georgia Southern University, College Of Educatıon, Department Of Teaching And Learning, United States Of America

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği/ Yan Alan: Sosyal Bilgiler, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

2002

2002

Postgraduate

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2019 - 2019

2019 - 2019

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2009 - 2018

2009 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

Simon Fraser University, Faculty Of Education, Education Psychology

2013 - 2014

2013 - 2014

Assistant Professor

Georgia Southern University, College Of Education, Department Of Teaching And Learning

1999 - 2007

1999 - 2007

Research Assistant

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, İlköğretim Bolumu

1998 - 1999

1998 - 1999

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

Postgraduate

Postgraduate

Tez Danışmanlığı

Postgraduate

Postgraduate

İLİŞÜSTÜ VE ÖZ -DÜZENLEMELİ ÖĞRENME

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Ogretim Ilke ve Yontemleri

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Çağdaş Eğitim Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Ogretimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Ogretimi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Arastirma Yontemleri

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Araştırma Tasarımı

Articles Published in Other Journals

2020

2020

İlkokul iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

ÇETİN B.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.989-1000, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretimi tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

ÇETİN B.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.32, pp.163-176, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretimi Dersine Yönelik Tutumları

ÇETİN B.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.640-651, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

The Influence of Pintrich’s Self-regulated Learning Model on Elementary Teacher Candidates in a Life Science Course

ÇETİN B.

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.8, pp.30-36, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Metacognition and Self-regulated Learning in Predicting University Students’ Academic Achievement in Turkey

ÇETİN B.

Journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.132-138, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Approaches To Learning And Age In Predicting College Students Academic Achievement

ÇETİN B.

Journal of College Teaching Learning, vol.13, no.1, pp.21-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Predicting Academic Success From Academic Motivation And Learning Approaches In Classroom Teaching Students

ÇETİN B.

Contemporary Issue in Education Research, vol.8, no.3, pp.171-180, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Academic Motivation and Approaches to Leaning in Predicting College Students Academic Achievement Findings From Turkish and Samples

ÇETİN B.

Journual of College of Teaching Learning, vol.12, no.2, pp.141-150, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Pre service Primary School Teachers Opinions about School Experience and Teaching Practice Course

ÇETİN B.

Journal of Education and Human Development, vol.4, no.4, pp.130-137, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

An investigation of self efficay beliefs in terms of the resons for the coice of the teaching profession by teacher candidates

ÇETİN B.

Education Research and Review, vol.10, no.7, pp.887-893, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

ÇETİN B.

Journual of Teory and Practice in Education, vol.11, no.1, pp.171-190, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordaması

ÇETİN B.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.3, pp.1117-1132, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÇETİN B.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.255-269, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli DeğişkenlerAçısından İncelenmesi

ÇETİN B.

İlköğretim Online, vol.11, no.3, pp.596-610, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Yeni İlköğretim Programı 2005 Uygulamalarının İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Öz Yeterliliklerine Etkisi

ÇETİN B.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.25, pp.130-141, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi

ÇETİN B.

D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.11, pp.101-114, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Çocuklar İçin Öz Yeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlaması

ÇETİN B.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1-2, pp.1-13, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamaları hakkında ilköğretim 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin göruşleri

ÇETİN B.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.2, pp.487-502, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇETİN B.

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 October 2019

2018

2018

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sinif Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretim Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi

ÇETİN B.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018, pp.428-429

2016

2016

Metacognition and Self Regulated Learning in Predicting College Students Academic Achievement

ÇETİN B.

LEARNING TOGETHER CONFERENCE 2016 Multiculturalism Education in Canada Faculty of Education, SFU, Burnaby, BC, Turkey, 21 May 2016

2014

2014

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve ÖğrenmeYaklaşımlarının Akademik Başarılarını Tahmin Etmesi

ÇETİN B.

9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Tutumlarının Belirlenmesi

ÇETİN B.

ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013

2013

2013

Views of Pre service Teachers Regarding School Experience and Teaching Practice Lessons

ÇETİN B.

5.International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

2013

2013

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ders Çalısma Tutumlarının Belirlenmesi

ÇETİN B.

XII. Ulusal Sinif ogretmenligi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

ÇETİN B.

21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

2011

2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profillerinin İncelenmesi

ÇETİN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

2011

2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterliliklerinin Çesitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇETİN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

2007

2007

Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalı Lisans Ögrencilerinin Ögrenme Stratejilerinin Ve Bilgisayar Öz Yeterlilik Algılarının incelenmesi

ÇETİN B.

I. ULUSLARARASI BLGSAYAR VE ÖGRETMTEKNOLOJLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007, pp.1352-1369

2007

2007

Sınıf öğretmenliği anabilim dalı 3 sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilgisi öğretimi öz yeterliklerinin incelenmesi

ÇETİN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2007, vol.1, pp.19-24

2006

2006

Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Yansıtıcı Düşünmenin Yeri ve Önemi

ÇETİN B.

III. Uuluslararasi Ogretmen Yetistirme Sempozyumu, 4 - 05 May 2006

2006

2006

İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin bilişüstü becerilerinin incelenmesi

ÇETİN B.

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 April 2006

2005

2005

Büyük Didaktika’nin Günümüz Eğitim Sistemine Yansıması

ÇETİN B.

XIV. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 August 2005

Scientific Refereeing

July 2017

July 2017

Ege Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama,

National Scientific Refreed JournalScientific Research / Working Group Memberships

2016 - 2017

2016 - 2017

Educational Psychology Lab

http://www.sfu.ca/edpsychlab.html

Simon Fraser University, Canada