Assoc. Prof.

BARIŞ ÇETİN


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Education Information

2017 - Continues

2017 - Continues

Post Doctorate

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education , United States Of America

2016 - 2017

2016 - 2017

Post Doctorate

Simon Fraser University, Faculty Of Educatıon, Education Psychology, Self-Regulated Learning And Learning Technologies, Canada

2013 - 2014

2013 - 2014

Post Doctorate

Georgia Southern University, College Of Educatıon, Department Of Teaching And Learning, United States Of America

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Post Graduate

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Under Graduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği/ Yan Alan: Sosyal Bilgiler, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

2002

2002

Post Graduate

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2009 - 2018

2009 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Egitim

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

Simon Fraser University, Faculty Of Education, Education Psychology

2013 - 2014

2013 - 2014

Assistant Professor

Georgia Southern University, College Of Education, Department Of Teaching And Learning

1999 - 2007

1999 - 2007

Research Assistant

Marmara University, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bolumu

1998 - 1999

1998 - 1999

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Ilkogretim

Courses

Under Graduate

Under Graduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

Post Graduate

Post Graduate

Tez Danışmanlığı

Post Graduate

Post Graduate

İLİŞÜSTÜ VE ÖZ -DÜZENLEMELİ ÖĞRENME

Post Graduate

Post Graduate

Uzmanlık Alan Dersi

Post Graduate

Post Graduate

Seminer

Under Graduate

Under Graduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Under Graduate

Under Graduate

Ogretim Ilke ve Yontemleri

Post Graduate

Post Graduate

İlköğretimde Çağdaş Eğitim Sistemleri

Under Graduate

Under Graduate

Hayat Bilgisi Ogretimi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilgiler Ogretimi

Under Graduate

Under Graduate

Bilimsel Arastirma Yontemleri

Post Graduate

Post Graduate

İlköğretimde Araştırma Tasarımı

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Analysis of Primary School Fourth-grade Students’xx Social Studies Course Achievements, GPA and Motivations for Social Studies Course in Terms of Gender

ÇETİN B.

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.6, pp.1387-1394, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretimi Dersine Yönelik Tutumları

ÇETİN B.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.640-651, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

The Influence of Pintrich’s Self-regulated Learning Model on Elementary Teacher Candidates in a Life Science Course

ÇETİN B.

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.8, pp.30-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Academic Motivation and Self Regulated Learning in Predicting Academic Achievement

ÇETİN B.

Journual of International Education Research, vol.11, no.2, pp.95-106, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

An investigation of self efficay beliefs in terms of the resons for the coice of the teaching profession by teacher candidates

ÇETİN B.

Education Research and Review, vol.10, no.7, pp.887-893, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Pre service Primary School Teachers Opinions about School Experience and Teaching Practice Course

ÇETİN B.

Journal of Education and Human Development, vol.4, no.4, pp.130-137, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Academic Motivation and Approaches to Leaning in Predicting College Students Academic Achievement Findings From Turkish and Samples

ÇETİN B.

Journual of College of Teaching Learning, vol.12, no.2, pp.141-150, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

An investigation of Teacher Candidates Metacognitive Skills Acording to Their Year of Study at Canakkale

ÇETİN B.

Education Research and Review, vol.10, no.1, pp.10-16, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

ÇETİN B.

Journual of Teory and Practice in Education, vol.11, no.1, pp.171-190, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordaması

ÇETİN B.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.3, pp.1117-1132, 2013 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi

ÇETİN B.

D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.11, pp.101-114, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamaları hakkında ilköğretim 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin göruşleri

ÇETİN B.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.2, pp.487-502, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Fen Bilgisi Ögretimi Dersinin Sınıf ÖgretmenligiAnabilim Dalı 3 Sınıf Ögrencilerinin FenÖgretimindeki Öz Yeterlik inançlarına Etkisi

ÇETİN B.

Dokuz Eylül ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.55-71, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇETİN B.

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 October 2019

2018

2018

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sinif Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretim Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi

ÇETİN B.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018, pp.428-429

2014

2014

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve ÖğrenmeYaklaşımlarının Akademik Başarılarını Tahmin Etmesi

ÇETİN B.

9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Tutumlarının Belirlenmesi

ÇETİN B.

ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013

2013

2013

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ders Çalısma Tutumlarının Belirlenmesi

ÇETİN B.

XII. Ulusal Sinif ogretmenligi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

ÇETİN B.

21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

2011

2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profillerinin İncelenmesi

ÇETİN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

2011

2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterliliklerinin Çesitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇETİN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

2007

2007

Sınıf öğretmenliği anabilim dalı 3 sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilgisi öğretimi öz yeterliklerinin incelenmesi

ÇETİN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2007, vol.1, pp.19-24

2006

2006

Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Yansıtıcı Düşünmenin Yeri ve Önemi

ÇETİN B.

III. Uuluslararasi Ogretmen Yetistirme Sempozyumu, 4 - 05 May 2006

2005

2005

Büyük Didaktika’nin Günümüz Eğitim Sistemine Yansıması

ÇETİN B.

XIV. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 August 2005

Scientific Refereeing

July 2017

July 2017

Ege Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama,

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 25

h-index (WOS): 3

Scientific Research / Working Group Memberships

2016 - 2017

2016 - 2017

Educational Psychology Lab

http://www.sfu.ca/edpsychlab.html

Simon Fraser University, Canada