Doç.Dr.

BARIŞ ÇETİN


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Post Doktora

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education , Amerika Birleşik Devletleri

2016 - 2017

2016 - 2017

Post Doktora

Simon Fraser University, Faculty Of Educatıon, Education Psychology, Self-Regulated Learning And Learning Technologies, Kanada

2013 - 2014

2013 - 2014

Post Doktora

Georgia Southern University, College Of Educatıon, Department Of Teaching And Learning, Amerika Birleşik Devletleri

2002 - 2007

2002 - 2007

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği/ Yan Alan: Sosyal Bilgiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

2002

2002

Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2009 - 2018

2009 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Egitim

2015 - 2016

2015 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Simon Fraser University, Faculty Of Education, Education Psychology

2013 - 2014

2013 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Georgia Southern University, College Of Education, Department Of Teaching And Learning

1999 - 2007

1999 - 2007

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bolumu

1998 - 1999

1998 - 1999

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ilkogretim

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLİŞÜSTÜ VE ÖZ -DÜZENLEMELİ ÖĞRENME

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Hayat Bilgisi Öğretimi

Lisans

Lisans

Ogretim Ilke ve Yontemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlköğretimde Çağdaş Eğitim Sistemleri

Lisans

Lisans

Hayat Bilgisi Ogretimi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilgiler Ogretimi

Lisans

Lisans

Bilimsel Arastirma Yontemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlköğretimde Araştırma Tasarımı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Analysis of Primary School Fourth-grade Students’xx Social Studies Course Achievements, GPA and Motivations for Social Studies Course in Terms of Gender

ÇETİN B.

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, ss.1387-1394, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretimi Dersine Yönelik Tutumları

ÇETİN B.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.640-651, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Influence of Pintrich’s Self-regulated Learning Model on Elementary Teacher Candidates in a Life Science Course

ÇETİN B.

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.30-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Ege Eğitim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama,

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 25

h-indeksi (WOS): 3

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2016 - 2017

2016 - 2017

Educational Psychology Lab

http://www.sfu.ca/edpsychlab.html

Simon Fraser University, Canada