Assoc. Prof. BARIŞ ÇETİN


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Educational Sciences, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

4

Education Information

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği/ Yan Alan: Sosyal Bilgiler, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

2002

2002

Postgraduate

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Educational Sciences

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2017 - 2020

2017 - 2020

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2017 - 2017

2017 - 2017

Assistant Professor

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2017 - 2017

2017 - 2017

Assistant Professor

University of North Carolina at Wilmington, Watson College Of Educatıon, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, And Special Education

2009 - 2017

2009 - 2017

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

Simon Fraser University, Faculty Of Education, Education Psychology

2013 - 2014

2013 - 2014

Assistant Professor

Georgia Southern University, College Of Education, Department Of Teaching And Learning

1999 - 2007

1999 - 2007

Research Assistant

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, İlköğretim Bolumu

1998 - 1999

1998 - 1999

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Non Academic Experience

2017 - 2017

2017 - 2017

Visiting Professor

University of North Carolina Wilmington

2015 - 2016

2015 - 2016

Vsiting Professor

Simon Fraser University

2013 - 2014

2013 - 2014

Visiting professor

Georgia Southern University

1999 - 2007

1999 - 2007

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İlkokulda Ders Kitapları İncelemeleri

Postgraduate

Postgraduate

İlkokulda Bilişüstü ve Öz-Düzenlemeli Öğrenme

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Ahlak ve Etik

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Araştırma Tasarımı ve Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Öz-Düzenlemeli Öğrenme, Aile ve Çocuk

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Araştırma Tasarımı ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

İlkokulda Araştırma Tasarımı ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İlkokulda Ders Kitapları İncelemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Doctorate

Doctorate

İlköğretimde Karma Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Postgraduate

Postgraduate

İlkokulda Araştırma Tasarımı ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

Postgraduate

Postgraduate

Tez Danışmanlığı

Undergraduate

Undergraduate

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Postgraduate

Postgraduate

İLİŞÜSTÜ VE ÖZ -DÜZENLEMELİ ÖĞRENME

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Ogretim Ilke ve Yontemleri

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Çağdaş Eğitim Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Ogretimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Ogretimi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Arastirma Yontemleri

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Araştırma Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyonlarının ve genel akademik başarılarının incelenmesi

ÇETİN B.

XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 October 2021, pp.107-115

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇETİN B.

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 October 2019

2018

2018

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sinif Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretim Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi

ÇETİN B.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018, pp.428-429

2016

2016

Metacognition and Self Regulated Learning in Predicting College Students Academic Achievement

ÇETİN B.

LEARNING TOGETHER CONFERENCE 2016 Multiculturalism Education in Canada Faculty of Education, SFU, Burnaby, BC, Turkey, 21 May 2016

2014

2014

Sınıf Ögretmenligi Ögrencilerinin Akademik Motivasyonları ve ÖgrenmeYaklasımlarının Akademik Basarılarını Tahmin Etmesi

ÇETİN B.

9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.1202-1208

2013

2013

Views of Pre service Teachers Regarding School Experience and Teaching Practice Lessons

ÇETİN B.

5.International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

2013

2013

ÖGRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJI TUTUMLARININ BELIRLENMESI

ÇETİN B.

ULEAD, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013, pp.85

2013

2013

Öğretmen adaylarının teknoloji tutumlarının belirlenmesi

Çetin B.

XII. Ulusal Sinif ogretmenligi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.407-412

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

ÇETİN B.

21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

2011

2011

SINIF ÖGRETMENI ADAYLARININ PROFILLERININ INCELENMESI

ÇETİN B.

10. Ulusal Sinif Ogretmenligi Egitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.2, pp.105-109

2011

2011

SINIF ÖGRETMENI ADAYLARININ ÖZ YETERLIKLERININ ÇESITLI DEGISKENLER AÇISINDAN INCELENMESI.

ÇETİN B.

10. Ulusal Sinif Ögretmenligi Egitimi Sempozyum, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.2, pp.109-112

2009

2009

ÇOÇUKLAR IÇIN ÖZ YETERLIK ÖLÇEGININ ILKÖGRETIM 4 VE 5 SINIF ÖGRENCILERININ AKADEMIK BASARISINI YORDAMASI

ÇETİN B.

8.Ulusal Sınıf Ögretmenligi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.1171-1184

2007

2007

Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalı Lisans Ögrencilerinin Ögrenme Stratejilerinin Ve Bilgisayar Öz Yeterlilik Algılarının incelenmesi

ÇETİN B.

I. ULUSLARARASI BLGSAYAR VE ÖGRETMTEKNOLOJLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007, pp.1352-1369

2007

2007

Sınıf öğretmenliği anabilim dalı 3 sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilgisi öğretimi öz yeterliklerinin incelenmesi

ÇETİN B.

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2007, vol.1, pp.19-24

2006

2006

Sınıf Ögretmeni Yetistirmede Yansıtıcı Dusunmenin Yeri ve Önemi

ÇETİN B.

III. Uuluslararasi Ogretmen Yetistirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 4 - 05 May 2006, pp.90-91

2006

2006

İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin bilişüstü becerilerinin incelenmesi

ÇETİN B.

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 April 2006

2005

2005

BÜYÜK DIDAKTIKA NIN GÜNÜMÜZ EGITIM SISTEMINE YANSIMASI

ÇETİN B.

XIV. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.945-949

Books & Book Chapters

2022

2022

Öz – Düzenlemeli Öğrenme Becerileri

ÇETİN B.

Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Çanakkale, 2022

Scientific Refereeing

July 2017

July 2017

Ege Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama,

National Scientific Refreed JournalScholarships

2015 - 2016

2015 - 2016

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2. Dönem

TUBITAK

Scientific Research / Working Group Memberships

2022 - Continues

2022 - Continues

Refugee Equity Access Commity Humanity

https://www.sfu.ca/reach/research-team.html

Simon Fraser University, Kanada

2016 - 2017

2016 - 2017

Educational Psychology Lab

http://www.sfu.ca/edpsychlab.html

Simon Fraser University, Kanada