Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BATIDAN DOĞUYA YAVAŞ SEYAHAT: DOĞU EKSPRESİ’NİN KARS’IN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GELİŞİMİNE ETKİSİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, no.2, ss.159-176, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

STATÜ TEMELLİ TURİZM TÜKETİMİNE TEORİK BİR BAKIŞ

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, cilt.3, no.3, ss.470-487, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültür Turizmi Ürünlerinin YavaşTuristlere Tanıtımı: Erzurum Örneği

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, cilt.5, ss.230-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATTRACTING TOURISTS TO CANAKKALE: THE POTENTIAL EFFECTS AND EXPECTATIONS OF THE YEAR OF TROY

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.16, ss.85-101, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’ye Yönelik Dış Turizm Potansiyelinin Panel Çekim Modeli İle Analizi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.29, ss.51-62, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), cilt.10, no.18, ss.288-303, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ ETKİNLİKLEREKATILIMA ETKİSİ: ÇANAKKALE BİSİKLET TURU ÖRNEĞİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.325-341, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, ss.633-648, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL MEDYANIN KULLANIM AMAÇLARI: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.219-234, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ONLINE SEYAHAT ACENTELERİ ARACILIĞIYLA SEYAHAT SATIN ALMADA TURİST MEMNUNİYETİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.495-520, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TURİSTLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE HİZMET ALGILARI: İSTANBUL'DA BİR ARAŞTIRMA

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), cilt.13 (2), ss.21-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESELLEŞME HAREKETLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ

Akademik Bakış Dergisi, ss.37-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON BEFORE AND AFTER VISITING A DESTINATION: A RESEARCH IN GALLIPOLI PENINSULA

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.8, no.41, ss.1147-1159, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL MEDYA VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ ÇANAKKALE VE BİŞKEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018), Bişkek, Kırgızistan, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.370-382

ANTECEDENTS OF A SMART TOURISM BUSINESS IN ISTANBUL: THE ROLE OF FIVE STAR HOTEL MANAGERS

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.293-304

TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS FARKINDALIKLARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.53

ÇANAKKALE İLİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.516

GİRİŞİMCİLER İLE MAAŞLI ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

8th International Congress on Entrepreneurship, Balıkesir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2017, ss.7

ÇANAKKALE İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİ VE TURİZM AÇISINDAN KULLANILABİLİRLİĞİ

17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.995-1002

TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER HEDEFLERİ VE BEKLENTİLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.10-24

MOBİL PAZARLAMAYA YÖNELİK TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.1, ss.117-126

Kitap & Kitap Bölümleri

Organizational Symbolism: An Overview of the Tourism Industry

Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, Şule Aydın, Bekir Bora Dedeoglu ve Ömer Çoba, Editör, IGI Global, Hershey PA,, ss.188-206, 2020

TURİZMDE AZ GELİŞMİŞLİK VE BAĞIMLILIK

TURİZMİN SOSYAL PSİKOLOJİK DİNAMİKLERİ, Duran E., Aslan C., Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.317-332, 2019

ORDU: MELOCAN (DİKEN UCU) KAVURMASI

BİR YERİN TABAKTAKİ KİMLİĞİ, Yıldırım Saçılık M., Çevik, S., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.344-348, 2019

DESTİNASYONLARDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI, Suna B., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.207-234, 2019

EKO EKONOMİDE YEŞİL PAZARLAMA

Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla “YEŞEREN TURİZM, Özkök F., Yıldırım H.M., Mercan Ş.O, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.201-234, 2018

TURİZM İŞLETMELERİNDE YETENEK AĞI: BEŞ BAĞLI ROL

TURİZM İŞLETMELERİNDE YETENEK YÖNETİMİ, Eşitti B., Duran E., Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.195-215, 2018

SUSTAINABLE GASTRONOMY TOURISM AND TOURIST SATISFACTION

ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II, Babacan H., Soldatovic T., Delobegovic Dzanic, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.419-439, 2018