Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effects of PTO Options on Operational Characteristics of Disc Fertilizer Spreader

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.49, no.4, pp.68-74, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Celery harvesting causes losses of soil: A case study in Turkey

SOIL & TILLAGE RESEARCH, vol.180, pp.204-209, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of harvesting costs and cost analysis for different olive harvesting methods

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.9, pp.201-204, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effect of different harvest methods on olive yield and work capacity

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.23, pp.3246-3250, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

COMPARISONS OF 540 AND 540E PTO OPERATIONS IN TRACTORS THROUGH LABORATORY TESTS

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.16, no.4, pp.526-533, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A research on cost analysis and determination of management data in paddy drilling with steel wheel tractor

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.16, pp.2253-2259, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Comparing of 540 and 540E PTO Operational Characteristics of Tractors inField Conditions

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.16, pp.37-45, 2010 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Determination of Cherry Pruning Residual Coefficient and Energy Potential Abstract

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.41-46, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Determination of Pruning Residual Coefficient and Renewable Energy Potential in Çanakkale Region Apple (Malus domestica L.) Varieties

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-8, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Noise Exposure Levels in Black Tea Processing Factories and Its Effects on Employees

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.2, pp.282-291, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Şeftali Ağacı Taç Çapı, Yüksekliği ve Budama Süresi İle Budama Artık Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.110-117, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Şeftali Ağacı Budama Artık Potansiyelinin Hesaplanmasına Yönelik Katsayının Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.299-305, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Çanakkale İlindeki Soğuk Hava Depo Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.7-12, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Çanakkale İlinde Zeytin Üretimi Artık Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.103-111, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale ilinin tarla ürünleri artık ve enerji potansiyelinin belirlenmesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, no.2, pp.240-247, 2016 (International Refereed University Journal)

Çeltik üretiminde alana bağlı olarak makina sayısındaki değişimin doğrusal denklemler yardımı ile incelenmesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, no.2, pp.233-239, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.19, no.4, pp.379-387, 2016 (International Refereed University Journal)

Temporary Sunflower Seed Stores and Quality Losses During Storage

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.7, no.5, pp.812-821, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Örnek Bir Çeltik İşletmesinde Kullanılması Gereken Tarım Makinaları Büyüklükleri ve Sayılarının Doğrusal Programlama Yöntemi ile Tespiti

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.1, 2004 (Other Refereed National Journals)

A Research on Unit Costs and Factors Effective on Performance of Laserplane Grade Control System in Turkey

Pakistan Journal of Applied Sciences, vol.3, no.7, pp.481-487, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trakya Bölgesindeki Çeltik İşletmelerinin Mekanizasyon Durumu

Ekin Dergisi, vol.4, no.13, pp.1, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çanakkale Bölgesi Elma (Malus domestica L.) Çeşitlerinde Budama Artık Katsayısının ve Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi

5. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Tokat, Turkey, 1 - 04 October 2020, pp.94 Sustainable Development

KİRAZ (Prunus avium L.) BUDAMA ARTIK KATSAYISININ VE ENERJİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

5. Uluslararası Anadolu, Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Tokat, Turkey, 1 - 04 October 2020, pp.181

ZEYTİN AĞACI BUDAMA ARTIK POTANSİYELİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK KATSAYININ BELİRLENMESİ

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.150-151 Creative Commons License

Çanakkale’nin Tarımsal Üretim Durumu ve Tarım Makineleri Varlığı

2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.1 Sustainable Development

Agriculture Structure and Mechanization Level of the Çanakkale Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, pp.1034-1039 Sustainable Development

Determination of the management values of the agricultural machinery which are used in Ayvalık olive variety

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, pp.639

Gövdeden Sarsıcı Zeytin Hasat Makinesi ile Hasat Edilecek Ağaç Sayısının Eşdeğer Maliyet Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.349-353

Farklı Yöntemlerle Zeytin Hasadında İş Başarısı ve Zeytin Verimindeki Değişimlerin İncelenmesi

27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.314-322

A Research on Cost Analysis and Determination of Harvesting Costs for Different Olive Harvesting Methods

Proceedings 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2011, pp.353-356

The Effect of Harvest Labor Cost of Some Fruit On The Crop Price

XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Viyana, Austria, 29 June - 01 July 2011, pp.100-105

Bazı Meyvelerde Hasat Masrafının Ürün Fiyatı Üzerine Etkisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.69-74

Some Quality Changes of Persimmon (Diospyros kaki L.)During Storage

CIOSTA Technology and Management to Ensure Sustainable Agriculture, Agro Systems, Forestry and Safety, Calabria, Italy, 17 - 19 June 2009, pp.1

ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Farklı Programlardaki Öğrenci Profilleri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 5. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.1

Lapseki Yöresi'nin Bazı Tarımsal Üretim Özellikleri

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 07 June 2008, pp.249-260 Sustainable Development

"Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 5 - 06 September 2007, pp.1

Marmara Bölgesi Çeltik Tarımında Lazer kontrolü Hidrolik Toprak Tesviye Makinelerinin Kullanımı

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2007, pp.1

Çanakkale İli Yenice İlçesinde Ortak Makine Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2007, pp.1

Agricultural Machines as The Source of Noise Pollution

International Workshop on Agricultural Pollution, Edirne, Turkey, 19 - 21 September 2002, pp.1

“Trakya Yöresinde Kullanılan Tarım Makineleri İşletmeciliği Veri Tabanının Bilgisayar Ortamında Hazırlanması

Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 January 2001, pp.1-13

Tarımsal Savaş ve Çevre İlişkisi

Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 3 - 06 January 1996, pp.1

Bir Çevre Kirleticisi Olarak Gürültü ve Tarımda Etki ve Sonuçları

Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 3 - 06 January 1996, pp.1