Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of PTO Options on Operational Characteristics of Disc Fertilizer Spreader

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, cilt.49, ss.68-74, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Celery harvesting causes losses of soil: A case study in Turkey

SOIL & TILLAGE RESEARCH, cilt.180, ss.204-209, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of harvesting costs and cost analysis for different olive harvesting methods

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.9, ss.201-204, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of different harvest methods on olive yield and work capacity

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.3246-3250, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARISONS OF 540 AND 540E PTO OPERATIONS IN TRACTORS THROUGH LABORATORY TESTS

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, cilt.16, ss.526-533, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A research on cost analysis and determination of management data in paddy drilling with steel wheel tractor

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.2253-2259, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuel consumption distribution for machine and tractor activities in some PTO driven machine operations

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.824-828, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Traktörlerde 540 ve 540E Kuyruk Mili Çalışma Karakteristiklerinin Tarla Koşullarında Kıyaslanması

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.16, ss.37-45, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şeftali Ağacı Taç Çapı, Yüksekliği ve Budama Süresi İle Budama Artık Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.110-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şeftali Ağacı Budama Artık Potansiyelinin Hesaplanmasına Yönelik Katsayının Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.299-305, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çanakkale İlindeki Soğuk Hava Depo Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.7-12, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çanakkale İlinde Zeytin Üretimi Artık Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, cilt.12, ss.103-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale ilinin tarla ürünleri artık ve enerji potansiyelinin belirlenmesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.240-247, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.19, ss.379-387, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örnek Bir Çeltik İşletmesinde Kullanılması Gereken Tarım Makinaları Büyüklükleri ve Sayılarının Doğrusal Programlama Yöntemi ile Tespiti

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporary Sunflower Seed Stores and Quality Losses During Storage

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.7, ss.812-821, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Unit Costs and Factors Effective on Performance of Laserplane Grade Control System in Turkey

Pakistan Journal of Applied Sciences, cilt.3, ss.481-487, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trakya Bölgesindeki Çeltik İşletmelerinin Mekanizasyon Durumu

Ekin Dergisi, cilt.4, ss.1, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ZEYTİN AĞACI BUDAMA ARTIK POTANSİYELİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK KATSAYININ BELİRLENMESİ

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.150-151 Creative Commons License

Çanakkale’nin Tarımsal Üretim Durumu ve Tarım Makineleri Varlığı

2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.1

Determination of the management values of the agricultural machinery which are used in Ayvalık olive variety

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.639

Agriculture Structure and Mechanization Level of the Çanakkale Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.1034-1039

Gövdeden Sarsıcı Zeytin Hasat Makinesi ile Hasat Edilecek Ağaç Sayısının Eşdeğer Maliyet Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.349-353

Farklı Yöntemlerle Zeytin Hasadında İş Başarısı ve Zeytin Verimindeki Değişimlerin İncelenmesi

27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2012, ss.314-322

A Research on Cost Analysis and Determination of Harvesting Costs for Different Olive Harvesting Methods

Proceedings 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2011, ss.353-356

The Effect of Harvest Labor Cost of Some Fruit On The Crop Price

XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Viyana, Avusturya, 29 Haziran - 01 Temmuz 2011, ss.100-105

Bazı Meyvelerde Hasat Masrafının Ürün Fiyatı Üzerine Etkisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.69-74

Some Quality Changes of Persimmon (Diospyros kaki L.)During Storage

CIOSTA Technology and Management to Ensure Sustainable Agriculture, Agro Systems, Forestry and Safety, Calabria, İtalya, 17 - 19 Haziran 2009, ss.1

ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Farklı Programlardaki Öğrenci Profilleri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 5. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.1

Lapseki Yöresi'nin Bazı Tarımsal Üretim Özellikleri

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2008, ss.249-260

"Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 5 - 06 Eylül 2007, ss.1

Marmara Bölgesi Çeltik Tarımında Lazer kontrolü Hidrolik Toprak Tesviye Makinelerinin Kullanımı

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, ss.1

Çanakkale İli Yenice İlçesinde Ortak Makine Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, ss.1

Agricultural Machines as The Source of Noise Pollution

International Workshop on Agricultural Pollution, Edirne, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2002, ss.1

“Trakya Yöresinde Kullanılan Tarım Makineleri İşletmeciliği Veri Tabanının Bilgisayar Ortamında Hazırlanması

Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2001, ss.1-13

Tarımsal Savaş ve Çevre İlişkisi

Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 3 - 06 Ocak 1996, ss.1

Bir Çevre Kirleticisi Olarak Gürültü ve Tarımda Etki ve Sonuçları

Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 3 - 06 Ocak 1996, ss.1