Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The marketing department's reputation in the firm

EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, vol.33, no.5, pp.366-380, 2015 (SSCI) identifier identifier

MARKETING PERFORMANCE MEASUREMENT: MARKETING METRICS IN TURKISH FIRMS

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.14, 2013 (SSCI) identifier identifier

Pazarlama Performans Ölçütleri: Bir Literatür Taraması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.59-75, 2012 (SCI-Expanded)

Ethics as a customer perceived value driver in the context of online retailing

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.4, no.5, pp.672-677, 2010 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Pazarlamaya İlişkin Kararlarda Farklı Departmanların Etkisi

Troy Academy International Journal of Social Sciences, vol.6, no.3, pp.912-923, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.35, pp.97-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü Ve Tutumları: İzmir İli Örneği

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.3, no.1, pp.161-171, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

The Organisational Roles of Marketing and Marketing Managers

MARKETING INTELLIGENCE & PLANNING, vol.28, no.3, pp.291-309, 2010 (Scopus)

Otel Müşterilerinin E-Şikayetlerine Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.42-49, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hizmet Sektöründe Estetik Emek Kullanımının Örgütsel Sinizm Ve Bireysel Performans Üzerindeki Etkisi

Trakya Üniversiteler Birliği 6. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 November 2022, pp.1

Giyilebilir Teknoloji: Akıllı Saat Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 8 - 09 September 2022, pp.15

Öğrencilerin Satış Mesleğini Seçme Niyetini Etkileyen Faktörler: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

VI. International Vocational Schools Symposium, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.177-184

İçsel Pazarlamanın İş Performansı Üzerindeki Etkisi: İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetinin Aracılık Rolü

VI. International Vocational Schools Symposium, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.11-20

A Qualitative Research on NGOs’ Use of Social Media in Turkey

9th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries, Atina, Greece, 28 - 30 April 2017, pp.41-42

Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri

20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 June 2015, pp.335-336

Pazarlamaya İlişkin Kararlarda Farklı Departmanların Etkisi

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.206-210

Compulsive buying tendencies through materialistic and hedonic values among college students in Turkey

8th International Strategic Management Conference, Barselona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.1370-1377

Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.791-794

Turkish Consumers’ Attitudes towards Marketing Practices and Government Regulations

7th International Symposium on Business Administration, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.1-6

Sanal Perakendecilik Etiğinin Tüketici Davranışlarına Etkileri

13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 October 2008, pp.215-227 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Güncel Pazarlama Anlayışları

in: Pazarlama İlkeler, Genel Stratejiler, Filiz Eroğlu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.19-34, 2017

İş Ortamında Çatışmaları Yönetmek

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Günsel A., Bozkurt S., Editor, Nobel Akademik Araştırma Yayıncılık, Ankara, pp.192-214, 2016