Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CAN AMNIOTIC FLUID BE AN ALTERNATIVE ORGAN PRESERVATION SOLUTION FOR COLD RENAL STORAGE?

REVISTA DE NEFROLOGIA DIALISIS Y TRASPLANTE, cilt.40, ss.14-24, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Ozone and L-Carnitine on Kidney MDA, GSH, and GSHPx Levels in Acetaminophen Toxicity

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, ss.127-134, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Association of Histopathology and Hemogram Findings Following Sleeve Gastrectomy

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, cilt.14, ss.160-164, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Investigation of the Effect of Ozone Therapy on Gout in Experimental Rat Models

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.245-249, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neuroprotective effects of octreotide on diabetic neuropathy in rats

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, cilt.89, ss.468-472, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ozon vs. Melatonin: Alkolik Karaciğer Hastalığında Terapötik Etkileri

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.133-139, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF CORTICOSTEROID AND ANTIHISTAMINIC INJECTIONS ON COLD-INDUCED STRESS ON RAT BLADDER TISSUE: AN EXPERIMENTAL STUDY

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.11-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsidental tiroid papiller karsinomda enflamatuar hücre oranlarının prediktif değeri

FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, cilt.4, ss.85-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN SLEEVE GASTRECTOMIES: ANALYSIS OF 63 CASES

E-journal of New World Sciences Academy, cilt.14, ss.189-193, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CHOLESTEROLOSIS VS CHOLESTEROL POLYPS: LIPID PROFILE

E-journal of New World Sciences Academy, cilt.14, ss.163-167, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictivity of inflammatory cell counts in early diagnosis of hydatidiform mole

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.7, ss.363, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARS İLİ ÖZEFAGUS ENDOSKOPİK BİYOPSİ SONUÇLARI

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lower Gastrointestinal Endoscopic Biopsy Results of Kars Region

Kafkas Journal of Medical Sciences, cilt.8, ss.70-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Duchenne Musküler Distrofi Hastalığına Fizyolojik Yaklaşım

Tranya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimler Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.258-263

Metanol Toksisitesi Patofizyolojisi

3rd International Health Sciences Congress, 24 - 26 Ekim 2019

Osteoartritte Plateletten Zengin Plazma (PRP) Uygulamasına Fizyolojik Bir Yaklaşım

International Medical Congress of Izmir Democracy University, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.555-558

Beyin-Türevli Nörotrofik Faktör (BDNF) ile Uyku Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Medical Congress of Izmir Democracy University, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.552-554

Insan Embriyo Kültüründe Kullanılan Kültür Ortamları

2. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 28 - 30 Haziran 2019

Romatoid Artritte Deneysel Modelleme Yöntemleri

2. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 28 - 30 Haziran 2019

MOL GEBELIKLERDE ENFLAMATUAR HÜCRE ORANLARININ DEGERLENDIRILMESI

I. ULUSLARARASIBILIM VEINOVASYON KONGRESI(INSI 2019), 26 - 29 Ağustos 2019

Gamet ve Embriyo Kriyoprezervasyon Yöntemleri

2. International Eurasian Conference on Biological and ChemicalSciences, 28 - 29 Haziran 2019

Parkinson Hastalıgı Histopatolojisi

2. International Eurasian Conference on Biological and ChemicalSciences, 28 - 29 Haziran 2019

DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULABİLENMERKEZİ SİNİRSİSTEMİ HASTALIK MODELLERİ

I.Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019

KİSSPEPTİNLERİN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

I. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019

Deneysel Olarak Diabetes Mellitus Oluşturma Yöntemleri

4.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 18 - 19 Ekim 2018

Su Tüketimi Ve Vücut Kitle İndeksi: Kesitsel bir Çalışma

3.International Science Symposium, 5 - 08 Eylül 2018

Streptozotocin-induced diabetic rats the effect of Ganoderma Lucidum polysaccharides on oxidative damage in the liver.

FEDERATION OF EUROPEAN PHYSIOLOGICAL SOCIETIESAND THE AUSTRIAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY WITH PARTICIPATION OF THE CZECH,FRENCH, ITALIAN, SLOVAK, SLOVENIAN, SWISS AND TURKISH PHYSIOLOGICAL SOCIETIES, viyana, Avusturya, 13 - 15 Eylül 2017, ss.62

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıp Fakültesi Preklinik ÖgrencilerininSu Tüketimi veBesin Takviyesi Kullanim Durumları

SAGLIK BILIMLERI Örnek Arastırmalar Kitabı, Gülmez Inci, Sevim Duygu, Editör, Nobel, 2020

Hyperbaric Oxygen Therapy

International Researches in Health Sciences, Mehmet DALKILIÇ, Editör, GECE AKADEMİ, Ankara, ss.19-24, 2019

AN OVERVIEW OF ARSENIC TOXICITY WITHCURRENT LITERATURE

New Horizons in Health Sciences, Levent Albayrak, Özgür Açıkgöz, Emre Gökçen, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.133-142, 2019