Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-Service Teachers’ Perceptions of the Teaching Principles and Methods Course: Metaphor Analysis

Sakarya University Journal of Education, cilt.10, sa.1, ss.67-89, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Hazırbulunuşluk Düzeyinin Eğitim Programı Okuryazarlığı Açısından Yordanması

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.203-220, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Bilişsel Esnekliğe İlişkin Görüşleri

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, sa.4, ss.1475-1499, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri Açısından İncelenmesi

Eğitim ve Teknoloji, cilt.1, sa.1, ss.82-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğrencileri İçin Okuma Alışkanlığı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergis, cilt.9, sa.2, ss.683-707, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları ve Okuma-Yazma Becerilerinin Kazanımı

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.27, ss.521-537, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Teachers' Views on Cognitive Flexibility within the Scope of Teaching Practice

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, sa.4, ss.1475-1499, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigating of Perceptions on Classroom Climate for Third and Fourth Graders

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.8, sa.2, ss.327-352, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relationship between Pre-Service Teachers' Cognitive Flexibility and Interpersonal Problem Solving Skills

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.77, ss.105-128, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATING OF 3RD AND 4TH GRADE STUDENTS’ SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING SKILLS WITH RESPECT TO DIFFERENT VARIABLES

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.13, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar