Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tek Başına Seyahat Eden Kadın Turistlerin Seyahat Kısıtlayıcıları

16. Ulusal turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.1671-1688

Kitap & Kitap Bölümleri

Profesyonel Mutfakta Kadının Yeri ve Sorunları

Turizmde KAdın Olmak, Vatan A. , Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.191-203, 2019

Doğanın Değeri Ölçülebilir Mi? Doğanın Turizm Açısından Değerini Belirlemede Farklı Yöntemler

Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla Yeşeren Turizm, Özkök F., Yıldırım H. M., Mercan O., Editör, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.257-264, 2018

Doğanın Değeri Ölçülebilir mi? Doğanın Turizm Açısından Değerini Belirlemede Farklı Yöntemler

Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla Yeşeren Turizm, ÖZKÖK Ferah, YILDIRIM Hacı Mehmet, MERCAN Şefik Okan, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.235-273, 2018

DOĞANIN DEĞERİ ÖLÇÜLEBİLİR Mİ? DOĞANIN TURİZM AÇISINDAN DEĞERİNİ BELİRLEMEDE FARKLI YÖNTEMLER

Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla Yeşeren Turizm, Ferah Özkök, Hacı Mehmet Yıldırım, Şefik Okan Mercan, Editör, Paradigma Akademi, ss.235-274, 2018