Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zeytinyağı Kültürel Rotalarının Turizm Potansiyeli Açısından Değeri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.191-210, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

REVERSE INNOVATION: CAN INNOVATION FLOW FROM TURKEY TO DEVELOPED COUNTRIES?

International Journal of Science and Business, cilt.1, ss.9-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND SOCIO-BIOLOGICAL APPROACH

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, cilt.1, ss.56-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toya Müzesi ve Ören Yerinin Çanakkale Destinasyonunun Markalaşmasına Etkisi

2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (İCAR, 17 - 19 Şubat 2020

Organizational Behavior and Socio-Biological Approach

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Üsküp, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.56-67 Creative Commons License

Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü: Assos Örneği

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları-Ayvacık Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 29 - 30 Ağustos 2008, cilt.1, no.1, ss.249-256 Creative Commons License

Gelibolu da Bulunan Konaklama İşletmelerinin Arz ve Taleplerine Yönelik Bir Çalışma

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları-Gelibolu Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, no.80, ss.311-320 Creative Commons License

Sağlık Turizminde Yeni Açılımlar: Tıp Turizmi

III.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2008, ss.433-442

İntepe'de Şarap Turizmi İşletmeciliği

2. TROAS BÖLGESİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2007, no.59, ss.9-22 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

İnovasyon ve Yenilikte Stratejik Konular ve Yönetimin Rolü: Ters İnovasyon Çağı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-4, Çankaya. Fikret, Kayıkçı. Sabrina, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.451-469, 2020

Girişimcilik Üzerine Notlar

Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2014