Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Social presence techniques and strategies in a blended course: student satisfaction and suggestions

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.4, pp.201-217, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yöneticilerin Gözünden Türkiye’de Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.13, no.2, pp.1216-1238, 2019 (Other Refereed National Journals)

Developing online teaching competencies of educators in Turkey

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.22, pp.38-52, 2017 (Other Refereed National Journals)

Teknoloji entegrasyonu için gerçekleştirilen bir mesleki gelişimin kara kutusunun incelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.3, pp.759-777, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eş zamanlı sanal sınıf yazılımlarının incelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.13, no.4, pp.788-810, 2017 (Other Refereed National Journals)

Can we use Facebook groups to establish social presence in online courses?

World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.9, no.4, pp.173-182, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarım tabanlı araştırma yaklaşımına dayalı eğitsel oyun tasarımı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.73-99, 2017 (Other Refereed National Journals)

FACTORS MOTIVATING PRESERVICE TEACHERS FOR ONLINE LEARNING WITHIN THE CONTEXT OF ARCS MOTIVATION MODEL

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.16, no.2, pp.56-68, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Student experience in blog use for supplementary purposes in courses

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.12, no.3, pp.78-96, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Küreselleşen dünyada akademisyen olmak

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.3, pp.127-142, 2010 (Other Refereed National Journals)

Opinions of teachers on using internet searching strategies: An elementary school case in Turkey

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.1, no.1, pp.49-61, 2010 (Other Refereed National Journals)

Dereceli puanlama anahtarı ile materyal değerlendirilmesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, 2010 (Other Refereed National Journals)

Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.115-126, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim Hakkında Uzman Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.4, pp.455-462

TÜRKİYE’DEKİ ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.4

ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

Eğitmenlere çevrimiçi öğretimi öğretmek: Örnek dersler

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Web tabanlı ödev takip ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine ilişkin bir ihtiyaç analizi

10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Teknoloji entegrasyonu için gerçekleştirilen bir mesleki gelişimin kara kutusunun incelenmesi [Makale yapılmıştır]

10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Social presence in an online course supported with social network site [Makale yapılmıştır]

The Association for Educational Communications and Technology Convention (AECT 2015), Indianapolis, Indiana, United States Of America, 3 - 07 November 2015

Facebook gruplarında öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi: Beş yıllık bir deneyim

8th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Eğitsel ajan araştırmalarında güncel eğilimler: 2009-2014 yılları arası [Makale yapılmıştır]

2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2014), Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2014, pp.68

WHAT MOTIVATES PRESERVICE INFORMATION TECHNOLOGY TEACHERS TO LEARN ONLINE?

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 1 - 03 July 2013, pp.3135-3137 identifier

Effects of modality and pace on motivation in multimedia learning [Doktora tezinden üretilmiştir]

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare Higher Education (E-LEARN 2011), United States Of America, 18 - 21 September 2011

Pre-service IT teachers’ opinions about storyboarding in multimedia development

Global Learn Asia Pacific 2011, Melbourne, Australia, 28 - 30 March 2011

Otistik çocuklarda odaklanma problemine ilişkin bilgisayar destekli etkinlik üretimi

4th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009)., Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

Pre-service teachers’ online teaching experiences

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (Edmedia 2010), 29 June - 02 July 2010

Öğretmen adaylarının öğretmenlik bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış açısı [Makale yapılmıştır]

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Tranzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Adobe flash programında öğrenme nesnesi geliştirilirken karşılaşılan sorunlar

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Activity module development for Moodle: A sample activity module, EduGame

1st International Conference on Computational and Information Science, 30 April - 02 May 2009

Evaluation of the student workbook in terms of purpose of use of pictures.

International Conference on Computational and Information Science, Turkey, 30 April - 02 May 2009

The views of teacher candidates about the use of a scoring rubric for the evaluation of their products in the course of instructional technologies and material development [Makale yapılmıştır]

World Conference on Educational Science (Procedia - Social and Behavioral Sciences), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.988-992

The educational software design and evaluation for k-8: oral and dental health software.

7th International Educational Technology Conference (IETC 2007), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007

Books & Book Chapters

Masaüstü Yayıncılık

in: Bilişim Teknolojileri, Kert, Serhat Bahadır, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, 2018

Web Yayıncılığı Yardımcı Araçları

in: Web Yayıncılığı Araçları, Volkan YÜZER, Nilgün ÖZDAMAR, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.70-103, 2017