Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme

 • 2005 - 2018 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 1998 - 2004 Research Assistant PhD

  Dokuz Eylul University, İşletme

Managerial Experience

 • 2018 - 2022 Rectorate Commissioner

  Canakkale Onsekiz Mart University, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu

 • 2015 - 2022 Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Rektörlük

 • 2018 - 2021 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Sosyal Bilimler Enstitüsü -Yönetim Bilimleri ABD

 • 2016 - 2021 Coordinator of The Rectorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Proje Koordinasyon Merkezi

 • 2015 - 2020 Academic Board Member

  Canakkale Onsekiz Mart University, Rektörlük - Eğitim Komisyonu Üyeliği, ..

 • 2015 - 2020 Assistant Director of the Institute

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ..

 • 2011 - 2020 Deputy Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2015 - 2018 Academic Board Member

  Canakkale Onsekiz Mart University, Rektörlük, 2017-2021 Çomu Stratejik Plan Ön Değerlendirme Komisyon Başkanlığı

 • 2012 - 2015 Board Member

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

 • 2012 - 2015 Board Member

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

Courses

 • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi - Human Resource Management

 • Doctorate Türkiye'de İşletmecilik ve Yönetim - Management and Business in Turkey

 • Postgraduate Uluslararası Stratejik Yönetim - International Strategic Management

 • Postgraduate Örgüt Tasarımı ve Değişim Yönetimi - Organizational Design and Change Management

 • Doctorate Kültür ve Liderlik - Culture and Leadership

 • Undergraduate İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk - Business Ethics and Social Responsibility

 • Undergraduate Kriz ve Stres Yönetimi - Crisis and Stress Management

Advising Theses