Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.159-176, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yerel Yiyecek ve Kültür Turizmi İlişkisi

Avrasya Bilimler AkademisiAvrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, vol.5, pp.300-310, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kültür Turizmi Ürünlerinin YavaşTuristlere Tanıtımı: Erzurum Örneği

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, vol.5, pp.230-244, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Restoran İşletmelerinde Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık: Servis İkliminin Rolü

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.43-64, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale’nin Karbon Ayak İzi Üzerine Bir Araştırma

Journal of Awareness, vol.3, pp.597-608, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Countries Brand Management Activities: Suggestions for Turkey

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.4, no.68, pp.447-458, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir Kış Sporları Turizmi: Sarıkamış’ın Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Turizm Akademik Dergisi, vol.5, no.1, pp.205-220, 2018 (Other Refereed National Journals)

İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, no.18, pp.288-303, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Netnografya Bakışı ile Helal Turizm Deneyimi

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.1, pp.54-67, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Factors Influencing The Adoption of E-Commerce in The UK

International Journal of Academic Value Studies, vol.4, no.18, pp.1-9, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Turizminin Karbon Ayak İzi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Awareness

Journal of Awareness, vol.3, no.5, pp.597-608, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları: Üniversite Çalışanları Örneği

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.219-234, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konaklama işletmelerinde Mobbing-örgütsel güven ilişkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, vol.34, pp.1-14, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.3, no.1, pp.64-71, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) Kırsal Turizm İşletmelerinin Gelişiminde Sosyal Medya’nın Rolü

III. International Rural Tourism and Development Congress, Turkey, 13 - 15 June 2019

Karbon Ayak İzi ve Turizm İlişkisi: Çanakkale Destinasyonu Örneği

2. International Conference on Awareness, 13 - 15 December 2018

The Role of Transformational Leadership and Informal Learning on Job Challenge: A Research on Restaurant Chefs.

2nd international congress on tourism economic and business science, Turkey, 1 - 04 November 2018

The Outcomes of Molecular Gastronomy: The Perspectives of Chefs in Istanbul

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.633-642

Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Sağlık Turizmi: Çanakkale İçin Öneriler

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 17 - 21 October 2018, vol.1, pp.78-90

The Role of Transformational Leadership and Informal Learning on Job Challange: A Research on Restaurant Chiefs

2’nd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), 28 - 29 September 2018

Antecedents of a Smart Tourism Business in İstanbul: The Role of Five Star Hotel Managers

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.302-313

Gastronomi Turizmi Kapsamında Kars Yöresinin Yerel Tatlarının Değerlendirilmesi

17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.89-98

Konaklama İşletmeleri Örneğinde İş Stresinin İşe Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Çanakkale İlinde Bir Araştırma

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.527-536

Konaklama İşletmelerinde Mobbing Örgütsel Güven İlişkisi Çanakkale İlinde Bir Araştirma

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.566-579

Mobil Pazarlamaya Yönelik Turizm Öğrencilerinin Tutumları: Ampirik Bir Çalışma

20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 June 2015, vol.1, pp.117-126

The Effects of Ethical Leadership on Mobbing A Research Study on Healthcare Organisations

VI. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015, vol.1, pp.128

Books & Book Chapters

Organizational Symbolism: An Overview of the Tourism Industry

in: Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, Şule Aydın, Bekir Bora Dedeoglu ve Ömer Çoba, Editor, IGI Global, Hershey PA,, pp.188-206, 2020

Destinasyon Yönetimi Çerçevesinde Sürdürülebilir Turizm

in: Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, Belma Suna, Editor, Detay Yayıncılık, pp.39-54, 2019

Ağrı: Doğubayazıt Abdigör Köftesi

in: Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, Dr. Melahat YILDIRIM SAÇILIK Dr. Samet ÇEVİK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.51-56, 2019

Turizmde Az Gelişmişlik ve Bağımlılık

in: Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri, Erol DURAN Cumhur ASLAN, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.317-332, 2019

Turizmde Az Gelişmişlik ve Bağımlılık

in: Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri, Erol DURAN, Cumhur ASLAN, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.317-332, 2019

Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Sorunsalı: Yetenek Kıtlığı

in: Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi, Bekir Eşitti, Erol Duran, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, pp.175-194, 2018

Sustainable Gastronomy Tourism and Tourist Satisfaction

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences– II, Bülent Cercis TANRITANIR, Sevilay ÖZER, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.419-438, 2018

Turizm İşletmelerinde Liderlik Davranışları ve Yetenek Yönetimi

in: Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi, Bekir Eşitti, Erol Duran, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, pp.139-156, 2018

Nicel Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı

in: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Durmuş Ali Arslan, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.307-340, 2018