Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerel Yiyecek ve Kültür Turizmi İlişkisi

Avrasya Bilimler AkademisiAvrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, cilt.5, ss.300-310, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Turizmi Ürünlerinin YavaşTuristlere Tanıtımı: Erzurum Örneği

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, cilt.5, ss.230-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restoran İşletmelerinde Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık: Servis İkliminin Rolü

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.43-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale’nin Karbon Ayak İzi Üzerine Bir Araştırma

Journal of Awareness, cilt.3, ss.597-608, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Kış Sporları Turizmi: Sarıkamış’ın Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Turizm Akademik Dergisi, cilt.5, ss.205-220, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Factors Influencing The Adoption of E-Commerce in The UK

International Journal of Academic Value Studies, cilt.4, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları: Üniversite Çalışanları Örneği

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.219-234, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konaklama işletmelerinde Mobbing-örgütsel güven ilişkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, cilt.34, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.3, ss.64-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karbon Ayak İzi ve Turizm İlişkisi: Çanakkale Destinasyonu Örneği

2. International Conference on Awareness, 13 - 15 Aralık 2018

The Role of Transformational Leadership and Informal Learning on Job Challange: A Research on Restaurant Chiefs

2’nd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), 28 - 29 Eylül 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Organizational Symbolism: An Overview of the Tourism Industry

Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, Şule Aydın, Bekir Bora Dedeoglu ve Ömer Çoba, Editör, IGI Global, Hershey PA,, ss.188-206, 2020

Nicel Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Durmuş Ali Arslan, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.307-340, 2018

Sustainable Gastronomy Tourism and Tourist Satisfaction

Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences– II, Bülent Cercis TANRITANIR, Sevilay ÖZER, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.419-438, 2018

Turizm İşletmelerinde Liderlik Davranışları ve Yetenek Yönetimi

Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi, Bekir Eşitti, Erol Duran, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, ss.139-156, 2018

Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Sorunsalı: Yetenek Kıtlığı

Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi, Bekir Eşitti, Erol Duran, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, ss.175-194, 2018