Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ELEMENT CONTENTS OF SPINY DOGFISH (Squalus acanthias L., 1758) FROM THE MARMARA SEA (TURKEY)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.21, sa.2, ss.276-281, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Quality Attributes and Production of Fingers from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillet

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, sa.5, ss.735-740, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Sensory and Nutrient Composition at Mullet Fish Sausage

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quality determination of experimental sausage production from shark meat

Marine Science and Technology Bullutein, cilt.2, sa.2, ss.1-4, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleneksel Beyaz Ekmeğe Spirulina Katkısının Değerlendirilmesi

Hasad Gıda, cilt.314, ss.42-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bitkisel Antimikrobiyallerin İşlenmiş Su Ürünlerindeki Bakterilere Etkisi

Türkiye 13.Gıda Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020, ss.323

BİYOBOZUNUR FİLM VE AMBALAJ MALZEMELERİNİN SU ÜRÜNLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Tüm ürün kap ve ambalaj standartları sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2017, ss.99-104

Fish Sausage Production from Different FishSpecies

Jubilee International Scientific Conference “Bulgaria of the Regions”, Plovdiv, Bulgaristan, 27 - 28 Ekim 2017, ss.268-269