Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Elements of Turkic Mythology in the Tibetan Document P.T. 1283

CENTRAL ASIATIC JOURNAL, pp.297-312, 2019 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri

BELLETEN, vol.LXXXII, no.293, pp.51-82, 2018 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Türk, Uygur, Kırgız ve Hazar Kağanlıkları’nda Kağan ile Han Unvanları

Çelebi Dergisi, vol.2, no.5, pp.115-127, 2021 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Efsanevî Göktürk Hükümdarı Yama Kağan

Dergi 1071, no.10, pp.1-4, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Türk Mitolojisi

Akademik Tarih, pp.1-16, 2019 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Erken Ortaçağlarda Gelibolu Yarımadası'na Yapılan Türk Akınları

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.246-274, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türk Mitolojisi'nde Hükümdar Tipi

Millî Mecmûa, no.7, pp.1-14, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Türklerin İslâmiyete Geçiş Sürecinde Tengri ve Allah Algıları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.58, no.1, pp.301-336, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Ecologic And Economic Factors In The Fall Of The Eastern Türk Qaghanate (627-630)

Archivum Eurasiae Medii Aevi, vol.23, pp.69-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Impact of General Li Jing’s Military Thought on the Fall of the Eastern Türk Qaghanate

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.22, pp.41-52, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türk Mitlerindeki Motifler (VI.-VIII. Yüzyıllar)

Journal of Old Turkic Studies, vol.1, no.1, pp.36-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Batı Göktürk Kağanlığı'nın Kuruluşu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, no.1, pp.43-72, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Divanü Lugati’t-Türk’te Vahşi Hayvanlarla İlgili Kelimeler ve Terimler

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, no.23, pp.177-208, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Anadolu'da Moğol Etkileri (13.-15. Yüzyıllar)

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.19, pp.37-64, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

1453'ten Önce İstanbul'da Türk Varlığı

Türk Kültürü, vol.II, no.1, pp.54-80, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Askerî Târîh Açısından Köl Tigin

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.203-226, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Titles Qaghan and Khan in Turko-Mongol Polities Starting From the 12th Century

Uluslararası 21. Yüzyılda Türk Dünyasında Dil Edebiyat Kültür Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.45-55 Creative Commons License

Bozkır Halklarında Su Kültü

Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 June 2019, pp.69-108 Creative Commons License Sustainable Development

Göktürk Boylarının Tespit Edilmesinde Çin ve Tibet Kaynaklarının Önemi

III. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, Ordu, Turkey, 27 - 28 April 2019, pp.77-160 Creative Commons License

Eski Türk Devletlerinde Kağan ve Han Unvanları

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.10, pp.379-402 Creative Commons License

Efsanevi Türk Hükümdarı Yama Kağan ve Türk Mitolojisinde Fatih Ata Hükümdar Motifi

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ordu, Turkey, 20 - 23 November 2017, pp.157-173 Creative Commons License

Attila’nın 447 Yılı Balkan Seferi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.60-87 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türklerin Menşeine Dair

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021 Creative Commons License

Erken Oğuzlar

in: Kökler: Yay Çeken Kavimlerin Şafağı: Dil, Arkeoloji, Tarih, Antropoloji ve Etnografya Işığında Altay Halklarının Kökeni, Sergen Çirkin, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.719-767, 2021 Creative Commons License

Altay Halkları ve Erken Çin Etkileşimi

in: Kökler: Yay Çeken Kavimlerin Şafağı: Dil, Arkeoloji, Tarih, Antropoloji ve Etnografya Işığında Altay Halklarının Kökeni, Sergen Çirkin, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.157-200, 2021 Creative Commons License

China: The Ming 1368–1644

in: The Great Empires of Asia, Jim Masselos,Erkan Göksu, Editor, Kronik Kitap, İstanbul, pp.63-90, 2021

İlk Tabgaç İmparatoru Tuoba Gui 拓拔珪 ve Tegrekler (Gaoche 高車)

in: APAM Çin Çalışmaları-I, A. Merthan Dündar,Gürhan Kirilen, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.309-329, 2021 Creative Commons License

“Beşinci Kolumuz Olarak Hareket Edeceklerdir”: Doğu Türk Kağanlığı’nın Çöküşünde Yabancı Unsurların Rolleri

in: Prof. Dr. Pulat Otkan Anısına Sinoloji, Japonoloji ve Koreanoloji Makaleleri, Dündar A. Merthan, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.75-90, 2021 Creative Commons License

Kırgızlar, Türgişler, Karluklar ve Oğuzlar

in: Ötüken'den Kırım'a Türk Dünyası Kültür Tarihi, Kanlıdere A., Kemaloğlu İ., Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.105-135, 2020 Creative Commons License

Tiele 鐵勒 ve Töliş II

in: Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde - Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan, İskefiyeli Z.,Çelik M. B., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.30-71, 2020 Creative Commons License

Tiele 鐵勒 ve Töliş I

in: Prof. Dr. Zafer Önler ARMAĞANI, Özer O., Editor, Kanguru Yayınları, Ankara, pp.395-455, 2019 Creative Commons License

Göktürk Boylarının Tespit Edilmesinde Çin ve Tibet Kaynaklarının Önemi

in: Genel Türk Tarihi Kaynakları: Ordu Çalıştayı Bildirileri, Mehmet Alpargu, Fatih Ünal, Murat Özkan, Mesut Karakulak, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Ordu, pp.77-160, 2019

Oguzların Göçleri

in: Dokuz Oğuzlar ve Oğuzlar Üzerine Araştırmalar, Özgün T. O., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.65-99, 2018 Creative Commons License

Ok ve Ogur ~ Oguz

in: Dokuz Oğuzlar ve Oğuzlar Üzerine Araştırmalar, Özgün T. O., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-63, 2018 Creative Commons License

Göktürkler

in: İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Muhammed Bilal Çelik, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.59-81, 2018 Creative Commons License

Harb-i Umûmî Panoraması: Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2015