Dr.Öğr.Üyesi

MUSTAFA LEVENT YENER


Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Eğitim Bilgileri

2005 - 2010

2005 - 2010

Doktora

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili Ve Lehçeleri Abd, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili Abd, Türkiye

1995 - 2001

1995 - 2001

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi , Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Çağdaş Çuvaş Türkçesinin Dil Özellikleri (Suvar Gazetesinden Hareketle)

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili Ve Lehçeleri Abd

2005

2005

Yüksek Lisans

Şeyhül-islam Yahya Divanında Sözvarlığı

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Abd

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

2011 - 2018

2011 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Abd

2011 - 2011

2011 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sözcük Bilime Giriş

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

TÜRKİYE TÜRKÇESİ V

Lisans

Lisans

Genel Dilbilim I

Lisans

Lisans

Bugünkü Türk Dilleri I

Lisans

Lisans

Türkiye Türkçesi I

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk Dili ve Lehçeleri

Lisans

Lisans

Eski Anadolu Türkçesi II

Lisans

Lisans

Türk Dili Tarihi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Türk Dili ve Tarihi

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II

Lisans

Lisans

Türkiye Türkçesi II

Lisans

Lisans

Eski Anadolu Türkçesi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bugünkü Türk Dilleri I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Söz Dizimi II

Lisans

Lisans

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sözdizimi I

Lisans

Lisans

Eski Anadolu Türkçesi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Alan Uzmanlık

Doktora

Doktora

Alan Uzmanlık

Lisans

Lisans

Türkiye Türkçesi III

Doktora

Doktora

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi

Lisans

Lisans

TÜRKİYE TÜRKÇESİ III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anlam Bilimi

Lisans

Lisans

Türkiye Türkçesi IV

Doktora

Doktora

Altayistiğe Giriş I

Lisans

Lisans

Eski Anadolu Türkçesi II

Doktora

Doktora

Özbekçe

Lisans

Lisans

Türkçe Kompozisyon II

Lisans

Lisans

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II

Doktora

Doktora

Gagauzca

Lisans

Lisans

Eski Anadolu Türkçesi I

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

BALIKESİRLİ YAZAR METİN SAVAŞ’IN “ERLİK” ROMANI ÜZERİNE: SIFATLARIN SEMANTİK DEĞERLENDİRMESİ VE SIFATLARIN ANLATIMA KATKISI

YENER M. L.

1TÜRKKÜM-Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Çin Seddi’nden Adriyatik’e Geleceğe Bakış, Burhaniye, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018 Creative Commons License

2018

2018

Türkçede Ek Eylemin İşlevi: Ad Tümcelerini Yeniden Düşünmek

YENER M. L.

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Türkiye, 12 Mayıs 2018, ss.134-161 Creative Commons License

2018

2018

Kutadgu Biligdeki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi

YENER M. L.

YTSAM Atebet’ü-l Hakayık ve lk Dönem İslami Eserler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 Temmuz - 30 Ağustos 2018, cilt.25, ss.139-179 Creative Commons License

2017

2017

Eski Türkçede İlk Hecede Yuvarlak Ünlüler Meselesi: Çok Zamanlı ve Karşılaştırmalı Değerlendirme

YENER M. L.

YTSAM TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, cilt.24, ss.45-56

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Altayistiğe Giriş

YENER M. L.

Paradigma, Çanakkale, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - 2017

2017 - 2017

Journal of Old Turkic Studies

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anadolu Semiyotik Araştırmalar Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2016

Kasım 2016

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2015

Şubat 2015

RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal )

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal )

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Çanakkale Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Çanakkale Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM

Diğer İndekslerce Taranan DergiJüri Üyelikleri

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jüri Üyesi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Tez Savunma (Doktora)

Kitabül Felahat Tercümesi Doktora Tez Jürisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ekim-2012

Ekim 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Derviş Hüseyin Said Morevi'nin Musibetnamesi Yüksek Lisans Tezi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mayıs-2012

Mayıs 2012

Akademik Personel Sınavı

Fen Edebiyat Fakültesi Akademik PErsonel Alım Sınavı - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Şubat-2012

Şubat 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Maddetül Hayat Yüksek Lisans Tezi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi