Asst. Prof. MUSTAFA LEVENT YENER


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language, Contemporary Turkish Dialects and Literature, Linguistics

Email: mlyener@comu.edu.tr
Other Email: mlyener@gmail.com
Office Phone: +90 286 218 0018 Extension: 2393
Web: https://avesis.comu.edu.tr/996
Office: Fen edebiyat Fakültesi B Blok No:262

Metrics

Publication

46

Thesis Advisory

11

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2010

2005 - 2010

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili Ve Lehçeleri Abd, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili Abd, Turkey

1995 - 2001

1995 - 2001

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Çağdaş Çuvaş Türkçesinin Dil Özellikleri (Suvar Gazetesinden Hareketle)

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili Ve Lehçeleri Abd

2005

2005

Postgraduate

Şeyhül-islam Yahya Divanında Sözvarlığı

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Abd

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Yolları

Personal Evolution

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

2023

2023

Çatışma Yönetimi

Personal Evolution

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

2023

2023

İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği

Human Rights

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı

2023

2023

Etkili ve Doğru İletişim

Personal Evolution

TRT Kurumu Genel Müdürlüğü

2023

2023

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

2023

2023

Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi

IT

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

2023

2023

İlk Yardım Eğitimi

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı

2023

2023

Kamu Kurumlarının 6698 sayılı KVK Kanununa Uyumu

Human Rights

KVKK Başkanlığı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Contemporary Turkish Dialects and Literature

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2011

2011 - 2011

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2018 - 2022

2018 - 2022

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2020

2011 - 2020

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2018

2011 - 2018

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Abd

2011 - 2011

2011 - 2011

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Non Academic Experience

2009 - 2010

2009 - 2010

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

İhtiyaç Dersaneleri

2008 - 2009

2008 - 2009

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

İhtiyaç Dersaneleri

2007 - 2008

2007 - 2008

Müdür

İzmir Yanıt Dersanesi

2006 - 2007

2006 - 2007

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

İzmir Özgün Dersane

2005 - 2006

2005 - 2006

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Bölüm Başkanı

Büyük Ege Dersaneleri

2005 - 2006

2005 - 2006

Türkçe Okutman

İzmir Ekonomi Üniversitesi

2004 - 2005

2004 - 2005

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Kavram Dersaneleri

2002 - 2003

2002 - 2003

Genel Yayın Yönetmeni

İlya Yayıncılık

2002 - 2003

2002 - 2003

Kataloglama Görevilisi

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sözcük Bilime Giriş

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ V

Undergraduate

Undergraduate

Genel Dilbilim I

Undergraduate

Undergraduate

Bugünkü Türk Dilleri I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dili ve Lehçeleri

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili Tarihi II

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili ve Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi II

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi I

Postgraduate

Postgraduate

Bugünkü Türk Dilleri I

Postgraduate

Postgraduate

Söz Dizimi II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Postgraduate

Postgraduate

Sözdizimi I

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi I

Postgraduate

Postgraduate

Alan Uzmanlık

Doctorate

Doctorate

Alan Uzmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi III

Doctorate

Doctorate

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ III

Postgraduate

Postgraduate

Anlam Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi IV

Doctorate

Doctorate

Altayistiğe Giriş I

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi II

Doctorate

Doctorate

Özbekçe

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Kompozisyon II

Undergraduate

Undergraduate

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II

Doctorate

Doctorate

Gagauzca

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi I

Articles Published in Other Journals

2020

2020

VOCABULARY OF SHEYHU'L-ISLAM YAHYA

Yener M. L.

Route Educational and Social Science Journal , vol.7, no.53, pp.155-170, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

A Structuralist Glance at Semantically Stereotyped Compound Verbs

Yener M. L.

Dil Araştırmaları , vol.GÜZ, no.17, pp.179-197, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

ON THE PROBLEM OF PART OF SPEECH IN TURKISH LANGUAGE

Yener M. L.

TURKISH STUDIES , vol.V, no.3, pp.606-623, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

BALIKESİRLİ YAZAR METİN SAVAŞ’IN “ERLİK” ROMANI ÜZERİNE: SIFATLARIN SEMANTİK DEĞERLENDİRMESİ VE SIFATLARIN ANLATIMA KATKISI

YENER M. L.

1TÜRKKÜM-Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Çin Seddi’nden Adriyatik’e Geleceğe Bakış, Burhaniye, Turkey, 5 - 08 September 2018 Creative Commons License

2018

2018

The Function of Predicative Verb in Turkish: Rethinking the Nominal Sentences

Yener M. L.

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 May 2018, pp.134-161 Creative Commons License

2018

2018

Kutadgu Biligdeki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi

YENER M. L.

YTSAM Atebet’ü-l Hakayık ve lk Dönem İslami Eserler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 July - 30 August 2018, vol.25, pp.139-179 Creative Commons License

2017

2017

Eski Türkçede İlk Hecede Yuvarlak Ünlüler Meselesi: Çok Zamanlı ve Karşılaştırmalı Değerlendirme

Yener M. L.

YTSAM TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2017, vol.24, pp.45-56

2012

2012

Anlamca Kalıplaşmış Bileşik Eylemlere Yapısalcı Bir Bakış

Yener M. L.

5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyomu (19-22 Aralık 2012 Pamukkale Üniversitesi DENİZLİ), Denizli, Turkey, 19 - 22 December 2012

2009

2009

Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Divanu Lugati t Türk

UÇAR E., YENER M. L.

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu ’xxKâşgarlı Mahmud ve Dönemi’xx, Ankara, 28-30 Mayıs 2008, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2009

2007

2007

Türkmencedeki Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine (Deneme)

Uçar E., Yener M. L.

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.V, pp.2185-2193 Creative Commons License

2006

2006

Türkmencedeki Alıntı Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine Deneme

Uçar E., Yener M. L.

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler (9-15 Nisan 2006), İzmir, Turkey, 9 - 15 April 2006, vol.5, pp.66-80

Books & Book Chapters

2023

2023

Sözcük Bilimi -Türkiye Türkçesinden Örneklerle

Yener M. L.

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2023 Creative Commons License

2023

2023

Yener M. L.

in: Türkçede Söz Varlığı Üzerine, Dr. Öğr. Üyesi Necmi AKYALÇIN, Editor, Holistence Publications, İstanbul, pp.67-104, 2023 Creative Commons License

2020

2020

Emine Işınsu’nun “Bir Yürek Satıldı” Adlı Tiyatro Oyunu Üzerine

Yener M. L.

in: Emine Işınsu Armağını, Hakan Sarı,Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur Yayınları, İstanbul, pp.204-223, 2020

2018

2018

Altayistiğe Giriş

Yener M. L.

Paradigma Yayınları, Çanakkale, 2018

2017

2017

Eylemsi Öbeklerinin Dizimsel Özellikleri ve Birleşik Tümceler Üzerine

Yener M. L.

in: Uluslararası Türk Akademisi Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kİtabı, SERTKAYA,O. F.,EKER,S.,ŞİRİN,H.,UÇAR,E., Editor, Çantay Kitabevi, İstanbul, pp.1251-1277, 2017 Creative Commons License

2011

2011

Attila-Hunların Hükümdarı ve Ataları

Yener M. L.

İlya Yayıncılık, İzmir, 2011

2005

2005

Namık Kemal İntibah (Uyanış)

Yener M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

Namık Kemal Cezmi

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

Mehmet Rauf Eylül

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

İntibah

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2005

2005

Eylül

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2005

2005

Sergüzeşt

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2005

2005

Cezmi

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2003

2003

Ahmet Mithat Hasan Mellah

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2003

2003

2003

Mehmet Murat Turfanda mı Yoksa Turfa mı?

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2003

2003

2003

Taaşuk ı Tal at ve Fitnat

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2003

2003

2003

Karabibik Zehra

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2003

2003

2003

Turfanda mı Yoksa Turfa mı

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2003

2002

2002

Hüseyin Fellah

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2002

2002

2002

Hasan Mellah

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2002

2002

2002

Felatun Bey ve Rakım Efendi

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2002

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Anadolu Semiyotik Araştırmalar Derneği

Member

Scientific Refereeing

January 2023

January 2023

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

September 2022

September 2022

AMASYA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI (ASOBİD)

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other journals

May 2019

May 2019

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

August 2018

August 2018

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

August 2017

August 2017

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Route Education and Social Science Journal

Other journals

November 2016

November 2016

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2016

February 2016

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

June 2015

June 2015

Route Education and Social Science Journal

Other Indexed Journal

February 2015

February 2015

RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal )

Other Indexed Journal

October 2014

October 2014

RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal )

Other Indexed Journal

September 2014

September 2014

Çanakkale Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2014

July 2014

Çanakkale Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2012

September 2012

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM

Other Indexed Journal

June 2012

June 2012

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM

Other Indexed JournalJury Memberships

August-2023

August 2023

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2022

January 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2021

January 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

May-2018

May 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

June-2017

June 2017

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2017

February 2017

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

November-2016

November 2016

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

March-2015

March 2015

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

October-2012

October 2012

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

May-2012

May 2012

Academic Staff Examination

Fen Edebiyat Fakültesi Akademik PErsonel Alım Sınavı - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2012

February 2012

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Visual Activities

2019 - 2019

2019 - 2019

Kültür Otağı

TV Show

Yener M. L., Savaş M.

Coaching Duties

2011 - 2016

2011 - 2016

Vatanseverler Korumalı Futbol (Amerikan Futbolu) Takımı

Amateur Club