Asst. Prof.MUSTAFA LEVENT YENER


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language, Contemporary Turkish Dialects and Literature, Linguistics

Metrics

Publication

43

Thesis Advisory

10

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2010

2005 - 2010

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili Ve Lehçeleri Abd, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili Abd, Turkey

1995 - 2001

1995 - 2001

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Çağdaş Çuvaş Türkçesinin Dil Özellikleri (Suvar Gazetesinden Hareketle)

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili Ve Lehçeleri Abd

2005

2005

Postgraduate

Şeyhül-islam Yahya Divanında Sözvarlığı

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Abd

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Contemporary Turkish Dialects and Literature

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2011

2011 - 2011

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2018 - 2022

2018 - 2022

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2020

2011 - 2020

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2018

2011 - 2018

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Abd

2011 - 2011

2011 - 2011

Head of Department

Erzincan Binali Yildirim University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sözcük Bilime Giriş

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ V

Undergraduate

Undergraduate

Genel Dilbilim I

Undergraduate

Undergraduate

Bugünkü Türk Dilleri I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dili ve Lehçeleri

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili Tarihi II

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili ve Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi II

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi I

Postgraduate

Postgraduate

Bugünkü Türk Dilleri I

Postgraduate

Postgraduate

Söz Dizimi II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Postgraduate

Postgraduate

Sözdizimi I

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi I

Postgraduate

Postgraduate

Alan Uzmanlık

Doctorate

Doctorate

Alan Uzmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi III

Doctorate

Doctorate

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ III

Postgraduate

Postgraduate

Anlam Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi IV

Doctorate

Doctorate

Altayistiğe Giriş I

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi II

Doctorate

Doctorate

Özbekçe

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Kompozisyon II

Undergraduate

Undergraduate

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II

Doctorate

Doctorate

Gagauzca

Undergraduate

Undergraduate

Eski Anadolu Türkçesi I

Articles Published in Other Journals

2020

2020

VOCABULARY OF SHEYHU'L-ISLAM YAHYA

Yener M. L.

Route Educational and Social Science Journal, vol.7, no.53, pp.155-170, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

A Structuralist Glance at Semantically Stereotyped Compound Verbs

Yener M. L.

Dil Araştırmaları, vol.GÜZ, no.17, pp.179-197, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

BALIKESİRLİ YAZAR METİN SAVAŞ’IN “ERLİK” ROMANI ÜZERİNE: SIFATLARIN SEMANTİK DEĞERLENDİRMESİ VE SIFATLARIN ANLATIMA KATKISI

YENER M. L.

1TÜRKKÜM-Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Çin Seddi’nden Adriyatik’e Geleceğe Bakış, Burhaniye, Turkey, 5 - 08 September 2018 Creative Commons License

2018

2018

Türkçede Ek Eylemin İşlevi: Ad Tümcelerini Yeniden Düşünmek

YENER M. L.

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Turkey, 12 May 2018, pp.134-161 Creative Commons License

2018

2018

Kutadgu Biligdeki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi

YENER M. L.

YTSAM Atebet’ü-l Hakayık ve lk Dönem İslami Eserler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 July - 30 August 2018, vol.25, pp.139-179 Creative Commons License

2017

2017

Eski Türkçede İlk Hecede Yuvarlak Ünlüler Meselesi: Çok Zamanlı ve Karşılaştırmalı Değerlendirme

YENER M. L.

YTSAM TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2017, vol.24, pp.45-56

2012

2012

Anlamca Kalıplaşmış Bileşik Eylemlere Yapısalcı Bir Bakış

YENER M. L.

5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyomu (19-22 Aralık 2012 Pamukkale Üniversitesi DENİZLİ), Denizli, Turkey, 19 - 22 December 2012

2009

2009

Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Divanu Lugati t Türk

UÇAR E., YENER M. L.

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu ’xxKâşgarlı Mahmud ve Dönemi’xx, Ankara, 28-30 Mayıs 2008, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2009

2007

2007

Türkmencedeki Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine (Deneme)

UÇAR E., YENER M. L.

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.V, pp.2185-2193 Creative Commons License

2006

2006

Türkmencedeki Alıntı Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine Deneme

UÇAR E., YENER M. L.

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler (9-15 Nisan 2006), İzmir, Turkey, 9 - 15 April 2006, vol.5, pp.66-80

Books & Book Chapters

2020

2020

Emine Işınsu’nun “Bir Yürek Satıldı” Adlı Tiyatro Oyunu Üzerine

Yener M. L.

in: Emine Işınsu Armağını, Hakan Sarı,Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur Yayınları, İstanbul, pp.204-223, 2020

2018

2018

Altayistiğe Giriş

Yener M. L.

Paradigma Yayınları, Çanakkale, 2018

2017

2017

Eylemsi Öbeklerinin Dizimsel Özellikleri ve Birleşik Tümceler Üzerine

YENER M. L.

in: Uluslararası Türk Akademisi Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kİtabı, SERTKAYA, O. F., EKER, S., ŞİRİN, H., UÇAR, E., Editor, Çantay Yayınları, İstanbul, pp.1251-1277, 2017 Creative Commons License

2011

2011

Attila-Hunların Hükümdarı ve Ataları

Yener M. L.

İlya Yayıncılık, İzmir, 2011

2005

2005

Namık Kemal İntibah (Uyanış)

Yener M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

Namık Kemal Cezmi

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

Mehmet Rauf Eylül

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

İntibah

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2005

2005

Eylül

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2005

2005

Sergüzeşt

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2005

2005

Cezmi

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2005

2003

2003

Ahmet Mithat Hasan Mellah

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2003

2003

2003

Mehmet Murat Turfanda mı Yoksa Turfa mı?

YENER M. L.

İlya Yayınevi, İzmir, 2003

2003

2003

Taaşuk ı Tal at ve Fitnat

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2003

2003

2003

Karabibik Zehra

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2003

2003

2003

Turfanda mı Yoksa Turfa mı

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2003

2002

2002

Hüseyin Fellah

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2002

2002

2002

Hasan Mellah

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2002

2002

2002

Felatun Bey ve Rakım Efendi

YENER M. L.

İlya Yayınları, İzmir, 2002

Activities in Scientific Journals

2017 - 2017

2017 - 2017

Journal of Old Turkic Studies

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Anadolu Semiyotik Araştırmalar Derneği

Member

Scientific Refereeing

November 2016

November 2016

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2016

February 2016

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2015

February 2015

RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal )

Other Indexed Journal

October 2014

October 2014

RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal )

Other Indexed Journal

September 2014

September 2014

Çanakkale Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2014

July 2014

Çanakkale Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2012

September 2012

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM

Other Indexed Journal

June 2012

June 2012

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM

Other Indexed JournalJury Memberships

February-2016

February 2016

Doctorate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

Tez Savunma Jüri Üyesi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

March-2015

March 2015

Doctorate

Kitabül Felahat Tercümesi Doktora Tez Jürisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

October-2012

October 2012

Post Graduate

Derviş Hüseyin Said Morevi'nin Musibetnamesi Yüksek Lisans Tezi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

May-2012

May 2012

Academic Staff Examination

Fen Edebiyat Fakültesi Akademik PErsonel Alım Sınavı - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2012

February 2012

Post Graduate

Maddetül Hayat Yüksek Lisans Tezi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Visual Activities

2019 - 2019

2019 - 2019

Kültür Otağı

TV Show

Yener M. L., Savaş M.