Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Adaptation of the Perceived Self Efficacy Toward STEM Knowledge Survey into Turkish

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.1, pp.236-248, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE “VİRÜS” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.43, pp.47-59, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Conceptual Analysis of Middle School Students' Cognitive Structure on the Concept of "Technology" Through Word Association Test

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.49, no.2, pp.1098-1125, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji ile Özdüzenleyici Öğrenmeleri Ölçeği’nin Türkçe’yeUyarlanması

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.2, pp.1251-1266, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kelime İlişkilendirme Testi ile Fen BilimleriÖğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin SahipOldukları Kavramların İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.113-137, 2020 (Other Refereed National Journals)

Effects of STEM Based Activities on In-Service Teachers’ Views

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.4, pp.102-113, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.30, pp.126-138, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.48, no.2, pp.1202-1219, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

EXAMINATION TEACHERS’ OPINIONSABOUT THE NATURE OF SCIENCE

European Journal of Education Studies, vol.4, no.10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje geliştirmeye yönelik yeterlikleri: hizmet içi eğitim programının etkisi.

Kırşehir Eğitim fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.18, no.2, pp.99-111, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effects of teacher professional development program on science teachers’ views about using computer in teaching and learning

International Journal of Environmental Science Education (IJESE), 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin belirlenmesinde kavram haritalarının kullanılması.

Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of Theory and Practice in Education), 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

The Relationship between Pre-service Teachers’ Constructivist, Problem-Based and Collaborative Learning Skills, Reading Habits and Metacognitive Awareness Levels

The Relationship between Pre-service Teachers’ Constructivist, Problem-Based and Collaborative Learning Skills, Reading Habits and Metacognitive Awareness Levels, 01 June 2015

Does Self Regulation in Hypermedia Trigger Conceptual Change in Nature of Science?

The International Conference on Physics Education (ICPE) Prag., 22 June 2013

Öğrencilerin kavram haritasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde günlüklerin kullanılması

The First International Congress of Educational Research Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale., 27 June 2009

Books & Book Chapters

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Cihazlar ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, Dökme İlbilge, Benzer Semra, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.197-216, 2020