Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Synthesis, characterization, magnetic properties and catalytic performance of iron orthoborate

Asian Journal of Chemistry, vol.28, no.6, pp.1325-1329, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

NH3 gas sensing applications of metal organic frameworks

MICROELECTRONIC ENGINEERING, vol.136, pp.71-76, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Synthetic, Structural and Magnetic Studies on Chromium Orthoborate

ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE, vol.634, pp.1127-1132, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Synthesis of 5,6-O-cyclohexylidene-1-amino-3-azahexane and its Co(II), Ni(II), Cu(II) complexes

RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, vol.31, no.9, pp.651-654, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of Face to Face and Distance Education Systems in Occupational Health and Safety

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.5, no.3, pp.219-228, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Toxicity of polyvinyl alcohols in medicinal chemistry

Manas Journal of Engineering, vol.9, no.2, pp.129-135, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation and Comparison of Some Laboratories in Terms of Occupational Health and Safety by ELMERI Observation Method

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, vol.7, no.2, pp.282-294, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye’de İş Kazası Eksik Bildirimlerinin İncelenmesi

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.5, no.2, pp.121-132, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY JOURNAL of GRADUATE SCHOOL of NATURAL and APPLIED SCIENCES, vol.5, no.2, pp.339-355, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi

International Journal of Innovative Approaches in Science Research, vol.1, no.1, pp.21-32, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Synthesis and Characterization of Zinc Borate

Journal of Anatolia Chemistry and Chemical Education Research, vol.1, no.1, pp.13-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

SENTETİK GÜBRE YÜKLEME VE SALIM İÇİN HİDROJEL-KİL KOMPOZİTLERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.39-64, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Suda Çözünür İndiyum(III) Metalli Ftalosiyanin Sentezi ve Karakterizasyonu

III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Turkey, 14 June 2021, pp.145

Yeni İndiyum(III) Asetat Ftalosiyanin Sentez ve Spektroskopik Özellikleri

III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Turkey, 14 June 2021, pp.144

Demir Ortoborat'n Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Turkey, pp.1

Yeni benzensülfonamid türevi çinko ftalosiyanin sentezi ve Karakterizasyonu

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.704

New benzenesulfonamide derivative phthalocyanine, capable of producing high singlet oxygen

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.914-324

Atış Poligonlarında Yaşanabilecek Tehlikeli Durumlar ve Alınabilecek Önlemler

4th International Congress on Occupational Safety and Health, Ankara, Turkey, 12 April 2019, pp.243-247

2013-2017 YILLARI ARASINDA ÇANAKKALE İLİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL VERİLERİNİN İNCELENMESİ

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.684

LİSELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.576

BİTKİSEL SIVI VE KATI YAĞ ÜRETİM SANAYİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.687

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN KAZALARIN KARŞILAŞTIRILMASI.

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.620

TARIMDA FİZİKSEL VE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.691

Boron Compounds with Magnetic Properties and Their Catalytic Applications

3th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017, 26 - 29 August 2017

Periferal Tetrakis-Benzenesulfonamide Derivative Substituted Phthalocyanine:Solid State Synthesis, Structure, Spectroscopy

3th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017, Muğla, Turkey, 26 August - 29 September 2017, pp.194

Synthesis, characterization, spectroscopic properties of novel quite soluble tetrakis -substituted phthalocyaninato lead

3th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017, Muğla, Turkey, 26 August - 29 September 2017, pp.46

Novel Ideal Soluble And Non-Aggregated Copper(II) Phthalocyanines: Synthesis, Structure, Spectroscopic Properties

3th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017, Muğla, Turkey, 26 August - 29 September 2017, pp.190

DONDURULMUŞ GIDA ÜRETİMİ YAPAN FİRMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ VE MESLEK HASTALIKLARI

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Turkey, 15 - 17 May 2017

Çalışma Hayatında Ergonomi

7th International Congress of Research in Education, 27 - 29 April 2017

Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

7th International Congress of Research in Education, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.433

Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Algı Durumlarının İncelenmesi

7th International Congress of Research in Education, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.248

ENHANCING ELECTROCHROMIC PERFORMANCE of 2,5-DI-(2-THIENYL)-1H-PYRROLE (SNS) DERIVATIVE via SCHIFF BASE METAL COMPLEXES APPROACH

International Conference: 10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.34

A new highly stable electrochromic material from 2,5-di-(2-thienyl)- 1H-pyrrole (SNS) polymer based on Schif base-metal complexes

International Conference: 10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.23

Synthesis, Characterization, Spectroscopic Properties: Schiff base derivative bearing zinc(II) phthalocyanine

International Conference: 10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.17

Demir Ortoborat’ın Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Tokat, Turkey, 30 May - 02 June 2013

Books & Book Chapters