Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Research on Influence of Materialism on the Consumption Habits and Perception of Coffee as Luxury Consumption

Turkish Studies-Social Sciences, vol.15, no.8, pp.3611-3626, 2020 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF RESTAURANT IMAGE FORMED IN LINEWITH SELF-BRANDING ON COUNTRY GASTRONOMY: CASE OF NUSRET

The Journal of International Social Research, vol.13, no.73, pp.1011-1019, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Healthy Nutrition Perception and Food Neophobia on Behavioral Intentions towards Edible Insect Products

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.22, pp.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Job Satisfaction of Employees in Fast-Food Businesses on the Intention to Leave Job: The Case of Kırklareli

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.2, pp.885-897, 2019 (Other Refereed National Journals)

FAST FOOD TÜKETİMİNDE AİLENİN ROLÜ ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

MANAS Journal of Social Studies, vol.7, no.3, pp.779-792, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Influence of Tv Cooking Shows on the Behavioral Intention of Participating in Gastronomic Tourism

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.2, pp.23-39, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A NEW CONCEPT GENERATED BY COMMODITIZING ANIMALS: EGOLOGICAL TOURISM

ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH-AHTR, vol.6, no.1, pp.111-118, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

An Investigation into the Relationship of Products’ BrandAwareness, Recognition and Brand Image Valued within the Scopeof Gastronomic Tourism: A Research on Wine

Journal of Current Researches on Social Sciences(JoCReSS), vol.7, no.2, pp.209-226, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DESTİNASYON KONUMLANDIRMA STRATEJİSİ KAPSAMINDA CİTTASLOWHAREKETİ GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASED), vol.1, no.2, pp.18-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Tükenmiş Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.840-849, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The role and importance of maritime culture in Turkish cuisine

Journal of Human Sciences, vol.11, no.1, pp.551-568, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Conservatism and Cultural Openness on CareerRequest in Halal Tourism

2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.728-729

THE VIEWPOINT AND PRACTICES OF THE FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES IN ISTANBUL PROVINCE ON GREEN SUPPLY CHAIN WITHIN THE CONTEXT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES) Kuşadası - Turkey, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.120 Sustainable Development

ANALYSIS OF TOURISM EDUCATION IN GASTRONOMY AND CULINARY ARTS DEPARTMENTS

Taste of City Food andPlace MarketingConference 2018, Antalya, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.21-22

Restoran Atmosferinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi Çanakkale Örneği

3rd International Congress of Tourism And Management Reserches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.126-138

TÜRK MUTFAĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE SLOWFISH’İN ÖNEMİ

Cittaslow Gökçeada Eko-Gastronomi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 25 April 2014

The role and importance of maritime culture in Turkish cuisine

Deniz Turizmi Sempozyumu, 18 April 2014 - 20 August 2016

Türk Mutfağı Örgütsel Yapısının Günümüzde Yeri ve Önem

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi:, Aydın, Turkey, 4 April - 05 May 2014

Menü Mühendisliği ve Kalamış Divan Brasserie İncelemesi

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 23 October 2009

Books & Book Chapters

Yiyecek ve İçecek Servisinin Denetimi

in: Yiyecek ve İçecek Servisi Klasik ve Modern Yaklaşım, Serkan Şengül, Editor, Detay Yayıncılık, pp.289-306, 2020

Branding and Image in Gastronomy Tourism

in: HOSPITALITY TOURISM - Managerial perspectives Practices, Elbeyi Pelİt / Hasan Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editor, Peter Lang, pp.213-234, 2020

Turizm Pazarlamasında Deneyim (Experience)

in: Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması9P-9C-9E, Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz DEMİRKOL, Editor, Değisim Yayınları, pp.517-532, 2020

MUTFAK SANATLARI ÇERÇEVESİNDE TABAK TASARIMLARININ SATIN ALMA NİYETİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: EKONOMI Bilimleri Çalışmaları, Doç. Dr. Yüksel Akay Ünvan, Editor, Livre de Lyon, pp.81-98, 2020

AWARENESS, RECOGNITION AND IMAGE RELATIONS EVALUATION OF WINE, IN TERMS OF GASTRONOMY TOURISM A STUDY ON FIRST CLASS RESTAURANTS IN ISTANBUL

in: Critical Studies in SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sarıoğlan Dr. Sercan Hamza Bağlama, Editor, Livre de Lyon, pp.253-272, 2020

Determining the Career Barriers of Women in the Kitchen

in: Research in Education and Social Sciences, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ulukan, Editor, Duvar Kitapevi, pp.373-391, 2020

Yiyecek ve İçecek servisinin Denetimi

in: Yiyecek ve İçecek Servisi Klasik ve Modern Yaklaşım, Serkan Şengül, Editor, Detay Yayıncılık, pp.289-306, 2020

Determining the Career Barriers of Women in the Kitchen

in: Research in Education and Social Sciences, Hasan ULUKAN, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.373-394, 2020

Dünden Bugünü Dünya Mutfakları

in: Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi, Mehmet Sarıışık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.69-95, 2019

DÜNDEN BUGÜNE DÜNYA MUTFAKLARI

in: Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi, Mehmet Sarıışık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.69-95, 2019

Chapter V: Gastronomy and Cultural Heritage

in: New Approaches in Gastronomy, Oğuz Diker,Serdar Sünnetçioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.129-155, 2017

Chapter V: Gastronomy and Cultural Heritage

in: New Approaches in Gastronomy, , Editor, Gece Kitaplığı, pp.129-155, 2017

GASTRONOMY AND CULTURALHERITAGE

in: New Approaches in Gastronomy, Oğuz Diker, Serdar Sünnetçioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.129-155, 2017

DÜNDEN BUGÜNE DÜNYA MUTFAKLARI

in: TÜM YÖNLERİYLE GASTRONOMİ BİLİMİ, Mehmet Sarıışık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.69-95, 2017