Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Importance of the Bioclimatic Comfort on Landscape Design: Case Study on Canakkale Eski Kordon

Journal Of Environmental Protection And Ecology, vol.17, no.4, pp.1612-1619, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Çanakkale Halk Bahçesi’nin Herkes için Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.1-13, 2021 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Sarıçay ve Yakın Çevresinde Ekolojik Tasarım Önerileri

Kent Akademisi, vol.14, no.3, pp.578-592, 2021 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir Kentler: Yeşil İş Parkları

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-12, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Kimliğinde Peyzaj Donatı Elemanlarının Önemi Çanakkale Çarşı Caddesi Örneği

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.6, no.1, pp.125-140, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Tasarım ve Uygulamalarının İslamiyet’teki Yeri ve Önemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.507-550, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kavşağı Peyzaj Düzenlemesinin İncelenmesi

PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, vol.2, no.2, pp.78-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Yaşanabilirlik ve Peyzaj Tasarımı İlişkisi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.0, no.0, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu

Kent Akademisi | Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, vol.13, no.4, pp.599-608, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çanakkale İskele Meydanı’nda Taş Boyama ile İşaret Öğesi Girişimi

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.10, no.22, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Tasarım Perspektifinde Kolin Hotel

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, vol.4, no.2, pp.63-72, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Landscape Design-Campus Walking Roads-Life Quality

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, vol.3, no.1, pp.35-46, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARİHİ ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR SONUÇLAR İÇİN PEYZAJ TASARIMI: ÇANAKKALE ANADOLU HAMİDİYE TABYASI

GSI JOURNALS SERIE A: ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES, vol.2, no.2, pp.71-82, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gelibolu Tarihi Alanı Ziyaret Noktalarında Bulunan Peyzaj Donatı Elemanlarında Vandalizm

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.77-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu

Kent Akademisi - Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, vol.13, no.4, pp.599-608, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Millet Bahçesi Kavramı: Kahramanmaraş İli Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.11-30, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Turizminin Marka Kent Oluşumundaki Etkisi: Çanakkale Kent Turizminin SWOT Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.257-273, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.123-134, 2018 (International Refereed University Journal)

Çanakkale İli Peyzaj Alanlarındaki Sulama Sistemlerinin İncelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.127-139, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Peyzaj Tasarımında Dikey Bahçe Uygulamaları

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.2018, no.13, pp.161-179, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Examination of The Outdoors of Family Health-Care Center: A Case Study In Çanakkale City Center

International Journal of Landscape Architecture Research, vol.1, no.1, pp.1-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Implementation of Landscape Design Projects at The University of Çanakkale Onsekiz Mart Campuses

International Journal of Landscape Architecture Research, vol.1, no.1, pp.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Role of Climate in Landscape Design and Applications

International Journal of Landscape Architecture Research, vol.1, no.2, pp.43-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Site yerleşimlerinde dış mekân – peyzaj niteliğinin ölçülmesi ve konut değerlerine etkisi üzerine bir araştırma: Çanakkale kenti örneği

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.2016, no.9, pp.111-128, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Landscape Design Project of Historical Places Case Study of Biga Municipality

Scientific Papers. Series B. Horticulture, vol.60, pp.217-224, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Mimarlığında Fonksiyonel Mekan Çözümlemesine Yönelik Bir Tasarım Çalışması

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.2016, no.9, pp.97-110, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Site Yerleşimlerinde Dış Mekan Peyzaj Niteliğinin Ölçülmesi ve Konut Değerlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Çanakkale Kenti örneği

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.2016, no.9, pp.111-128, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Ergonomisinde Bitkisel Tasarımın Rolü Çanakkale Kent Merkezi Örneği

Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, no.8, pp.78-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Meydanların kent kimliği üzerine etkileri: Çanakkale iskele meydanı

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mmarlık Dergisi, vol.2016, no.7, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meydanların Kent Kimliği Üzerine Etkileri Çanakkale İskele Meydanı örneği

Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, vol.2016, no.7, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesindeki Mevcut Süs Bitkilerinin İrdelenmesi

Bahçe:Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.45, pp.905-909, 2016 (Other Refereed National Journals)

LANDSCAPE DESIGN PROJECT OF HISTORICAL PLACES: CASE STUDY OF BIGA MUNICIPALITY

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES B-HORTICULTURE, vol.60, pp.217-224, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Çanakkale Valiliği Hükümet Konağı Peyzaj Tasarım Çalışması

Erciyes Universty Journal of the İnstitue of Science and Technology, vol.31, no.2, pp.508-512, 2015 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.41-53, 2015 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Çanakkale Kenti Kültürel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi

Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, vol.2, no.4, pp.25-40, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Çanakkale Barbaros Günışığı Anaokulu Peyzaj Projesi

ARTİUM Journal, vol.3, no.1, pp.39-47, 2015 (National Refreed University Journal)

Biga Belediyesi Doğankent Rekreasyon Alanı ve Meydanı Peyzaj Projesi

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.1, no.3, pp.27-36, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bisiklet Turizmi Açısından Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı nın İncelenmesi

International Journal of Social and Economic Sciences, vol.4, no.1, pp.84-90, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Kent Halkının Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.27-36, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Asmatepe C Tipi Mesire Yeri Mutluluk Ormanı Peyzaj Projesi

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.4, no.10, pp.13-30, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Assessment Of The Canakkale City Tourism Values In Terms Of Urban Tourism

New Knowledge Journal of Science, vol.2, no.1, pp.309-316, 2013 (International Refereed University Journal)

Kent İçi Akarsuların Rekreasyonel Yönden Kullanımı:Çanakkale Sarıçay Örneği

Research Journal of Biological Sciences, vol.5, no.1, pp.43-48, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Potential Ecotourism in the Protected Area: A Case Study at Kazdağı (Mt. Ida), Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.7, no.1, pp.1772-1781, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kentsel Kıyı Alanlarında Yerleşim Baskısı Sonucu Oluşan Çevresel Sorunlar Çanakkale Kenti Örneği

Research Journal of Biological Sciences, vol.5, no.2, pp.145-149, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BURSA MİLLET BAHÇESİNDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN ENDEMİKLİĞİ

BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Ankara, Turkey, 23 - 24 September 2021, pp.85-97

KENTSEL MEYDANLARDA KENT MOBİLYALARININ İNCELENMESİ: ESENYURT TABELA DURAĞI ÖRNEĞİ

BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Ankara, Turkey, 23 - 24 September 2021, pp.417-424

Act Like Nature For Sustainability

5.ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, Sydney, Australia, 16 - 18 July 2021, pp.31-40

ANALYSIS OF LANDSCAPING IN BARRIER-FREE PARKS FOR CHILDREN WITH SPECİAL NEEDS

WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, vol.1, pp.670-679 Sustainable Development

UZAKDOĞU SPORLARI ve PEYZAJ TASARIM İLİŞKİSİ

Nazim Hüseynli -65 Uluslararası İlmi Araştırmalar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 30 April 2021, pp.204-215

SPORTS AREAS PORTFOLIO OF CANAKKALE CITY (ÇANAKKALE KENTĠNĠN SPOR ALANLARI PORTFÖYÜ)

2ND INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 April 2021, vol.1, pp.120-143

LANDSCAPING LANDSCAPE ARCHITECTURE FROM PAST TO PRESENT (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PEYZAJ MİMARLIĞINDA İZ BIRAKANLAR)

2ND INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 April 2021, vol.1, pp.144-163

TOOLS AND EQUIPMENT USED IN LANDSCAPE APPLICATIONS (PEYZAJ UYGULAMALARINDA KULLANILAN ALET VE EKİPMANLAR)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-VI, Giresun, Turkey, 28 - 30 April 2021, pp.607-613

Kentlerin Doğallaşma Süreci ve Tasarım Yaklaşımları (Naturalization Process of the Cities and Design Approaches)

MAS 14th International European Conference on Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, Hungary, 26 - 28 March 2021, pp.293-300

NATURALIZATION PROCESS OF THE CITIES AND DESIGN APPROACHES (Kentlerin Doğallaşma Süreci ve Tasarım Yaklaşımları)

MAS 14th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES, Széchenyi István University, Hungary, 26 - 28 March 2021, vol.1, pp.275-282

ÇANAKKALE KENT MERKEZİNDEKİ AÇIK ALANLARDA SPOR İMKÂNLARI

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 January 2021, pp.175-189

PEYZAJ MİMARLIĞINDA 3 BOYUTLU YAZICI KULLANIMININ İRDELENMESİ

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 January 2021, pp.425-436

MODERN PEYZAJ MİMARLARININ YAPMIŞ OLDUKLARI TASARIMLARIN KİMLİK KARTLARI YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 January 2021, pp.383-397

Balıkesir Atatürk Parkı Peyzaj Mimarlığı Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

International West Asia Congress Of Tourism (IWACT‘19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.53-65

Ziyaretçiler İçin Kentsel Turizm Kavramının Algılanması

International West Asia Congress Of Tourism (IWACT‘19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.820-832

Çanakkale Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi

I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.881-890

İklim Değişikliğinde Peyzaj Mimarlarının Rolü: Çanakkale Kentsel Alan Analizi

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.410-419

Kentleşme ve Sürdürülebilir Ulaşım: Çanakkale Kent Merkezi

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.401-409 Sustainable Development

Çanakkaledeki Parkların Engelliler Açısından Kullanılabilirliği

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1418-1431

Çanakkale Halk Bahçesinin Hava Kararınca Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1402-1409

Çanakkale Kent Merkezinde Açık Yeşil Alanların Sosyo-Kültürel ve Zamansal Değişimi

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.41-51

Kentsel Donatı Elemanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Çanakkale Eski Kordon Örneği

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.52-62

Çanakkaledeki Parkların Engelliler Açısından Kullanılabilirliği

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1419-1432

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Tespit Edilen Dış Mekan Sorunlarının Peyzaj Tasarımı ile Giderilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1392-1402

Askeri Alanların Çanakkale Kent Gelişimindeki Sınırlayıcı Etkisi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.32

Çanakkale Troia Müzesi Çevresinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Ve Çözüm Önerileri Getirilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1411-1418

Çanakkale Kent Merkezindeki Atıl Boşlukların Kent Gelişimine Etkisi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1446-1455

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Tespit Edilen Dış Mekan Sorunlarının Peyzaj Tasarımı ile Giderilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1392-1402

Çanakkale Halk Bahçesinin Hava Kararınca Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1403-1410

Çanakkale Kent Merkezinde Açık Yeşil Alanların Sosyo-Kültürel ve Zamansal Değişimi

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.41-52

Kentsel Donatı Elemanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Çanakkale Eski Kordon Örneği

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.52-63

Kentlerde Fiziksel Altyapı Hizmetlerinde Engelli Erişebilirliğinin İrdelenmesi

ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

Otopark Yönetimi, Problemler ve Çözüm Önerileri: Çanakkale Kent Merkezi Örneği

ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

Kent Meydanlarında Dış Mekan Zemin Kaplamaları: Çanakkale Kenti Örneği

ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

Su Kaynaklarındaki Alansal Değişimin Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi ve Değişimde Yağış, Buharlaşma ve Nüfus Etkisi

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.525-532

Engelsiz Kış Turizmine Peyzaj Tasarımının Katkısı

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018

Kentsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Kış Kentleri

Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, 23 - 25 February 2018

Bazı Toprak Sınıflarının Çim Alan Tesisindeki Rolü.

INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.81

PEYZAJ TASARIMINDA SOSYAL ETKİLEŞİM: ÇINAR ALTI KAHVE ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2018

SARIÇAY KENARINDAKİ AÇIK YEŞİL ALANLARIN HAVA KARARINCA KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.1042-1048

ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ TOKİ KONUTLARI DIŞ MEKAN KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.640-646

Kepez (Çanakkale) Beldesi Sahil Şeridinin Rekreasyonel Amaçlı Kullanımının Belirlenmesi

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.647-654

Türkiye Havzaları ve Suyun Etkin Kullanımı (Susurluk Havzası / Erdek- Bandırma Su Rezervlerinin Değerlendirilmesi)

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.664-675

Çanakkale Merkez Kepez Toki Konutları Dış Mekan Kullanımlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.640-646

Sarıçay Kenarındaki Açık Yeşil Alanların Hava Kararınca Kullanım Durumlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.1042-1048

Peyzaj Tasarımında Sosyal Etkileşim: Çınarlı Kahve Örneği

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.1035-1041

Eskişehir Kent Meydanlarında Kullanıcı Tercihlerinin Belirlenmesi

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.410-420

Tarihsel Süreçten Günümüze Yali Han’in (Çanakkale) Kültür TurizmiAçısından Yeniden Kullanima Adaptasyonu

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.354-360

Peyzaj Tasarımında Günümüz Teknolojilerinin Etkin Kullanımı-Teknopeyzaj

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.54-55

Ekolojik Turizm Tesisleri

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.85-86

Gelibolu Tarihi Alanı Şehitler Abidesi Çevresinin Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.89-90

Çanakkale Kentsel Alanı Örneğinde Aktif Yeşil Alan Olanaklarının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.91-93 Sustainable Development

Kentleşmede Karşılaşılan Kısıtlamaların Uzaktan Algılama İle İncelenmesi: Çanakkale Örneği

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.58-59

Eğitim Kurumlarının Engelli Ulaşılabilirliği Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kenti Örneği

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.56-57

Karayolu Trafik Güvenliğinde Uzaktan Algılama ve CBS Aracılığı İle Bitkisel Tasarımın İncelenmesi

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.94-95

EKOLOJİK TURİZM TESİSLERİ

3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Turkey, 4 - 05 May 2018

ÇANAKKALE KENTSEL ALANI ÖRNEĞİNDE AKTİF YEŞİL ALAN OLANAKLARININ VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.89-91 Sustainable Development

GELİBOLU TARİHİ ALANI ŞEHİTLER ABİDESİ ÇEVRESİNİN GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.87-88

KENTSEL PEYZAJ KALİTESİ YÖNÜNDEN KIŞ KENTLERİ

Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.54-60

ENGELSİZ KIŞ TURİZMİNE PEYZAJ TASARIMININ KATKISI

Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, 23 - 25 February 2018

Kentleşmenin Tarım Üzerine Etkisi–Çanakkale Örneği

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.45

Kentsel Altyapı Faaliyetlerinin Peyzaj Tasarımı ve Uygulamalarındaki Önemi

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.24-26

Gelişen Teknolojinin Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplinine Yansımaları

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.27-28

Çanakkale Havaalanının Kentsel Yerleşim Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.115-116

Çanakkale Havaalanının Kentsel Yerleşim Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.115-116

Evaluation of Irrigation Systems of Landscape Areas in Çanakkale

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.26

Biological Control Possibilities to the Insect Pests of Ornamental Plants Used in Landscape Design in Turkey and Pakistan

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.28

Problems Due to Coastal Area Usage and Suggested Solutions: A case study in Çanakkale City Center

International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.337

Determination of the Effect of Urbanization on Recreation Activities Using Remote Sensing: A Case Study in Çanakkale City Center

International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.200 Sustainable Development

Evaluation of Recreation Areas in Terms of Visual Landscape Quality:A Case Study in Çanakkale City Center

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.40

The Relationship Between Vandalism in Public Areas and Landscape Design

International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.1, no.1, pp.41

Assessment of Applications of Fire Resistant Forest Projects (YARDOP) (Instance of Balıkesir-Savaştepe)

International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.1, no.1, pp.325 Sustainable Development

The Relationship Between City-Statue in Landscape Design

International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.1, no.1, pp.42

Savaştepe Sarıbeyler Dam Recreation Area Availability

International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.1, no.1, pp.326

Çanakkale Kent Merkezindeki Kıyı Alanlarının Kent Plajı Olarak Kullanılabilirliği

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

Peyzaj Tasarımında Tarihi ve Kültürel Değerlerin Önemi: Çanakkale Çimenlik Kalesi Örneği

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

Peyzaj Mimarlığı Bakım ve Onarım Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

Çanakkale Kent Merkezindeki Kıyı Alanlarının Kent Plajı Olarak Kullanılabilirliği

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.202-203

Çanakkale Ticaret Borsası Bahçesinin Tasarım Süreci ve Peyzaj Projesi

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 13 May 2017, vol.0, no.0, pp.1

Kent İçi Alanlarda Yaya Güvenliğinin Sağlanmasında Peyzaj Tasarımının Rolü: Çanakkale Örneği

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, vol.0, no.0, pp.1

Introducing the Traces of Earthquake to Tourısm in Rural Areas: Case of Çanakkale Ayvacık

First International Rural Tourism and Development Congress, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.0, no.0, pp.1

Reflections of the Development of Çanakkale Wars Gallipoli Historical Presidency to Rural Tourism

First International Rural Tourism and Development Congress, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.0, no.0, pp.1

Rural Tourism in Urban Areas

First International Rural Tourism and Development Congress, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.0, no.0, pp.1

Recreational Use of Urban Forests in Canakkale and Awareness of Local People

First International Rural Tourism and Development Congress, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.0, no.0, pp.1 Sustainable Development

Çanakkale Kenti Katı Atık Depolama Alanına Kent Planlaması Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016 Sustainable Development

Bayramiç Yeni Belediye Binası Peyzaj Projesi

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Dikey Bahçe Peyzaj Tasarımı Etkileşim

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Bayramiç Yeni Belediye Binası Peyzaj Projesi

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.246

Çanakkale Kenti Katı Atık Depolama Alanına Kent Planlaması Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.245 Sustainable Development

Çarpık Kentleşmenin Hava Kirliliğine Olan Etkisi: Çanakkale Kenti Örneği

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.245

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesindeki Peyzaj Bitkilerinin Peyzaj Tasarımı Açısından İrdelenmesi

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Landscape Design Project of Historical Places: Case Study of Biga Municipality

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, Romania, 9 - 11 June 2016, vol.1, no.1, pp.69

Kent Estetiği Açısından Toplu Taşıma Duraklarında Farklı Bir Tasarım Yaklaşımı

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.780-788

Açık Alanlardaki Yapıların Çatı Özellikleri İle Alternatif Kullanımları

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.70-76

A Different Design Approach in Terms of City Aesthetics to the Public Transport Bus Stops

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, vol.1, pp.1-10 Sustainable Development

Alternative Usages and Characteristics of the Roof Structures of Open Areas

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.70-76 Creative Commons License

Yaşanabilir Kent Merkezleri İçin Yürünebilirliğin Arttırılması

6.Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015, vol.1, no.1, pp.1-10

Kent Ergonomisinde Bitkisel Tasarımın Rolü: Çanakkale Örneği

21. Ulusal Ergonomi Kongresi, Isparta, Turkey, 2 October - 04 September 2015, vol.1, no.1, pp.1

Kentsel Yeşil Alanlarda Vandalizm: Çanakkale Kenti Örneği

21. Ulusal Ergonomi Kongresi, Isparta, Turkey, 2 - 04 October 2015, vol.1, no.1, pp.1

Peyzaj Tasarımında Kentsel Isı Adalarının Tespiti ve Değerlendirilmesi Çanakkale Kenti Örneği

Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 October 2014, vol.2, pp.220-225

Kent İçi Ulaşım Çeşitliliği Açısından Bisikletin Önemi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği

5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.391-402 Sustainable Development

Kentsel Peyzaj Tasarımında Su Kullanımı Çanakkale Kent Merkezi Örneği

20. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2014, pp.66

Semt Pazarlarının Kadın Yaşamındaki Yeri: Çanakkale Cuma Pazarı Örneği

I. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2014, pp.82

ÇANAKKALE KENTİNDE ENERJİ ETKİN PEYZAJ TASARIMI

EKOLOJİ 2014 SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2014, pp.80

Çanakkale Kentinde Enerji Etkin Peyzaj Tasarımı

Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2014, pp.80

Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Çanakkale Kent Merkezi Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1023-1035

Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları İçin Dış Mekân Kullanım Olanakları Çanakkale Kent Merkezi Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1037-1051

Peyzaj Mimarlığında Doğal Taş Kullanımı: Çanakkale Kenti Örneği

8th International Marble and Natural Stone Congress, Turkey, pp.763-770

The Determination of Recreation Potential: Canakkale New -Old Cord Coastal Zone

12th International Sports Sciences Congress, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.204-214

Çanakkale Kenti Örneğinde Çarpık Şehirleşme

Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu (KENTSEL DÖNÜŞÜM 2012), İstanbul, Turkey, pp.110-121

Determining of the Recreational Conflicts: Case of Canakkale Halk Bahcesi

12th International Sports Sciences Congress, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.984-989

Kent Kültürünün Kıyısal Peyzaj Tasarımında Kullanımı: Çanakkale Kent Kıyısı Örneği

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 November 2012, vol.1, pp.103-112

Çanakkale Yat Limanı ve Kent Etkileşimleri

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 November 2012, vol.2, pp.761-770

Bitkisel Tasarımın Karayolu Trafik Güvenliğinde Önemi: Çanakkale Örneği

3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2012, pp.77-90 Creative Commons License

Limanların Kent Gelişimine ve Kıyısal Çevre Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi: Kepez (Çanakkale) Limanı Örneği

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.1, pp.195-202

Use of Bulbous and Tuberous in Ecological Garden Design

XI. International Symposium of Flower Bulbs and Harbaceous Perennials, Antalya, Turkey, 28 March - 01 April 2012, pp.143 Creative Commons License

Kentleşmenin Tarım Toprakları Üzerindeki Etkileri: Çanakkale Kenti Örneği

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.479-488 Sustainable Development

Çanakkale Kenti Kıyısal Alanda Tasarım Bitkilerinin Kullanımı

IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.502-509 Creative Commons License

KENTSEL PEYZAJ KALİTESİ YÖNÜNDEN KIŞ KENTLERİ

Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 February 1018 - 25 February 2018, pp.54-61

YILDIZ DAĞI KAYAK KIŞ SPORLARI TURİZMİ MERKEZİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ

Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 February 1018 - 25 February 2018, pp.312-319 Sustainable Development

ENGELSİZ KIŞ TURİZMİNE PEYZAJ TASARIMININ KATKISI

Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 February 1018 - 25 February 2018, pp.415-423

Books & Book Chapters

EVALUATION OF GIRESUN CASTLE RECREATION AREA AFTER USE

in: Research & Reviews in Architecture, Planning and Design, ASSOC. PROF. DR. H. BURÇIN HENDEN ŞOLT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-15, 2021

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı Mevcut Durum Analizi

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 1), Doç. Dr. Burçin HENDEN ŞOLT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.45-68, 2021

LANDSCAPE DESIGN STUDY OF ÇANAKKALE HALK BAHÇESI ACCORDING TO FENG-SHUI PRINCIPLE

in: RESEARCH & REVIEWS IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, DEMİRKAN ÇETİNKALE, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.57-82, 2021

A DIFFERENT APPROACH POLLINATOR GARDEN

in: Landscape Research-I, DEMİREL ÖNER, DÜZGÜNEŞ ERTAN, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.498-515, 2021

The Place of Landscape Design and Applications in Psychological Treatment

in: Theories, Techniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers, ÖZYAVUZ MURAT, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.803-819, 2021

Sokak Sağlıklaştırma Rize Atatürk Caddesi Örneği

in: PEYZAJ MİMARLIĞINDA (PLANLAMA, TASARIM VE PEYZAJ BİTKİLERİ) GÜNCEL ÇALIŞMALAR, ZENCİRKIRAN MURAT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.103-129, 2021

Rekreasyon Alanlarındaki Süs Havuzu Kullanımlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 2), Doç. Dr. Burçin HENDEN ŞOLT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.19-33, 2021

Otopark Projeksiyonu: Çanakkale Kent Merkezi Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar - II, Dr. Seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.147-186, 2020 Creative Commons License

Bilimsel Mekanların Peyzaj Projelerinde Havadan Görüntüleme Cihazlarının Önemi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar - II, Dr. Seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.129-146, 2020 Creative Commons License

Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.149-155, 2020 Creative Commons License

KAMERİYEVİM

in: PANDEM!NSAN, SAĞLIK ALPER, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.7-17, 2020

BİLİMSEL MEKANLARIN PEYZAJ PROJELERİNDE HAVADAN GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARININ ÖNEMİ

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - II, DR. SEYHAN YARDIMLI, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.129-146, 2020

Otopark Projeksiyonu : Çanakkale Kent Merkezi Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar - II, Dr. Seyhan YARDIMLI, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.148-186, 2020

Peyzaj Tasarımında Dijital Yolculuk

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.137-148, 2019

Peyzaj Mimarlığı Perspektifinden Mimari Maket Uygulamaları

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.127-135, 2019

Çağırdaktan Rumeliye (Çardak Belediyesi Ticaret ve Kültür Merkezi Projesi)

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.61-66, 2019

MİLLET BAHÇESi KAVRAMI – STANDARTLARI TÜRKİYE’DE MİLLET BAHÇELERİ TARİHSEL SÜRECİ, DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MİLLET BAHÇELERİ

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, SAĞLIK A, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.11-46, 2019

Çevresel Niteliklerin Konut Fiyatlarına Kattıkları Ekonomik Değerler Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Kenti Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Akademik Yaklaşımlar, EREN Çiğdem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.307-334, 2018

Çevresel Niteliklerin Konut Fiyatlarına Kattıkları Ekonomik Değerler Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Kenti Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım’da Akademik Araştırmalar, EREN Çiğdem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.307-334, 2018

Üniversite Yerel Yönetim İşbirliği: Lapseki Sahneye Çıkıyor Projesi

in: Değişen ve Gelişen Lapseki Kentsel Altyapısı, SAĞLIK Alper, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.9-19, 2018

Peyzaj Tasarım ve Uygulamalarında Kentsel Altyapının Önemi

in: Değişen ve Gelişen Lapseki Kentsel Altyapısı, SAĞLIK Alper, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.23-32, 2018

Üniversite Yerel Yönetim Isbirligi: Lapseki Sahneye Çıkıyor Projesi

in: Değişen ve Gelişen Lapseki Kentsel Altyapısı, Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.9-19, 2018

Çevresel Niteliklerin Konut Fiyatlarına Kattıkları Ekonomik Değerler Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Kenti Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım’da Akademik Araştırmalar, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.307-334, 2018 Creative Commons License