Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2003 - Continues Yok

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

Courses

 • Doctorate Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

 • Undergraduate Su Ürünleri İşleme Endüstrisi

 • Postgraduate Su Ürünlerinden Numune Alımı ve Uygulanan Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri

 • Postgraduate Ambalajlama Materyalleri, Uygulama Yöntemleri ve Su Ürünlerinde Kullanımı

 • Undergraduate Genel Mikrobiyoloji

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Su Ürünlerinde Uygulanan Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri

 • Doctorate Uluslararası Platformda Su Ürünleri İşleme Teknolojileri

 • Postgraduate Su Ürünlerinde Fiziksel ve Kimyasal Kalite Parametreleri ve Belirlenmesi

 • Undergraduate Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

 • Doctorate Su Ürünleri Marinat Teknolojisi

Advising Theses