Dr.Öğr.Üyesi

KÜRŞAT CESUR


Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimı

İngiliz Dili Eğitimi

Biyografi

Kürşat CESUR 1982'de Çanakkale'de doğdu. 2000 yılında Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldu. 2004'te Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitiminde Lisans Eğitimini tamamladı. 2008'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. 2012'de Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini alarak 2004 yılından itibaren İngilizce Okutmanı olarak görev yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Yrd. Doç. Dr. olarak 2013 yılında atandı. Halen Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili Eğitimi, Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

İngilizce Öğretmeni Adaylarının Yeterliklerinin Pedagojik Alan Bilgisi aracılığı ile İncelenmesi: Durum Çalışması doi.org/10.13140/RG.2.2.10105.31843

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngilizce Öğretmenliği

2008

2008

Yüksek Lisans

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN ÜNİVERSİTE SEVİYESİNDE DİL BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TEST TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALARI http://doi.org/10.13140/RG.2.2.16501.63202

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İngilizce Öğretmenliği

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

TFF Grassroots C Lisans Futbol Antrenörlüğü

Diğer

TFF

2005

2005

ALMANCA KURSU C1 ve C2 Seviyeleri

Yabancı Dil

ÇOMU YADEM

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi

2004 - 2012

2004 - 2012

Okutman

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - 2014

2014 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

2011 - 2013

2011 - 2013

Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

2005 - 2012

2005 - 2012

Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yadem

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Qualitative Research in Language Studies

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Critical Assessment of Educational Change

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Teaching English to Young Learners

Doktora

Doktora

Syllabus Design

Lisans

Lisans

Teaching English to Young Learners

Lisans

Lisans

Teaching English to Young Learners I

Lisans

Lisans

Teaching English to Young Learners II

Lisans

Lisans

SCHOOL EXPERIENCE

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

Lisans

Lisans

Main Course

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

International Journal of Language and Literary Studies

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Journal of Theory and Practice in Education

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Journal of Theory and Practice in Education

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Mediterranean Journal of Educational Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

The Journal of Language Teaching and Learning

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

The Journal of Language Teaching and Learning

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

ELT Research Journal

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Journal of Theory and Practice in Education

Hakemli Bilimsel Dergi