Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

İlahiyat Akademi, vol.4, no.5, pp.59-75, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İslam, Hukuk ve Sosyal Realite

ESKİYENİ, no.24, pp.26-30, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

HUKÛKİ DİNAMİZM VE İÇTİHATTA İSABET TARTIŞMALARI

MARİFE, no.3, pp.139-158, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kurban İbadeti

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.41, no.4, pp.7-28, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Kalvinizm ve İslam Örneği

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.18, no.4, pp.463-472, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Hukukunun Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler

Usûl, no.4, pp.99-113, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HELÂL TURİZMDE KULLANILABİLECEK TEMEL DİNİ KAVRAMLAR VE GÜNCEL YANSIMALARI

1. International Halal Tourism Congress, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.840-852 Creative Commons License

Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.396-412

Tevhit Ayengin ve Osman Durmaz, "Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği",

Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.396-412

Tevhit Ayengin, "Küresel Tek Bir Helal Standart İçin Öneriler, ,

4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Ürünler Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2011

Din ve Vicdan Özgürlüğünün İnsan Hakları Sözleşmelerine Yansımaları

İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 May 2009, pp.101-113 Sustainable Development

Ebû Hanife’nin Hukuki İrade Anlayışı”,

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 19 October 2003, pp.207-224

Books & Book Chapters

Temel Dini Bilgiler II

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT, Komisyon, Editor, Nobel Yayınları, pp.99-137, 2019

El-Muhtar li'l-Fetva (el-İhtiyar)

Ravza Yayınları, İstanbul, 2016

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2015

İslam'da Sanat, Spor ve Eğlence

in: Günümüz Fıkıh Problemleri (Online ve Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

Hüküm Teorisi

in: İslam Hukukuna Giriş (Online ve Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011

İslam Hukukunda Önemli Bazı Terim ve Kavramlar

in: İslam Hukukuna Giriş (Online ve Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011

İbadet Hayatı

in: Günümüz Fıkıh Problemleri (Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Anadolu Üniviversitesi Yayınları, Eskişehir, 2010

Gayrimüslimlerle İlişkiler

in: Günümüz Fıkıh Problemleri (Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, 2010

Islam und Menschenrechte

in: Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Thologen (Çok Yazarlı Kitap), Bülent Uçar-İsmail H. Yavuzcan, Editor, Peter Lang, Berlin - Almanya, pp.209-218, 2010

İnsan Hakları ve Din Semozyum Bildirileri Kitabı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2009 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.286 - 287, 2008