Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

İlahiyat Akademi, vol.4, no.5, pp.59-75, 2017 (International Refereed University Journal)

Fıkıh Mezheplerinin Bağlayıcılığına Dair

İlahiyat Akademi, no.5, pp.59-75, 2017 (Other Refereed National Journals)

HÜSÜN - KUBUH TARTIŞMALARI VE İSLAM HUKUKUNUN KÖKENİ ÜZERİNE

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.16, no.53, pp.191-207, 2012 (Other Refereed National Journals)

İslam, Hukuk ve Sosyal Realite

ESKİYENİ, no.24, pp.26-30, 2012 (National Non-Refereed Journal)

HUKÛKİ DİNAMİZM VE İÇTİHATTA İSABET TARTIŞMALARI

MARİFE, no.3, pp.139-158, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Tevhit Ayengin, Helal Gıda Sertifikası Tüketici Hakkıdır

Gimdes, no.21, pp.45-50, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Kurban İbadeti

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.41, no.4, pp.7-28, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kalvinizm ve İslam Örneği

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.18, no.4, pp.463-472, 2005 (Other Refereed National Journals)

Muhammed Haşim Kemali, “İçtihat ya da Re’y”, trc.: T. Ayengin

Din Bilimleri, vol.5, no.2, pp.275-304, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Hukukunun Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler

Usûl, no.4, pp.99-113, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Islam and Human Rights Adlı Kitabı Özelinde Ann Elizabeth Mayer'in İslam ve İnsan Hakları Hakkındaki Görüşleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.353-375, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam’da İktisâdî Hayatın Ahlâkî Boyutu

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.4, pp.648-659, 2003 (Other Refereed National Journals)

M. Umar Chapra, “İslam Ekonomi Bilimine İhtiyaç Var mı?”, trc.: T. Ayengin

Din Bilimleri, vol.3, no.1, pp.169-191, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Hukuk Felsefesinde ‘Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Hukuk Devleti’nin Metodolojik Referansları

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.15, pp.1-12, 2003 (Other Refereed National Journals)

Muhammed Haşim Kemali, “Fıkıh ve Sosyal Realiteye Uyumu”, trc.: T. Ayengin, N. Tartı

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.84-101, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HELÂL TURİZMDE KULLANILABİLECEK TEMEL DİNİ KAVRAMLAR VE GÜNCEL YANSIMALARI

1. International Halal Tourism Congress, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.840-852 Creative Commons License

Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.396-412

Tevhit Ayengin ve Osman Durmaz, "Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği",

Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.396-412

Tevhit Ayengin, "Küresel Tek Bir Helal Standart İçin Öneriler, ,

4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Ürünler Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2011

Din ve Vicdan Özgürlüğünün İnsan Hakları Sözleşmelerine Yansımaları

İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 May 2009, pp.101-113

Ebû Hanife’nin Hukuki İrade Anlayışı”,

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 19 October 2003, pp.207-224

Books & Book Chapters

Temel Dini Bilgiler II

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT, Komisyon, Editor, Nobel Yayınları, pp.99-137, 2019

El-Muhtar li'l-Fetva (el-İhtiyar)

Ravza Yayınları, İstanbul, 2016

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2015

İslam'da Sanat, Spor ve Eğlence

in: Günümüz Fıkıh Problemleri (Online ve Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

Hüküm Teorisi

in: İslam Hukukuna Giriş (Online ve Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011

İslam Hukukunda Önemli Bazı Terim ve Kavramlar

in: İslam Hukukuna Giriş (Online ve Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011

İbadet Hayatı

in: Günümüz Fıkıh Problemleri (Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Anadolu Üniviversitesi Yayınları, Eskişehir, 2010

Gayrimüslimlerle İlişkiler

in: Günümüz Fıkıh Problemleri (Çok Yazarlı Kitap), -, Editor, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, 2010

Islam und Menschenrechte

in: Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Thologen (Çok Yazarlı Kitap), Bülent Uçar-İsmail H. Yavuzcan, Editor, Peter Lang, Berlin - Almanya, pp.209-218, 2010

İnsan Hakları ve Din Semozyum Bildirileri Kitabı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.286 - 287, 2008