Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

İlköğretim 8. Sınıf Bilgisayar Dersi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.293-312, 2009 (SCI-Expanded)

Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, pp.156-163, 2007 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Increasing students'english language learning levels via lesson study

English Language Teaching, vol.12, no.9, pp.88-95, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutumları ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişki

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.608-639, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Turkish Adaptation of Generalized Expectancy for Success Scale: Reliability and Validity Studies

Asian Journal of Education and Training, vol.5, no.3, pp.416-421, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The relationship between prospective teachers' attitudes towards cheating and academic dishonesty tendencies

Anadolu journal of educational sciences international, vol.9, no.2, pp.608-639, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Yükseköğretime Geçiş Sürecinin Analizi: Gelişmeler, Modeller ve Uygulamalar

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.33-54, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of formative assessment on prospective teachers’ achievement, attitude and self-regulation skills

International Journal of Progressive Education, vol.14, no.2, pp.77-92, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

DOES SKEPTICISM PREDICT NEWS MEDIA LITERACY: A STUDY ON TURKISH YOUNG ADULTS

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, vol.10, no.12, pp.70-79, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.353-373, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The relationship between the levels of pre-service teachers’xx media literacy and democratic values related to active citizenship

Journal of Global Research in Education and Social Science, vol.10, no.1, pp.6-23, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

PISA 2003 ve 2012 Problem Çözme Becerileri Sonuçlarının Türkiye Açısından İncelenmesi

Sakarya University Journal of Education, vol.6, no.3, pp.44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ders Araştırması Kapsamında Farklı Ülkelerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmaların İçerik Analizi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.32, pp.19-31, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Teachers perspectives on continuing professional development

British Journal Of Education, Society & Behavioural Science, vol.6, no.4, pp.241-254, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Teorik olarak yapılandırılmış sosyal ve bireysel katılım faktörlerinin ampirik olarak sınanması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.231-265, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ders araştırması uygulamasının matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine ve öğrenme sürecinin geliştirilmesine etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.186-210, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların demokrasi eğitimi

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Unusual topics in preschool gifted and talented Children

International Journal of Education Science, vol.5, no.3, pp.179-186, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim 8 sınıf bilgisayar dersi amaçlarının gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.293-312, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Medya okuryazarlığı eğitimi

Milli Eğitim Dergisi, vol.181, pp.318-333, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Özel eğitimi muhtaç çocukların Türk milli eğitim sistemi içindeki yeri ve önemi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.347-384, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin değerlendirilmesi

Milli Eğitim Dergisi, vol.171, pp.31-41, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Elementary school principals level of practicing democratic values

International Journal of Educational Reform, vol.14, no.3, pp.338-345, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Demokratik eğitim ve demokratik değerler

Eğitim Araştırmaları, vol.11, pp.54-58, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretimde teneffüsün yeri ve önemi

Eğitim Araştırmaları, vol.9, pp.86-94, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf içi öğretim elemanı öğrenci iletişiminin değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İdeal bir öğretim elemanının özellikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.1-19, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Okul ve eğitim

Eğitim Dergisi, vol.4, pp.10-15, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Aile ve eğitim

Eğitim Dergisi, vol.5, pp.63-69, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Programlı öğrenme ve öğretme makineleri

Milli Eğitim Dergisi, pp.98-100, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Okul programlarının dayandığı temeller

Milli Eğitim Dergisi, vol.97, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Ülkemizdeki kültürel değişmeler ve eğitim

milli kültür, vol.1, no.79, pp.45-50, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitimde okul aile işbirliği

Milli Eğitim Dergisi, vol.91, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Günümüz eğitiminde öğretmenin kimlik krizi ve rol çatışmaları

Milli Eğitim Dergisi, vol.82, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ ÜNİTESİ İÇİN AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 29 October 2016

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime yönelik görüşleri Meta sentez çalışması

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 29 October 2016

Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarına yönelik bir durum çalışması

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 13 - 15 October 2016

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerindeki etkisi

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

Biçimlendirici değerlendirmenin öğretmen adaylarının akademik başarı tutum ve öz düzenleme becerilerine etkisi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22 - 24 October 2015

The Studies about Problem Solving Skills in Turkey A Content Analysis

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22 - 24 October 2015

Eğitim programları ve öğretim kongrelerine yönelik bir içerik analizi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22 - 24 October 2015

A different approach to specific teaching methods course An adaptation of lesson study

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 28 - 30 September 2015

Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (16-18 Ocak 2014), 16 - 18 January 2014, pp.795-826

Teachers Perceptions and Experience on Professional Learning

3rd Annual International Conference on Eeducation& e-learning, 28 - 30 August 2013

Ortaöğretim 9 Sınıf Öğrencilerinin Şiddet İçerikli Televizyon Dizi ve Sinema Filmleri İzleme Düzeyleri ile Saldırganlık Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 28 - 29 June 2012

Media literacy levels of Turkish high school students and their tendencies to media violence a descriptive study

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 30 June - 02 July 2010 Sustainable Development

A comparative evaluation of german ıtalian and turkish university students perceptions on democracy

The Twelfth Annual CiCe Network Conference: Lifelong Learning and Active Citizenship, 26 - 28 May 2010

Çanakkale de eğitim beklentilerine yönelik değerler

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Tarihi troya milli parkı bölgesinde yaşayanlarin eğitim durumlari ve milli parka ilişkin görüşleri

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, İntepe Değerleri Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 August 2008

High school students perceptions on television serials

IV International Scientific Conference-Contemporary Intentions in Education, 25 - 27 June 2008

A qualitative evaluation of preservice teachers level of media literacy

Fourth International Congress of Qualitative Inquiry, 27 - 29 May 2008 Sustainable Development

Media literacy as a means of perceiving globalization

ISA RC 47 “Social Classes and Social Movements” – Globalization, Conflicts and Experiences of Localities, 27 - 29 June 2007 Sustainable Development

The Tolerance Level of High School Students CiCe the Children s Identity and Citizenship in Europe Network

Second European Research Student Conference and Doctoral Workshop, 29 - 31 May 2007

Family style and parental participation in Turkish society

Teaching and Learning in Global Context at 4th Worldwide Forum on Education and Culture, 28 - 30 December 2005

Perceived Effects of Television on Children s Televison Viewing

Third Autumn Scientific Conference of The Faculty of Primary and Preschool Pedagogy, 28 - 30 September 2005

İlköğretim öğretmenlerinin davranışlarının demokratiklik düzeyi

II. Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 January 2000

Sınıf içi öğretmen davranışlarının demokratikliği

IX. Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 27 - 29 January 2000

Vatandaşlık eğitiminin sınırları

Felsefe Kongresi, Turkey, 29 - 31 January 1998

Kitle iletişim araçlarının uluslararası barış ortamının oluşturulmasındaki rolü

Dünya Barışı ve Eğitim İlişkileri Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 January 1990

Books & Book Chapters

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Toplumsal ve Kültürel Temelleri

in: Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Editor, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2018

Eğitim ve Felsefe

in: Eğitim Bilimine Giriş, Kıncal, Remzi Y., Editor, Grafiker Yayınevi, 2017

Bilim Olarak Eğitimin Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Remzi Y. KINCAL, Editor, Grafiker Yayıncılık, 2017

ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, REMZİ KINCAL, Editor, GRAFİGER, 2017

Eğitim Bilimine Giriş

Grafiker Yayınları, 2011

Vatandaşlık Bilgisi

Nobel Yayıncılık, 2004