Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Formative Assessment on Academic Achievement, Attitudes toward the Lesson, and Self-Regulation Skills

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.18, ss.85-118, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of cooperative learning method to student achievement in science teaching

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.156-163, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutumları ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişki

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.608-639, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Adaptation of Generalized Expectancy for Success Scale: Reliability and Validity Studies

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, ss.416-421, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yükseköğretime Geçiş Sürecinin Analizi: Gelişmeler, Modeller ve Uygulamalar

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.33-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of formative assessment on prospective teachers’ achievement, attitude and self-regulation skills

International Journal of Progressive Education, cilt.14, ss.77-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOES SKEPTICISM PREDICT NEWS MEDIA LITERACY: A STUDY ON TURKISH YOUNG ADULTS

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, cilt.10, ss.70-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does skepticism predictt news media literacy: A study on Turkish young adults

International Education Studies, cilt.10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.353-373, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between the levels of pre-service teachers’xx media literacy and democratic values related to active citizenship

Journal of Global Research in Education and Social Science, cilt.10, ss.6-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of teacher candidates’ attitudes towards educational measurement in terms of various variables

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.6, ss.18-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı ülkelerin PISA 2012 Problem Çözme Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırılması

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.5, ss.406-422, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PISA 2003 ve 2012 Problem Çözme Becerileri Sonuçlarının Türkiye Açısından İncelenmesi

Sakarya University Journal of Education, cilt.6, ss.44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ders Araştırması Kapsamında Farklı Ülkelerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmaların İçerik Analizi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.19-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların demokrasi eğitimi

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ders araştırması uygulamasının matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine ve öğrenme sürecinin geliştirilmesine etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.186-210, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teorik olarak yapılandırılmış sosyal ve bireysel katılım faktörlerinin ampirik olarak sınanması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.231-265, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers perspectives on continuing professional development

British Journal Of Education, Society & Behavioural Science, cilt.6, ss.241-254, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Unusual topics in preschool gifted and talented Children

International Journal of Education Science, cilt.5, ss.179-186, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya Okuryazarlığı Eğitimi Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aktif Vatandaşlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.169-191, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 7 sınıf Fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin Inquiry Teaching öğrenci başarısına etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.41-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 7 sınıf fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin ınquiry teaching öğrenci başarısına etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.41-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel eğitimi muhtaç çocukların Türk milli eğitim sistemi içindeki yeri ve önemi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.347-384, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya okuryazarlığı eğitimi

Milli Eğitim Dergisi, cilt.181, ss.318-333, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 8 sınıf bilgisayar dersi amaçlarının gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.293-312, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin beden memnuniyeti düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin değerlendirilmesi

Milli Eğitim Dergisi, cilt.171, ss.31-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elementary school principals level of practicing democratic values

International Journal of Educational Reform, cilt.14, ss.338-345, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokratik eğitim ve demokratik değerler

Eğitim Araştırmaları, cilt.11, ss.54-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde teneffüsün yeri ve önemi

Eğitim Araştırmaları, cilt.9, ss.86-94, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf içi öğretim elemanı öğrenci iletişiminin değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdeal bir öğretim elemanının özellikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.1-19, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile ve eğitim

Eğitim Dergisi, cilt.5, ss.63-69, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul ve eğitim

Eğitim Dergisi, cilt.4, ss.10-15, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul programlarının dayandığı temeller

Milli Eğitim Dergisi, cilt.97, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Programlı öğrenme ve öğretme makineleri

Milli Eğitim Dergisi, ss.98-100, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde okul aile işbirliği

Milli Eğitim Dergisi, cilt.91, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüz eğitiminde öğretmenin kimlik krizi ve rol çatışmaları

Milli Eğitim Dergisi, cilt.82, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ ÜNİTESİ İÇİN AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 29 Ekim 2016

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime yönelik görüşleri Meta sentez çalışması

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 29 Ekim 2016

Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarına yönelik bir durum çalışması

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 13 - 15 Ekim 2016

Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerindeki etkisi

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Biçimlendirici değerlendirmenin öğretmen adaylarının akademik başarı tutum ve öz düzenleme becerilerine etkisi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22 - 24 Ekim 2015

The Studies about Problem Solving Skills in Turkey A Content Analysis

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22 - 24 Ekim 2015

Eğitim programları ve öğretim kongrelerine yönelik bir içerik analizi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22 - 24 Ekim 2015

A different approach to specific teaching methods course An adaptation of lesson study

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 28 - 30 Eylül 2015

Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (16-18 Ocak 2014), 16 - 18 Ocak 2014, ss.795-826

Teachers Perceptions and Experience on Professional Learning

3rd Annual International Conference on Eeducation& e-learning, 28 - 30 Ağustos 2013

Ortaöğretim 9 Sınıf Öğrencilerinin Şiddet İçerikli Televizyon Dizi ve Sinema Filmleri İzleme Düzeyleri ile Saldırganlık Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2012

Ortaöğretim 9 sınıf öğrencilerinin şiddet içerikli televizyon dizi ve sinema filmleri izleme düzeyleri ile saldırganlık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 27 - 29 Haziran 2012

Media literacy levels of Turkish high school students and their tendencies to media violence a descriptive study

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010

A comparative evaluation of german ıtalian and turkish university students perceptions on democracy

The Twelfth Annual CiCe Network Conference: Lifelong Learning and Active Citizenship, 26 - 28 Mayıs 2010

Çanakkale de eğitim beklentilerine yönelik değerler

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Tarihi troya milli parkı bölgesinde yaşayanlarin eğitim durumlari ve milli parka ilişkin görüşleri

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, İntepe Değerleri Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

High school students perceptions on television serials

IV International Scientific Conference-Contemporary Intentions in Education, 25 - 27 Haziran 2008

A qualitative evaluation of preservice teachers level of media literacy

Fourth International Congress of Qualitative Inquiry, 27 - 29 Mayıs 2008

Media literacy as a means of perceiving globalization

ISA RC 47 “Social Classes and Social Movements” – Globalization, Conflicts and Experiences of Localities, 27 - 29 Haziran 2007

The Tolerance Level of High School Students CiCe the Children s Identity and Citizenship in Europe Network

Second European Research Student Conference and Doctoral Workshop, 29 - 31 Mayıs 2007

Family style and parental participation in Turkish society

Teaching and Learning in Global Context at 4th Worldwide Forum on Education and Culture, 28 - 30 Aralık 2005

Perceived Effects of Television on Children s Televison Viewing

Third Autumn Scientific Conference of The Faculty of Primary and Preschool Pedagogy, 28 - 30 Eylül 2005

İlköğretim öğretmenlerinin davranışlarının demokratiklik düzeyi

II. Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Ocak 2000

Sınıf içi öğretmen davranışlarının demokratikliği

IX. Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Ocak 2000

Vatandaşlık eğitiminin sınırları

Felsefe Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Ocak 1998

Kitle iletişim araçlarının uluslararası barış ortamının oluşturulmasındaki rolü

Dünya Barışı ve Eğitim İlişkileri Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Ocak 1990

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Toplumsal ve Kültürel Temelleri

Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2018

Eğitim ve Felsefe

Eğitim Bilimine Giriş, Kıncal, Remzi Y., Editör, Grafiker Yayınevi, 2017

Bilim Olarak Eğitimin Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Remzi Y. KINCAL, Editör, Grafiker Yayıncılık, 2017

ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, REMZİ KINCAL, Editör, GRAFİGER, 2017

Eğitim Bilimine Giriş

Grafiker Yayınları, 2011

Köy Enstitülerinin Canlı Tanıkları

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Yayını, 2006

Vatandaşlık Bilgisi

Nobel Yayıncılık, 2004