Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Protective Effects of Melatonin and Amifostine on Radiation-Induced Renal Oxidative Stress in Rats

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, cilt.71, sa.1, ss.2005-2010, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vitamin D receptor gene polymorphisms in multiple sclerosis disease: A case-control study

REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, cilt.26, sa.4, ss.489-495, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between cyclin D1 (A870G) gene polymorphism and lung cancer

INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS, cilt.50, sa.3, ss.233-236, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Lead Mobilization from the Buckshot Residues to the Critical Organs

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.143, sa.2, ss.688-694, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Trace Elements in a Rat Model of Cadmium Toxicity: the Effects of Taurine, Melatonin and N-Acetylcysteine

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.27, sa.1, ss.23-27, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINATION OF APOE GENE EXPRESSION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.1-5, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oxidative stress markers in liver in streptozocin-induced diabetic rats:effects of metformin and sitagliptin

Cukurova Medical Journal, cilt.45, sa.4, ss.1733-1741, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzursuz bacak sendromu olan multipl sklerozlu hastalarda alfa-sinüklein düzeyleri

Cukurova Medical Journal, cilt.45, sa.2, ss.562-567, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aurasız Migrenli Hastalarda Oksidatif Stres Parametreleri

Namık Kemal Tıp Dergisi, cilt.8, ss.31-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alpha-synuclein levels in multiple sclerosis patients with restless leg syndrome

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.45, sa.2, ss.562-567, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Role of Regulary Exercise in Overcoming Infertility Barriers

Journal of Scientific Perspectives, cilt.3, sa.3, ss.223-228, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPERMATOGENESİS AND DYNAMİC STEM CELLS

JOURNAL OF AWARENESS, cilt.3, sa.3, ss.857-864, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparision of Protective Effect of Melatonin and Amifostine on Acute Renal Damage Caused by Ionazing Radiation

İnternational Journal of Clinical Research, cilt.1, sa.2, ss.67-70, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of Protective Effect of Melatonin and Amifostine on Acute Renal Damage Caused by Ionizing Radiation

International Journal of Clinical Research, cilt.1, sa.2, ss.67-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Importance of Phytoplankton in Pharmacology

CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2020, cilt.1, ss.353-360

Karayosununun Rat Karaciğeri Üzerindeki Histopatolojik Etkileri

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019

Besinlerle Alınan Ağır Metallerin Rat Karaciğeri Üzerindeki Etkileri

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, 24 - 26 Ekim 2019

DENİZ TARAĞI TÜKETİMİNİN SIÇANLARIN MİDE DOKUSU ÜZERİNEETKİSİ

8th. INTERNATIONALCONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, 5 - 08 Eylül 2019

DENİZ TARAĞININ RAT KARACİĞERİ ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

8TH INTERNATIONAL CONFERANCE ON MATHEMATICS,,ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, 5 - 08 Eylül 2019

İnfertilite Engelini Aşmada Düzenli Egzersizin Rolü

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

The investigation of GRIN2b gene expression in migraine patients

4th.International Health Science and Family Medicine Congress, 7 - 09 Şubat 2019

Spermatogenezis ve Dinamik Kök Hücreler

2nd İnternational Conference on Awareness, Çanakkale, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2018

Migren Hastalarinda Serum İ ̇ skemi Modifiye Albümin Düzeyleri

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 Mayıs 2018

EVALUTAION OF SERUM PARAOXANASE ACTIVITIES IN MIGRAINE WITHOUT AURA CASES

1st. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), 2 - 05 Mayıs 2018

Association of MTHFR C677T (rs1801133) Polymorphism with Multiple Sclerosis

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Arylesterase Activities in Patients with Migraine

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Comparison of protective effects of melatonin and amifostine in brain damage due to gamma radiation

6. Uluslararası Oksidatif Stres, Kalsiyum sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi, 24 - 27 Mayıs 2016

Astım Hastalarında Eser Element İncelemesi

24. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2012

Determination of Some Trace Elements Levels in Arda Meriç and Tunca River

The 2nd International Biophysics Congress and Biıotechnology at Gap 21st National Biıophysics Congress, 5 - 09 Ekim 2009

Distribution of Trace Elements in Hearts and Brain Tissues of given Taurine Melatonin and Acetylcysteine against Cd Toxicity

The 2nd International Biophysics Congress and Biıotechnology at Gap 21st National Biıophysics Congress, 5 - 09 Ekim 2009

Akciğer Kanserli Hastalarda Siklin D1 (CCND1) Gen Polimorfizmi

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, Mersin, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2008, ss.34

Kitap & Kitap Bölümleri

İNFERTİLİTE HASTALARDA UYGULANAN KLASİK IVF VE ICSI YÖNTEMLERİNİN FERTİLİZASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TIP BİLİMLERİNDE FARKLI BAKIŞLAR, Şimşek A., Toptan M., Editör, İksad Yayınevi, Ankara, ss.161-188, 2019

Memeli Dokularındaki Dinamik Kök H ücreler

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Kalafat UM., Akbaş M., Goncagül G., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.337-350, 2019

ADIPOZ DOKU VE OKSIDATIF STRES ADIPOSE TISSUE ANDOXIDATIVE STRESS

Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Albayrak Levent, Açıkgöz Özgür, Gökçen Emre, Editör, Gece Akademi, 2019