General Information

Biography

UĞUR TÜRKMEN

Eğitim Durumu

1971 yılında Kütahya’da doğdu.  İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı.  1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nden “Bilim Uzmanlığı”  2005 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Anabilim Dalında  “Doktora” derecesini aldı.

Çalışma Hayatı

1993 yılında Niğde Üniversitesinde Müzik Okutmanı olarak göreve başladı. 2000 yılında üniversitedeki görevinden altı arkadaşıyla beraber istifa etti. 2001 yılında Kütahya iline öğretmen olarak atandı ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine görevlendirildi. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Aynı üniversiteye 2011 yılında doçent, 2017 yılında profesör olarak atandı. 2021 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarına geçiş yaptı. 

Dersleri

Teori, Solfej, Müzikte Araştırma Yöntemleri, Sosyal Psikoloji ve Müzik, Sistematik Müzikoloji Çalışmaları, Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları.

Yayınları

Müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, kitapları yayınlandı. Eğitim müziğine yönelik çalışmaları; çocuk ve gençlik şarkıları, oda müziği ve orkestra eserleri birçok konserde seslendirildi.

 

 

 

Institutional Information

Unit
Konservatuar
Department
Müzik
Program
Çalgı