Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çevre Okuryazarlığı İle İlgili 1992 2012 Yılları Arasında Yayımlanan Çalışmalarda Genel Yönelimlerin Belirlenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Asya Öğretimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.16-26, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

Atomun Yapısının Öğretimi İçin Geliştirilen 3B Yazıcı Materyalleri Hakkında Öğrenci Görüşleri

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

FeTeMM(STEM) FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Uluslarası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 05 May 2018

FEN EĞİTİMİNDE KAVRAMHARİTASI KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

1. UluslararasıEğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Ortaokul öğrencilerinin canlı kavramına yönelik anahtar kelimelerinin belirlenmesi: Bir fenomenoloji çalışması.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2017), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

fen bilimlerinde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar

Uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi, 29 September - 02 October 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışlarının Araştırılması (Gelibolu Örneği)

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2016, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 April 2016

The Role Of Scaffoldıng Prompt Questıons On Learners Self Regulated Learnıng About Nature Of Scıence In Hypermedıa

13thInternational History, Philosophy, and Science Teaching Group Conference (IHPST)., 22 - 24 July 2015

Measuring Competences Of Pre Service Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge

9th International Conference on Computer Based Learning in Science, 4 - 07 July 2010

Books & Book Chapters

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Cihazlar ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, Dökme İlbilge, Benzer Semra, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.197-216, 2020