Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

Atomun Yapısının Öğretimi İçin Geliştirilen 3B Yazıcı Materyalleri Hakkında Öğrenci Görüşleri

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

FeTeMM(STEM) FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Uluslarası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 05 May 2018

FEN EĞİTİMİNDE KAVRAMHARİTASI KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

1. UluslararasıEğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Ortaokul öğrencilerinin canlı kavramına yönelik anahtar kelimelerinin belirlenmesi: Bir fenomenoloji çalışması.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2017), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

fen bilimlerinde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar

Uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi, 29 September - 02 October 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışlarının Araştırılması (Gelibolu Örneği)

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2016, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 April 2016

The Role Of Scaffoldıng Prompt Questıons On Learners Self Regulated Learnıng About Nature Of Scıence In Hypermedıa

13thInternational History, Philosophy, and Science Teaching Group Conference (IHPST)., 22 - 24 July 2015

İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Bilim Hakkındaki Görüşleri,

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.320-322

Measuring Competences Of Pre Service Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge

9th International Conference on Computer Based Learning in Science, 4 - 07 July 2010

Books & Book Chapters

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINA GÜNCEL BAKIŞ - V, İlbilge Dökme, Ahmet Volkan Yüzüak, Editor, AKADEMİSYEN, pp.197-218, 2022

(INVESTIGATION OF THE EFFECTSOF STEM EDUCATION APPROACHON SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ATTITUDE TOWARDS SCIENCE, INTERESTIN STEM PROFESSIONS AND SCIENTIFICPROCESS SKILLS

in: Special Topics in Science Education Research, Dökme,İlbilge Benzer Semra, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.641-978, 2020

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Cihazlar ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, Dökme İlbilge, Benzer Semra, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.197-216, 2020

Metrics

Publication

135

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Project

20

Thesis Advisory

14

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals