Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

INVESTIGATION OF THE VIEWS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS IN TERMS OF SPEED READING

International Online Journal of Primary Education, vol.10, no.1, pp.193-206, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK BOYUTLU 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.9, no.4, pp.1646-1669, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-Yeterliğinin İncelenmesi

EKEV Akademi, vol.24, no.23, pp.447-470, 2020 (Other Refereed National Journals)

Millî Kültür Teması Öğretimi Bağlamında Üç Anadolu Efsanesi Adlı Eserin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.69, pp.717-734, 2020 (International Refereed University Journal)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akıllı Telefon Kullanma Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.3, pp.391-414, 2020 (National Refreed University Journal)

Reflections of Social Media, Television Series and Programs on Family Privacy According to Pre-Service Teachers’ Views

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.4, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Eğitiminde Dijital Yetkinlik Kavramının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi dergisi, vol.8, no.3, pp.886-904, 2020 (Other Refereed National Journals)

TEACHING OF IDIOMS AND PROVERBS THROUGH THE FAMILYCONCEPT STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGNLANGUAGE

Route Educational Social Science Journal, vol.6, no.11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMESİNDE METİN TÜRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Kesit Akademi Dergisi, vol.5, no.21, pp.437-455, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME KAYGILARI İLE ÖĞRENME STİLLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI, vol.5, no.2, pp.179-201, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRENİMİNEYÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHERTHINKERS JOURNAL, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretiminin Divân ü Lügati’t Türk ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Tarihi Evreleri Denemesi

International Journal of Language Academy, vol.7, no.3, pp.149-156, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA SÜRECİNDE ALDIKLARI GERİ BİLDİRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaratici Yazma Etkinliklerinin Turkce Ogretmeni Adaylarinin Yazma Becerisine Etkisi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.26, pp.544-561, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe öğretmeni adaylarının yazma eğitimine yönelik algıları. Sosyal Bilimler Dergisi,

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (SOBİDER), vol.5, no.28, pp.269-280, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri.

ASOS JOURNAL, vol.6, no.80, pp.233-245, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Kültürlerarası Duyarlılığı

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, no.4, pp.1041-1063, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkçe öğretmeni adaylarının yazım yanlışı yapma düzeyleri: bir durum çalışması

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.24, pp.1490-1500, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Emotional Literacy Levels of Students Learning Turkish as a Foreign Language

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.1, pp.609-627, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Geri Bildirimle İlgili Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, no.1, pp.320-336, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık BeceriDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Language Academy, vol.6, no.1, pp.236-249, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Belaruslu ÖğrencilerdeGörülen Dil Aktarımları

International Journal of Language Academy, vol.5, no.8, pp.426-435, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI HAKKINDAGÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.6, pp.1494-1504, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.13, pp.164-176, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sanal Dünyalarının Günlük Hayatlarına Yansımaları Üzerine Bir Durum Çalışması

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.21, pp.59-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmenin Gerekliliği ve Lisans Programı Önerisi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, no.5, pp.1125-1138, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF PRE SERVICE TEACHERS SPEECH ANXIETY WITH DIFFERENT POINTS OF VIEW

International Journal of Progressive Education, vol.11, no.3, pp.140-152, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF PRE SERVICE TEACHERS COMMUNICATION SKILLS

International Journal of Educational Researchers (IJERs), vol.6, no.3, pp.34-42, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇEYİ DOĞRU GÜZEL VE ETKİLİ KULLANMA BECERİSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ BIR DURUM ÇALIŞMASI

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, no.4, pp.1336-1355, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA EĞİLİMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.909-931, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.40, pp.548-556, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A MULTIVARIATE ANALYSIS OF PRE SERVICE TEACHERS USE OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES

The International Journal of Research in Teacher Education, vol.6, no.3, pp.72-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI EĞİTİM ANLAYIŞI

Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, vol.8, no.23, pp.1-18, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE İLGİLİ ÖZYETERLİK ALGILARI

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.3, pp.260-276, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOTİVASYONEL BİLİŞSEL VE BİLİŞÜSTÜ YETERLİKLERİ

INES JOURNAL (The Journal of International Education Science), vol.2, no.4, pp.395-407, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ

The Journal of Academic Social Science (ASOS JOURNAL), vol.3, no.17, pp.66-81, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VİDEO KULLANIMININ DİNLEME BECERİSİNE ETKİSİ

International Journal of Language Academy, vol.3, no.3, pp.50-65, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL MATERYALLERİNİN KULLANILMASININ BAŞARIYA ETKİSİ

International Journal of Languages' Education, vol.3, no.7, pp.195, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞ OKUMA STRATEJİLERİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.100-120, 2014 (Other Refereed National Journals)

ARGÜMANTASYONA DAYALI DİL ÖĞRENME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

International Journal of Language Academy, vol.2, no.1, pp.107-125, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ BİR DURUM ÇALIŞMASI

Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, vol.7, no.17, pp.745-764, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ

International Journal of Human Sciences, vol.10, no.2, pp.356-378, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME BECERİSİ VE DİNLEME EĞİTİMİ ÖZYETERLİK ALGILARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.245-258, 2013 (Other Refereed National Journals)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇ ALGILARI BETİMSEL BİR DURUM ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.4, pp.1185-1198, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri

International Journal of Human Sciences, pp.356-378, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A transcendental phenomenological study of teachers’xx self efficacy experiences

Giornaleitaliano di Pedagogia sperimentale (CADMO), pp.9-33, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oğuz Tansel Masallarının Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019

Graf Teorisi Bağlamında Türkçenin Öğretiminde Bir Değerlendirme

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 25 - 27 June 2019

Türkçe Öğretmenı̇ Adaylarının Meslek Etı̇ğı̇ İle İlgı̇lı̇ Görüşleri

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 25 - 27 June 2019

Dijital Uygulamalarda Türkçe Dil Dosyaları Sorunu

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 25 - 27 June 2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME SORUNLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018

ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYLA İLGİLİGÖRÜŞLERİ

الثانيPreviousNextII. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİETKİLERİ

الثانيPreviousNextII. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLERİNÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

الثانيPreviousNextII. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TERİM ÇEŞİTLİLİĞİ İLE GÖRÜŞLERİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 29 April 2018

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE FİİLİMSİLERİN İNCELENMESİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİNKONUŞMA DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VEDİLİ SEMPOZYUMU, üsküp, Macedonia, 27 - 29 September 2018

Türkçe Eğitiminde Bilgi Grafikleri (İnfografik)

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018

İSLAMİ EDEBİYATIN DERGİLER VE ROMANLARÜZERİNDE GELİŞİMİ ve KARAKTER EĞİTİMİNE KATKILARI

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Görüşleri

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 10 May 2018

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLENİLEN METİNLERİÖZETLEME YETERLİLİKLERİ

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 May 2017

Yabancı Dil Öğreniminin Ana Dil Kullanımına Etkisi

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 3 - 05 November 2017

Yeni Okuryazarlıklarda Kavram Kargaşaları

1. EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.790

ORTAÖĞRETİM SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE ALGISINA YÖNELİK GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.633-641

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ TEOG TÜRKÇETESTİ BAŞARISINA ETKİSİ

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 May 2017

Cümle Düzeyinde Yazma Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazma becerilerine Etkisi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 April 2016 - 29 April 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Belaruslu Öğrencilerde Görülen Dil Aktarımları

ULEAD 2017 - VII Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.362

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçmesiz Ölçme Değerlendirme

• 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 April 2017

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİLEŞİMLİ TAHTAYIKULLANMA ÖZYETERLİKLER

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 May 2016

METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS OF TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS

V. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN YAZMA EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015

Ortaokul Öğrencilerin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

VII. International Congress of Educational Research, Ankara, Turkey, 28 - 31 May 2015, vol.1

Anadil Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı Dil Öğrenme Yaklaşımının Uygulanması

10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul, Turkey, 11 April 2013

EĞİTİM KAVRAMI VE KUTADGU BİLİG

IV. ULUSLARARASI TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.2057-2066

Books & Book Chapters

Hitabet Sanatı ve Türk Eğitim Sisteminde Hitabet

in: KONUŞMA EĞİTİMİ YÖNTEM VE ETKİNLİKLER, ŞAHİN, ABDULLAH, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINEVİ, Ankara, pp.257-269, 2015

KONUŞMA KAYGISI

in: KONUŞMA EĞİTİMİ YÖNTEM ETKİNLİKLER, ŞAHİN, ABDULLAH, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.271-280, 2015

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇESÖZCÜK ÖĞRETİMİ

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler, Şahin, Abdullah, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.415-438, 2014

YABANCI DİL OLARAKTÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEPROGRAM SORUNU

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KURAMLAR YAKLAŞIMLAR ETKİNLİKLER, ŞAHİN, ABDULLAH, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, pp.205-224, 2014