Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Preservice Elementary Teachers' Assessment Beliefs

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.2, pp.394-407, 2013 (SSCI) identifier

Media's Representation of Real World According to Candidate Teachers' Opinions

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.159, pp.127-140, 2011 (SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde İstasyon Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.259-278, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Dialogic Teaching Principles According to Educational Ideologies of Teacher Candidates

Journal of teacher education and educators, vol.11, no.2, pp.231-249, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Opinions of Pre-School Teachers on Mathematics Gains of Early Childhood Period Play Activities

International Journal of Field Education, vol.8, no.2, pp.16-34, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.176-190, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Investigation of Teacher Roles i n Educational Practices i n t he Covid - 19 Pandemic: A Phenomenological Study

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, vol.11, no.2, pp.309-332, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye’de İlkokul Kademesinde Drama Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.774-787, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımına İlişkin Görüşleri

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.123-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik İnançları

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.827-846, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Alternatif Ölçme Değerlendirme ile İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.798-831, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

Ahi Bilge Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-32, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.3, pp.935-960, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.590-603, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Evde Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.163-171, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Evde Eğitim Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

/ Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.163-171, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Professional Identity Formation Processes of Primary Teachers: A Case Study

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.3, pp.1175-1204, 2019 (ESCI) identifier

Üstün Yetenekli Öğrencilerin “Ben ……olsaydım” Etkinliğine Yönelik Görüşleri

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.177-195, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.11, pp.1593-1602, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

MATEMATİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.17, pp.328-344, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Solution Proposals of Prospective Teachers on the Problems of Pre-School Education

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.12, no.2, pp.24-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINA YÖNELİK

The Journal of International Educational Sciences, vol.4, no.12, pp.318-332, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dicle Üniversitesi Ziyagökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.25, pp.136-156, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Matematiğe İlişkin Akademik Başarı Özyeterlik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.31, pp.343-366, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Determining the relationships between academic achievement, self-efficacy and attitudes towards maths

The Journal of Academic Social Science Studies, no.31, pp.343-366, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Opinions of Prospective Class Teachers About Their Proficiency in Using Alternative Assessment Evaluatıon Instruments

Journal of Theory and Practice in Education, vol.11, no.2, pp.438-459, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.16, pp.394-417, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretim elemanları ve sınıf öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.32, pp.21-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretim Elemanları ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmat Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.21-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin İnançları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.394-407, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.473-486, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlilikleri Algısı

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.473-486, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The common methods used in biodiversity education by primary school teachers Çanakkale Turkey

Journal of Theory and Practice in Education, vol.7, no.1, pp.142-159, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının ”Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi” Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.187-208, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Salgını Sürecinde İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Eğitsel Oyun Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 November 2021, vol.19, pp.148-150 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Etkinliklerinde Kullandıkları Yöntem, Araç-Gereçlere Yönelik Görüşleri

Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu, AFYON, Turkey, 18 June 2021, vol.1, pp.134-135 Sustainable Development

Entrepreneurship in teacher education: Pre-Service teachers as social entrepreneurs

VIII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021), Burdur, Turkey, 25 March 2021, vol.1, pp.254-255

Professional development process in teacher training programs in the context of ethics and morality: Opinions of pre-service primary school teachers.

VIII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021), Burdur, Turkey, 25 March 2021, vol.1, pp.252-253

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Tutumu

2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.1527-1534

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutumları

II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK), Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri

II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK), Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019

Bilişsel Hedeflerin Gerçekleşmesinde Web 2.’in Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri,

8. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

Öğretmen Adaylarının Depresyon Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

International Congress on Science and Education, AFYON, Turkey, 23 March 2018 - 25 March 2015, pp.544

Professional Identıty of Primary Teacher

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Romania, 5 - 07 September 2018, pp.87

Investigation of Thesis in The Field of Social Studies Course of Fourth Grade

XV. European Cınference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşantılarında İz Bırakan Öğelerin Öğrenme-Öğretme Süreci Kapsamında Değerlendirilmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,(ULEAD 2017 Annual congress: 7th International Conference On Research In Education, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 May 2017, pp.284

Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Oluşum/Yapılandırma Bağlamı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmalarI

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (International EJER 2017 Congress), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1595-1597

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına Yönelik Algıları

VIII. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 May - 05 August 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kimliklerine Yönelik Görüşleri: Bir Metaforik Çalışma

15. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.327

Bilim ve Sanat Merkezi’ne Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri

15. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.371

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Profesyonellikleri ile İlişkisi.

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.314

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Problem Çözme Düzeyleri ile İlişkisi

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.314

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ BİR METAFORİK ÇALIŞMA

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongres, Çanakkale, Turkey, 5 August - 08 May 2016, pp.425-426

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK ALGILARI BİR METAFORİK ÇALIŞMA

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.795-805

Discourse Analysis of the Professional Development of Class Teachers

Pedagogical Action for a European Dimension in Educator’s Induction Approaches, International- PAEDEIA, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.13

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

V. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,(ULEAD 2015 Annual congress: 5th International Conference on Research in Education, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.30

Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.113

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

14. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.22

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri.

14. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.83

Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerlerinin İncelenmesi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.53

Öğretmen Adaylarının Lisanüstü Öğretime Yönelik Görüşleri

3.ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

Study on development of sensitivity scale for teaching profession

Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.95-104

A comparative evaluation of german ıtalian and turkish university students perceptions on democracy

The Twelfth Annual CiCe Network Conference: Lifelong Learning and Active Citizenship, 26 - 28 May 2010

Books & Book Chapters

Okulda Yapılan Ders Dışı Sosyal Etkinlikler,

in: Eğitimde Program Dışı Etkinlikler ve Örnek Uygulamalar, Ocak Gürbüz, Editor, Anı Yayıncılık, pp.137-162, 2022

Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullarda Resmi Yazışmalar

in: İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları, Ayfer ŞAHİN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.145-166, 2021

Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullarda Resmi Yazışmalar

in: İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları, Şahin Ayfer, Editor, Eğiten Yayıncılık, Ankara, pp.145-166, 2021

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

in: Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri,, Behçet Oral, Ahmet Çoban, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.399-418, 2020

Professional Identity of Primary Teacher

in: Contemporary Approaches in Social Science Researches, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Giovanna Gianturco, Editor, E-BWN - Bialystok, pp.41-50, 2019

Professional Identity of Primary Teacher

in: Contemporary Approaches in Social Science Researches, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Giovanna Gianturco, Editor, E-BWN - Bialystok, pp.41-50, 2019

Eğitim ve Temel Felsefe Akımları

in: Eğitim Felsefesi, Kıncal Remzi, Editor, Nobel, 2019

Katılımcıları Seçme: Evren ve Örneklem

in: Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, GÜRBÜZ OCAK, Editor, ANKARA PEGEM YAYINEVİ, Ankara, pp.180-214, 2019

Öğretmenlik Mesleğini Özendirici Teknikler Geliştirme

in: Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Editor, PegemA Yayıncılık, Ankara, pp.485-512, 2018

An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education

in: Educational Policy and Research, H. Arslan,R. Dorczak,A. D. Urlica Alina, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.171-178, 2018

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Toplumsal ve Kültürel Temelleri

in: Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Editor, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2018

Preservice Teachers’ Perceptions of Plagiarism: A Metaphor-Based Analysis

in: Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.233-261, 2018 Sustainable Development

Eğitim ve Felsefe

in: Eğitim Bilimine Giriş, Kıncal, Remzi Y., Editor, Grafiker Yayınevi, 2017

ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, REMZİ KINCAL, Editor, GRAFİGER, 2017

TEK DENEYLİ DENEYSEL ARAŞTIRMA

in: EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ONUR KÖKSAL, Editor, EĞİTİM, 2017

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editor, Paradigma Akademi, pp.198-225, 2016

Öğretim Teknikleri - 1

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Saracaloğlu Asuman Seda, Küçükoğlu Adnan , Editor, PegemA Yayınları, Ankara, pp.193-232, 2016

A Metaphor Study: The Perceptions of Class Teachers Towards the Design of Future Learning Environments by their 21st Century Skills

in: Comtemporary Approaches in Education, Kevin Norley, Mehmet Ali İçbay and Hasan Arslan, Editor, Peter Lang GmbH, pp.177-192, 2015

A Metaphor Study: The Perceptions of Class Teachers Towards the Design of Future Learning Environments by their 21st Century Skills

in: Comtemporary Approaches in Education, Kevin Norley, Mehmet Ali İçbay and Hasan Arslan, Editor, Peter Lang GmbH, pp.177-192, 2015

The Importance of Service Learning

in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Hasan ARSLAN, George RATA,Ercan KOCAYÖRÜK ve Mehmet Ali İÇBAY, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.393-400, 2014

Bilim Tarihi

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Yavaş Kıncal, Editor, NOBEL, 2010