Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Fen Bilgisi Öğretmeliği , Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Fen Bilgisi Öğretmeliği , Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmeliği , Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı öğretim yöntemleriyle bilimin doğasının öğrenimi ve öğretimi hakkındaki gelişimleri

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi

 • 2010 Postgraduate

  İlköğretim fen bilgisi ve matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Educatıonal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English