Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Impact of Local Governments on Production and Trade in Turkey

TroyAcademy, vol.6, no.2, pp.549-561, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Impact of Fiscal Decentralization on Urban Competitiveness: The Case of Turkey

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.309-321, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yerel Kalkınma ve Mesleki Kuruluşlar: Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.0, pp.47-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yerel Ekonomiler Bağlamında Biga İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Elektronik Ticarete Bakış Açıları: Ampirik Bir Çalışma

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.90-105, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye'de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Tevkifat Müessesesi

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.16, no.32, pp.135-155, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye Dış Ticaretinin Küresel Ekonomideki Yeri

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, no.11, pp.174-183, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yerel Kalkınma Açısından Girişimcilik ve Ticaret Becerisi GMKA Kapsamında Bir Analiz

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.1, pp.122-145, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Giresun İlinin Kentsel Rekabet Gücünün DOKA Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol.22, no.2, pp.635-649, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Considerations of Taxpayers According to Situation of Benefiting From Tax Amnesty: An Empirical Research

International Journal of Business and Social Science, vol.3, no.13, pp.95-101, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Vergi Aflarının Yükümlü Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi: Trakya Bölgesi Örneği

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.245-253, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Aktörlerin Yerel Kalkınmaya Bakışı: Çanakkale İli Örneği

Kartepe Zirvesi 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.66-67 Creative Commons License Sustainable Development

Kent Konseyleri ile Mali Yerelleşme Arasındaki İlişki: Türkiye için Bir Değerlendirme

7th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, Uşak, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.502-507 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Vergi İndiriminin Otomotiv Pazarına Etkisinin Değerlendirilmesi

7th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, Uşak, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.379-385 Creative Commons License Sustainable Development

Local Development and Professional Associations: An Empirical Study for Çanakkale Province

III. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS – 2019), İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.879-886 Creative Commons License

Türkiye’de Yaşanabilirlik Endeksi ve Göç İlişkisi: Tiebout Hipotezi Açısından Bir Değerlendirme

9. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018 Sustainable Development

Türkiye’nin Makroekonomik Göstergeleri Işığında Çimento Sektörünün Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.473-486

Elektronik Ticarette Vergi Cennetleri ve Transfer Fiyatlandırması Sorunu

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.468-472

Öğrencilerin Elektronik Ticarete Bakışının Yerel Ekonomilere Yansıması: Biga Kapsamında Ampirik Bir Çalışma

Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.152 Creative Commons License Sustainable Development

Fiscal Decentralization Relationship and Regional Competitiveness: The Case of Turkey

33. International Public Finance Conferance, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.186-192 Creative Commons License

Yerel Ekonomik Kalkınmada TKDK’nın Yeri ve Önemi: Çanakkale İli Örneği

Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı, İzmir, Turkey, 13 - 14 April 2018, pp.32 Creative Commons License Sustainable Development

Trakya Bölgesi İllerinin Beşeri Sermaye Endeksinin Oluşturulması ve Karşılaştırmalı Analizi

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.319 Creative Commons License

Ayvacık Yöresinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.545-546 Creative Commons License Sustainable Development

Muhasebe Mesleğinin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Ayvacık Meslek Yüksekokulu Örneği

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.521-522 Creative Commons License Sustainable Development

Çevrenin Korunmasında Bir Mali Araç: Karbon Vergisi

Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.43 Creative Commons License Sustainable Development

Toplumsal Odaklı Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olarak Yaşam Kalitesi: KUDAKA Kapsamında Bir İnceleme

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.601-613 Creative Commons License Sustainable Development

Bingöl İlinin Rekabet Gücünün Fırat Kalkınma Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.1558-1574 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Vergi Danışmanlarının Mesleki Gelişim Eğitimlerine Bakışının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Araştırma

in: Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAĞAN, Gökbunar R, Miynat M., Kovancılar B., Canbay T., Cura S., Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi- Manisa, Manisa, pp.393-408, 2014 Creative Commons License