Doç.Dr.

GÜNEY HACIÖMEROĞLU


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2006

2003 - 2006

Doktora

Florida State Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi, Amerika Birleşik Devletleri

2002 - 2003

2002 - 2003

Yüksek Lisans-Tezsiz

Florida State Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi, Amerika Birleşik Devletleri

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Prospective Secondary Teachers Subject Matter Knowledge and Pedagogical Content Knowledge of the Concept of Function

Florida State Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Kitap inceleme ve değerlendirme panelist eğitimi, 25 Ocak 2014, Antalya.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

2013

2013

E-Ders Ortaokul (5-8. Sınıflar) Matematik Çalıştayı, Ankara, 25 Ocak 2013.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Eğitimi A.B.D, İlköğretim Bölümü

2010 - 2014

2010 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Eğitimi A.B.D, İlköğretim Bölümü

2009 - 2010

2009 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ofma Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, Ofma Eğitimi

2006 - 2009

2006 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ofma Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, Ofma Eğitimi

2006 - 2006

2006 - 2006

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ofma Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, Ofma Eğitimi

2002 - 2006

2002 - 2006

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ofma Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, Ofma Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Bölümü, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

2011 - 2014

2011 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D, İlköğretim Bölümü

2007 - 2010

2007 - 2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ofma Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D, Ofma Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Analiz 1

Lisans

Lisans

Analiz 2

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Elementary Preservice Teachers' Mathematical Knowledge for Teaching: Analysis of Students' Solution to Addition and Subtraction Operations

Haciomeroglu G.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.332-346, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Matematik Kimlikleri, Meslek Öncesi Öğretmen Kimlikleri ve FeTeMM Öğretim Yönelimlerinin İncelenmesi

Hacıömeroğlu G.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.261-320, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Performance of Students with Different Learning Preferences in Traditional First Semester Calculus.

HACIÖMEROĞLU E. S. , HACIÖMEROĞLU G.

International Journal of Progressive Education, cilt.16(4), ss.204-212, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Üniversite Öğrencilerinin Analiz Dersine Yönelik Tutum ve Öğrenme Ortamı Algıları

HACIÖMEROĞLU G.

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.7(2), ss.72-87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Mathematics Education Values Portrayed by Elementary Student Teachers

HACIÖMEROĞLU G.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15(2), ss.259-270, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Matematik Öğrenmeye Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G.

Journal of Computer and Education Research, cilt.7, ss.356-382, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Examining the relationship between achievement emotions and sources of mathematics self-efficacy in elementary students

HACIÖMEROĞLU G.

International Journal of Research in Education and Science, cilt.5, ss.548-559, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi

HACIÖMEROĞLU E. S. , HACIÖMEROĞLU G.

TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.9 (2), ss.1-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Emoji Nesline Öğretmek: Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Etkinliği Geliştirmesine Yönelik Yansıtıcı Görüşlerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G.

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.5(1), ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Öğretimi Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10(1), ss.183-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Reciprocal Relationships Between Mathematics Anxiety and Attitude Towards Mathematics in Elementary Students.

HACIÖMEROĞLU G.

Acta Didactica Napocensia Journal,, cilt.10(3), ss.59-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Sınıf Öğretmeni Adayları için Öğretmenlik Uygulaması Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

HACIÖMEROĞLU G. , DEĞER M.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.26(9), ss.548-564, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Matematik Problemlerini Çözme Tercihleri, Görsel ve Analitik Becerilerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , HACIÖMEROĞLU E. S.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7(1), ss.116-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği -Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HACIÖMEROĞLU G.

Journal of Computer and Education Research, cilt.5(9), ss.84-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Türkiye’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimini Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Kutluca T., HACIÖMEROĞLU G. , Gündüz S.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12(4), ss.1-18, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Düzenlenmiş Fennema-Sherman Matematik Kaygı Ölçeği-İlkokul Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HACIÖMEROĞLU G. , KUTLUCA T.

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5(10), ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HACIÖMEROĞLU G. , BULUT A. S.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12(3), ss.627-653, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Matematiğe ilişkin tutum ölçeğinin Türkçe'ye uyarlama çalışması

HACIÖMEROĞLU G. , TABUK M.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.245-260, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Türev ve İntegral Problemlerinin Çözümünde Görsel, Analitik ve Harmonik Çözüm Tercihleri.

Hacıömeroğlu E. S. , HACIÖMEROĞLU G. , Bukova Güzel E., Kula S.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.108-119, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2014

2014

Elementary pre-service teachers’ mathematics anxiety and mathematics teaching anxiety.

HACIÖMEROĞLU G.

International Journal for Mathematics Teaching and Learning, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Başarı Duygusu-İlkokul'un Türkçe'ye Uyarlama Çalışması

HACIÖMEROĞLU G. , BİLGEN S. , TABUK M.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.38, ss.85-96, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Mathematics anxiety and mathematical beliefs: What is the relationship in elementary pre-service teachers?

HACIÖMEROĞLU G.

Issues in Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

The field experiences of student teachers and effective mathematics teaching in Turkey.

HACIÖMEROĞLU G.

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.38, ss.132-142, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Yeterlik ve Sınıf Yönetimi İnançları.

HACIÖMEROĞLU G.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.1-18, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2012

2012

The Effect of prospective teachers’ problem solving beliefs on self-efficacy beliefs about mathematical literacy.

Sezgin Memnun D., Akkaya R., HACIÖMEROĞLU G.

.Journal of College Teaching & Learning, cilt.9, ss.289-298, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Enriching a preservice teacher’s classroom experiences through cycles of teaching and reflection.

HACIÖMEROĞLU G.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.41-52, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2012

2012

Matematik inanç ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması

HACIÖMEROĞLU G.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.175-184, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnanç Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.

HACIÖMEROĞLU G.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.119-132, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançlarını Yordamada Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.206-220, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterlik İnançları

HACIÖMEROĞLU G. , ŞAHİN TAŞKIN Ç.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.539-555, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2009

2009

Tangram Etkinliği ile Çevre ve Alan Hesabı

HACIÖMEROĞLU G. , APAYDIN S.

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.8, ss.1-6, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2009

2009

Examining a preservice secondary teacher's growth: Implications for teaching

HACIÖMEROĞLU G.

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.5, ss.261-273, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2005

2005

Reader reflection

HACIÖMEROĞLU G.

The Mathematics Teacher, cilt.99 (4), ss.228, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G. , ELMALI Ö.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2020, ss.1

2020

2020

Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Kariyer ve İlgi Düzeylerinin İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G. , ELMALI Ö.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2020, ss.1

2020

2020

Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Öğrenmeye Yönelik Görüşleri.

HACIÖMEROĞLU G. , ELMALI Ö.

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) (Çevrimiçi), Ankara, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020, ss.1

2020

2020

Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Öğrenmeye Yönelik Öz yeterlik ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , ELMALI Ö.

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020), Ankara, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020, ss.1

2020

2020

Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Öğrenme Ortamı Algıları.

HACIÖMEROĞLU G. , ELMALI Ö.

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020), Ankara, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020, ss.1

2019

2019

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Fonksiyon Grafiklerini Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi: Baba ve Oğul Problemi.

HACIÖMEROĞLU G.

Uluslarası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-4, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1

2019

2019

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Emoji Tasarımlarının İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G.

Uluslarası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-4, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1

2018

2018

Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı.

ÖZDİL A., YAŞAR C. , HACIÖMEROĞLU G. , SALAHLI M. A.

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aritmetik Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi

TARIM K., ÇİLİNGİR ALTINER E., HACIÖMEROĞLU G.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Öğrenme Nesnelerinin İnterneti.

YAŞAR C. , ÖZDİL A., ŞAHİN İZMİRLİ Ö. , HACIÖMEROĞLU G.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Eğitimi Değerlerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

Öğretmenlik Uygulaması Deneyim Ölçeği-Matematik: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

TARIM K., HACIÖMEROĞLU G.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

An Examination of Anatolian Religious Middle School Students Values

AKYILDIZ P., AKTAŞ F. N. , HACIÖMEROĞLU G. , DEDE Y.

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Başarı Duygusu ve Matematik Özyeterlik Kaynakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G.

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi,, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 Mart - 25 Şubat 2018, ss.1

2017

2017

Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması

YAŞAR C. , ÖZDİL A., HACIÖMEROĞLU G.

International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Krakow, Polonya, 16 - 18 Kasım 2017, ss.1

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G. , KUTLUCA T.

The International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2017), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

Başarı Duygusu Ölçeği-Matematik Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HACIÖMEROĞLU G. , KUTLUCA T.

The International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2017),, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2017, ss.167-168

2017

2017

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ProgramI Adaylarının Öğretmen Kimliklerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , KUTLUCA T., TUNCEL C.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime İlişkin Pedagojik Kimlikleri

KUTLUCA T., DOĞAN M., HACIÖMEROĞLU G.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Staj Öncesi ve Sonrasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , TARIM K.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Öğretmenlik Uygulaması Ölçeği Geliştirme Çalışması

HACIÖMEROĞLU G. , DEĞER M.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

2016

2016

Mesleki Eğitimde Kitlesel Çevrimiçi Ders Materyallerinin Kullanımı

HACIÖMEROĞLU G. , YAŞAR C.

Mesleki Eğitimde MOOC kullanımı, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematikte Üstün Yetenekli Bireyleri Belirlemeye Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

KILIÇ A. S. , HACIÖMEROĞLU G.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

Matematik Eğitimi Ansiklobedisi: Kullanılan Terimlerdeki Kavram Kargaşası için Çözüm Önerisi

HACIÖMEROĞLU G. , Bukova Güzel E., EV ÇİMEN E., ELÇİ A. N. , ELÇİ A. N.

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

Bir A4 Kağıdı Etkinliğinde Proje Sürecini Yaşamak

Sür B., Delice A., HACIÖMEROĞLU G.

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik İnançlarının İncelenmesi

BAYRAK F., HACIÖMEROĞLU G.

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.1-6

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Açık ve Örtük Matematik İnançları: Karma Desen Çalışması

HACIÖMEROĞLU G.

ERPA International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, ss.1-6

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Matematik Problemlerinin Çözüm Tercihlerinde Gerçekçi Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi

EV ÇİMEN E., HACIÖMEROĞLU G.

ERPA International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1-6

2016

2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Eğitimi ve Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri

HACIÖMEROĞLU G. , DELİCE A., TARIM K.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 Mayıs - 14 Şubat 2016, ss.1-6

2016

2016

Matematiksel Modelleme: İster Modelle İster Modelleme (Çalıştay)

EV ÇİMEN E., HACIÖMEROĞLU G.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.1-2

2016

2016

Fonskiyonun türevi, tersi, ve tersinin türevi: Ortaöğretim matematik öğretmen adayları için ne ifade ediyor?

HACIÖMEROĞLU G. , DELİCE A.

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ 8. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1-6

2016

2016

Taş-Kağıt-Makas Etkinliği: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Veri Öğrenme Alanına Yönelik Bakış Açıları

HACIÖMEROĞLU G.

Eğitim Araştırmaları Birliği 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1-6

2016

2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Birey ve Özel Eğitim Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

KILIÇ A. S. , HACIÖMEROĞLU G.

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ 8. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1-6

2016

2016

Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği

HACIÖMEROĞLU G. , YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S. , TURUNEN H.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1

2016

2016

Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği

HACIÖMEROĞLU G. , YAŞAR C. , ÇOBAN S., TURUNEN H. , ÖKMEN A. K.

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.92

2016

2016

STEM Hidden in Elementary Education: Seeing the pattern or living the moment by experience

HACIÖMEROĞLU G. , DELİCE A., Sür B.

British Society for Research into Learning Mathematics, Berkshire, İngiltere, 27 Şubat 2016, cilt.36, no.1, ss.37-41

2016

2016

Mathematical Communication Through a Game: What Do I "Spy" with?

Sür B., Delice A., HACIÖMEROĞLU G.

British Society for Research into Learning Mathematics, Manchester, İngiltere, 27 Şubat 2016, ss.1-6

2015

2015

Öğrencilerin Matematik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

TABUK M. , HACIÖMEROĞLU G.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, ss.1

2015

2015

Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Başarı Duygu Düzeylerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , TABUK M.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1

2015

2015

Matematik Öğretim Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

TABUK M. , HACIÖMEROĞLU G.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1

2014

2014

Etkili Matematik Öğretimi için Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğine İlişkin Görüşleri

HACIÖMEROĞLU G. , TABUK M. , GÜNDÜZ N.

XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.703-704

2014

2014

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiğe Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

GÜNDÜZ N. , HACIÖMEROĞLU G. , YENİÇERİOĞLU A. F.

XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1260-1261

2014

2014

Etkili Matematik Öğretimi için Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğine İlişkin Görüşleri

HACIÖMEROĞLU G. , TABUK M. , GÜNDÜZ N.

XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1

2014

2014

Etkili Matematik Öğretimi için Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğine İlişkin Görüşleri

HACIÖMEROĞLU G. , GÜNDÜZ N.

XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.703-704

2014

2014

Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları ve Matematik Problemlerini Çözme Tercihlerinin İncelenmesi.

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.705-706

2014

2014

Etkili Matematik Öğretimi için Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğine İlişkin Görüşleri

HACIÖMEROĞLU G. , TABUK M. , GÜNDÜZ N.

XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.703-704

2014

2014

İlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , GÜNDÜZ N.

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014, ss.1

2013

2013

Dördüncü sınıf öğrencilerin matematik öz kavram düzeylerinin incelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , BİLGEN S.

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2013, ss.888-893

2013

2013

Dördüncü sınıf öğrencilerin matematik öz kavram düzeylerinin incelenmesi

HACIÖMEROĞLU G. , BİLGEN S.

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2013, ss.888-893

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim İçin Matematiksel Bilgisi

HACIÖMEROĞLU G.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.1

2012

2012

Examining prospective teachers’ beliefs about problem solving and their attitudes towards mathematics

Sezgin Memnun D., Akkaya R., HACIÖMEROĞLU G.

International Conference on College Teaching and Learning, Ponte Vedra Beach, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 13 Nisan 2012, ss.1

2011

2011

Preservice teachers' reflections on creation of geogebra materials and lesson plans

HACIÖMEROĞLU G. , Aslan Tutak F.

16. Asia Technology Conference in Mathematics (ACTM 2011), Bolu, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011, ss.1-2

2011

2011

Secondary school preservice mathematics teachers’ experiences of geogebra for geometry teaching.

Aslan Tutak F., HACIÖMEROĞLU G.

16. Asia Technology Conference in Mathematics (ACTM 2011), Bolu, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011, ss.1-2

2011

2011

Elementary preservice teachers content knowledge for teaching: Examining their analysis of students alternative solutions.

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.1-2

2011

2011

ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS CONTENT KNOWLEDGE FOR TEACHING: EXAMINING THEIR ANALYSIS OF STUDENTS ALTERNATIVE SOLUTIONS

HACIÖMEROĞLU G. , Haciomeroglu E. S.

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.307 identifier

2010

2010

Analiz ile ne yapabiliriz?

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.1

2010

2010

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi: Öğrencilerin Çözüm Yollarının Analizi. , 20-22 Ekim 2010,

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9), İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.1

2010

2010

Tangram Etkinlikleri

HACIÖMEROĞLU G.

9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri., Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.1

2010

2010

Integrating Technology into Mathematics Teacher Education Courses.

Hacıömeroğlu E. S. , Bu L., HACIÖMEROĞLU G.

The First North American GeoGebra Conference, Itacha, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 28 Temmuz 2010, ss.27-32

2010

2010

Cognitive demands in the U.S. and Turkish primary mathematics textbooks: the case of decimals.

UBUZ B., Hacıömeroğlu E. S. , HACIÖMEROĞLU G.

The 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education,, Belo Horizonte, Brezilya, 18 - 23 Temmuz 2010, ss.1-2

2009

2009

Fibonnacci Sayıları ve Altın Oran

HACIÖMEROĞLU G.

8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri,, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2009, ss.1

2009

2009

Tezsiz Yüksek Lisans Programinda Karşılaşılan Güçlükler: Öğrenci Görüşleri.

HACIÖMEROĞLU G. , ŞAHİN TAŞKIN Ç.

4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2009, ss.1

2009

2009

Preservice teachers' reflections on their instructional practices

HACIÖMEROĞLU G.

The 31st Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Atlanta, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 Eylül 2009, ss.1339-1345

2009

2009

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematik ve Fizik Derslerine İlişkin Görüşleri

HACIÖMEROĞLU G. , APAYDIN S.

8. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.1

2009

2009

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri.

HACIÖMEROĞLU G. , ŞAHİN TAŞKIN Ç.

1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.1-9

2008

2008

Geogebra: Dinamik geometri, cebir ve analiz' in birleşimi.

HACIÖMEROĞLU G. , Doğanay M., ÇİÇEK S.

7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.1

2008

2008

Tangram aktivitesi ile çevre ve alan hesaplaması

HACIÖMEROĞLU G. , ÇİÇEK S.

7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri,, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.1

2007

2007

Prospective secondary teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge: The ramifications for teaching.

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S. , Aspinwall L.

The Twenty-Ninth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Reno, Nevada., Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Ekim 2007, ss.1

2007

2007

Elementary preservice teachers’ experiences with tangrams.

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

The 27th Annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Reno, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Ekim 2007, ss.1

2007

2007

Are we having fun with tangrams?

HACIÖMEROĞLU G.

I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.1

2005

2005

Examining preservice teachers knowledge of algebra.

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

School Science and Mathematics Association, Fortworth, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 12 Kasım 2005, ss.1

2005

2005

How one-to-one tutoring effects prospective teachers’ reflections on learning mathematics. Lloyd, G. M., Wilson, M., Wilkins, J. L. M., & Behm, S. L. (Eds.).

HACIÖMEROĞLU G. , Jakubowski E. M.

The 27th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Roanoke, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Ekim 2005, ss.1-3

2005

2005

Examining preservice teachers knowledge of algebra. Lloyd, G. M., Wilson, M., Wilkins, J. L. M., & Behm, S. L. (Eds.).

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

The 27th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Roanoke, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Ekim 2005, ss.1-2

2005

2005

Questioning strategies of a preservice mathematics. , 6-8 Ekim 2005,

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

Regional Conference of National Council for Teachers of Mathematics, Hartford, Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 08 Ekim 2005, ss.1

2004

2004

Using tangrams to teach geometry figures.

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

The 52nd Annual Conference of the Florida Council of Teachers of Mathematics (FCTM)., Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Ekim 2004 - 30 Ekim 2008, ss.1

2004

2004

Questioning strategies of a preservice mathematics teacher.

HACIÖMEROĞLU G. , Hacıömeroğlu E. S.

School Science and Mathematics Association, Atlanta, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 23 Ekim 2004, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Dijital Hikaye ve Öğrenme

ŞAHİN İZMİRLİ Ö. , HACIÖMEROĞLU G.

Dijital Medya ve Öğrenme, A. KUZU, E.B. KUZU DEMİR, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.25-46, 2020 Creative Commons License

2016

2016

Bağıntı

HACIÖMEROĞLU G.

Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları, A.N. Elçi, E. Bukova Güzel, B. Cantürk Günhan & E. Ev Çimen , Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.173-178, 2016

2016

2016

Performans ve Portfolyo Değerlendirmesi

HACIÖMEROĞLU G.

Öğrencilerin Eğitimsel Değerlendirilmesi, B. Bıçak, M. Bahar & S. Özel , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.246-288, 2016

2015

2015

Beş Farklı Nitel Araştırma

HACIÖMEROĞLU G.

Nitel Araştırma Yöntemleri (Yazar: John W. Creswell), Demir, S.B. & Bütün, M., Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.111-128, 2015

2013

2013

A Research on pre-service elementary mathematics teachers’ opinions about mathematical problem solving

Sezgin Memnun D., HACIÖMEROĞLU G.

The Science and Education at The Beginning of The 21st Century: Example of Turkey, A. Drujinin, Z. Kostova, I. Sharuho, E. Atasoy , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.295-309, 2013

2013

2013

Turkish elemantary pre-service teachers’ perceptions of constructivist learning environment in mathematics classes

HACIÖMEROĞLU G. , Sezgin Memnun D.

The Science and Education at The Beginning of The 21st Century: Example of Turkey, A. Drujinin, Z. Kostova, I. Sharuho, E. Atasoy , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.384-394, 2013

2013

2013

Karma Yöntemler

HACIÖMEROĞLU G.

Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Yazar: John W. Creswell), Demir, S.B., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.215-240, 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal of Educational Studies in Mathematics

Editör

2019 - 2019

2019 - 2019

Journal of Computer and Education Research

Editör

2019 - 2019

2019 - 2019

Journal of Computer and Education Research

Yayın Kurul Üyesi

2011 - 2019

2011 - 2019

İlköğretim Online

Editör

2011 - 2019

2011 - 2019

İlköğretim Online

Yayın Kurul Üyesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2015

Nisan 2015

Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 20 Nisan 2015, Ankara.

Diğer Dergiler

Kasım 2014

Kasım 2014

Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 6 Kasım 2014 Ankara.

Diğer Dergiler

Ekim 2014

Ekim 2014

Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 30 Ekim 3014, Ankara.

Diğer Dergiler

Nisan 2014

Nisan 2014

Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 7 Nisan 2014, Ankara.

Diğer Dergiler

Mart 2014

Mart 2014

Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Eurasian Journal of Educational Research

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

MAT–DER Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2010

Kasım 2010

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2010

Temmuz 2010

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2009

Aralık 2009

International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)

Diğer Dergiler

Eylül 2009

Eylül 2009

Ankara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED)

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2008

Aralık 2008

School Science and Mathematics Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2007

Temmuz 2007

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Yayın Teşvik Ödülü

TübitakDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-9 Haziran 2013, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (oturum başkanı).

Oturum Başkanı

Çanakkale-Türkiye

2010

2010

9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 20–22 Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Oturum Başkanı).

Oturum Başkanı

Trabzon-Türkiye

2009

2009

8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 12-14 Kasım 2009, TOBB Üniversitesi, Ankara (Oturum Başkanı).

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora Sonrası Araştırma Desteği

YÖK

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Congress of Graduate Students (COGS) konferanlara katılım için verilen (tarvel grant)

Üniversite

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Congress of Graduate Students (COGS) konferanlara katılım için verilen (tarvel grant)

Üniversite

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Yurtdışı Doktora Bursu

YÖK

2005 - 2005

2005 - 2005

Congress of Graduate Students (COGS) konferanlara katılım için verilen (tarvel grant)

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Erden ARSLAN, Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana - Erden ARSLAN Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksel lisans tez savunma sınavı - Büşra DİNÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Eğitimi Programı, Eskişehir

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Yakup DİNÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Eskişehir

Ocak-2018

Ocak 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Ali Özgün ÖZER'in Matematik Eğitimi A.B.D., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Ali Özgün ÖZER, Doktora Yeterlik Sınavı,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Izmir

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Kemal BAYPINAR, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana - Kemal BAYPINAR, Yüksek lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ: BİR DERS ARAŞTIRMASI MODELİ - Elif BORAN, Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Çağlar Naci Hıdıroğlu - Çağlar Naci HIDIROĞLU, Doktora, OFMA Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği A.B.D., İzmir

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunması - Semiha KULA, Dokuz Eylül Üniversitesi, OFMA Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği A.B.D., İzmir

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - Ayşe SARAÇ, Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Eğitimi A.B.D., İstanbul

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - Aysun ÇAĞLAR, Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, Çanakkale