Prof. ASSİYE AKA


Biga Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, General Sociology and Methodology, Political Sociology, Applied Sociology


Names in Publications: Asiye AKA

Metrics

Publication

77

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

9

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2004

2001 - 2004

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji A.B.D., Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Postgraduate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji A.B.D., Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Öğretmenler Aracılığı ile İktidarın Yeniden Üretilmesi: Abidinpaşa ve Tuzluçayır Liseleri Örneği

Hacettepe University, Sosyal Bilimler, Sosyoloji

2001

2001

Postgraduate

Gençlerin Aile içinde Yaşadıkları Çatışmalara İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma: Tuzluçayır Lisesi Örneği

Hacettepe University, Sosyal Bilimler, Sosyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2006

2006

İngilizce Konuşma

Education Management and Planning

İngilizce Dil Eğitim

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

General Sociology and Methodology

Political Sociology

Applied Sociology

Academic Titles / Tasks

2012 - 2019

2012 - 2019

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

2005 - 2012

2005 - 2012

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Beden Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Duygu Sosyolojisi

Doctorate

Doctorate

Siyaset Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Görsel Sosyoloji

Postgraduate

Postgraduate

Toplumsal Cinsiyet Kuramları ve Siyaset

Undergraduate

Undergraduate

Müzik Sosyolojisi

Doctorate

Doctorate

Kültürel Çalışmalar ve Kimlik

Postgraduate

Postgraduate

Türk Modernleşmesi ve Kadın

Doctorate

Doctorate

Kültür Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Düsünce Tarihi

Doctorate

Doctorate

Siyasal Sistem, Katılım ve Siyasal Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Siyasal Akımlar

Postgraduate

Postgraduate

Siyaset Sosyolojisi

Doctorate

Doctorate

Siyasal Sistem, Katılım ve Siyasal Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Türk Siyasal Yaşamı

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Yapı

Doctorate

Doctorate

AraştırmaTasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Siyasal Partiler

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Politika

Undergraduate

Undergraduate

Kent Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Kadın Çalışmaları

Articles Published in Other Journals

2023

2023

The Principle of Retributive Justice and Subjects: Femicide in Türkiye

Aka A.

SOCIOLGY MIND , vol.13, no.4, pp.167-192, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2023

2023

Reading The Panoptic Effects of Femicide Through Twitter: The Case Turkey

Aka A.

SOCIOLOGY MIND , vol.13, no.1, pp.1-23, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2022

2022

Reflection Patterns of Emotions Left by Fatal Female Violence in Turkey

Aka A.

, vol.1, no.1, pp.8-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2010

2010

Kimliğe Teorik Yaklaşımlar

Aka A.

C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi , vol.34, no.1, pp.17-24, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Gramsci ve Hegemonik Olarak Okul

Aka A.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.12, no.21, pp.0-338, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2004

2004

Bireyselliğin Üretilmesi

Aka A.

Eğitim Bilim Toplum , vol.2, no.8, pp.28-39, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

The Role And Effects of Digital Local Students in Socıal Structure And Stratification: in the Case of Bilsem Students

Aka A., Yıldız O.

8. ASYA PASİFİK ULUSLARARASI MODERN BİLİMLER KONGRESİ, New Delhi, India, 11 - 12 September 2023, pp.291-297 Creative Commons License

2022

2022

Twitter Üzerinden Bazı Dugulara/Panoptik Etkilere Sosyolojik Bakış

Aka A.

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 10 - 11 September 2022, pp.34 Creative Commons License

2022

2022

Panoptik Djital Kamusal Alan (Twitter) ve Djital Kadın Aktivizmi

Aka A.

VIII. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS’, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.45 Creative Commons License

2022

2022

Kadın Cinayetinin Panoptik Etkilerini Twitter Üzerinden Okumak: Türkiye Örneği

Aka A.

VIII. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.44 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Şiddeti Kamusal Alanda Deneyimlemiş Kadınlarda Panoptik Etkiler

AKA A.

Biltek Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.776-784

2018

2018

Muhafazakar Ataerkil Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

AKA A.

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.98-106

2018

2018

Biyoiktidar ve Yönetimsellik Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

AKA A.

İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 September 2018, pp.4

2018

2018

Neolibralizm ve Kimlik Politikaları

AKA A.

Universi of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.29-40

2018

2018

Şiddet ve Türlerine Sosyolojik Bakış

AKA A.

University of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.41-53

2018

2018

Liberal Ve Kültürel Femiminist Perspektiften Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Analizi

AKA A., Keleş M. B.

6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.205

2018

2018

Neoliberalizmi Hayek ve Bourdieu Üzerinden Okumak: Ekonomi/Politik Ve Kültürel Biçimler

AKA A.

6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.214

2018

2018

Neoliberal ekonomi Politik Perspektiften budasiddet tweetlerin analizi

AKA A.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, Aydın, Turkey, 1 February - 01 March 2018, pp.237

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

AKA A., Keleş M. B.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.237

2017

2017

Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

AKA A.

Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.678 Sustainable Development

2017

2017

Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde

ÜRÜNAL A. A., AKA A.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.459-475

2017

2017

Neoliberal ekonomi politik perspektiften #sendeanlat tweetlerinin çözümlenmesi

AKA A.

The 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 March 2017, pp.353-367

2017

2017

“Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular”

AKA A.

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicilya, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.6

2016

2016

GÖZETİM TOPLUMUNUN ÖZNELERİ AKADEMİSYENLER ÖZELİNDE

AKA A.

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.1420-1427

2016

2016

Neoliberal Politikaların Üreticisi Olarak Doktorlar

AKA A.

International Conference On Humanities And Cultural Studies, Prague, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.44

2016

2016

Liseli Ergenlerin Kimlik Algısı Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

AKA A., DEMİR YAZICI K.

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2016

2015

2015

On The Other Opportunıtıes Identities to Live Together: The Case Of Çanakk

AKA A.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.1

2014

2014

Surveillance subjects in Society: Scholars in Particular.

AKA A.

12th EBES Conference, Singapur, Singapore, 9 - 11 February 2014, pp.1-2 Sustainable Development

2013

2013

Eğitimi Foucault Gözüyle Okuyabilme

AKA A.

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.3., no.3, pp.117-132

2013

2013

High School Students "Other ID Detection Formats: Case of Ankara Eryaman High School (Kezban Demir YAICI ile birlikte).

AKA A.

15th Annual International Conference on Education, Atina, Greece, 20 - 23 May 2013, pp.5-18

2013

2013

M. Foucault Penceresinden İşyeri Tacizleri: Üniversiteler Özelinde

AKA A.

TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi,, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2013, pp.11

2012

2012

Dört Farklı Gazetenin Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Haberlerin Analizi

AKA A.

. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu (Ankara,), Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.8-20

2011

2011

Sağlığın Temel Aktörleri: Doktorlar ve Hemşireler

AKA A.

16.Uluslararası Sağlık ve Kapitalizmin Krizi, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.197-199 Sustainable Development

2010

2010

Deliberatif Demokrasi Pratiği: Çanakkale Kent Konseyi Özelinde.

AKA A.

İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.403-410

2010

2010

Education and Identity: COMU Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences Example.

AKA A.

WCCS (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) 14. Dünya Kongresi. Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ., Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.1-11

2009

2009

Öğretmenlerin Öğrencileri Bireyselleştirme Teknikleri

AKA A., DEMİR M. C.

Eastern Mediterranean University, Cyprus (Kktc), 1 - 04 November 2009, vol.1, pp.42-47

2008

2008

Öğretmenlerin Mevcudu Yeniden Üretmesi

AKA A., Demir M. C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.278-282

2008

2008

Aka, A.,Özdemir, E., Deniz, F.Türkiyede Sosyal Bilimlerin Çıkmazları,

AKA A., Deniz F., Özdemir E.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. .Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey, 1 - 04 May 2008

2007

2007

Mübadele Göçmenleri ve Uyum Sorunsalı: İntepe Örneği

AKA A., Kablay S.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 2007, pp.101-110

2007

2007

Sanat ve Kitle Kültürü

AKA A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 2007, pp.239-247

2006

2006

Hemşehrilik ve Kentleşme

AKA A., Aktaş E., Demir M. C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2006, pp.13-20 Sustainable Development

2006

2006

Çanakkale Ekonomisinde Kadın İstihdamının Değerlendirilmesi

ÖZKÖK F., AKA A., GÜMÜŞ F.

I. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 August 2006, pp.13-30

2006

2006

Historicism in Dilthey and Criticized by Gadamer

AKA A., DEMİR M. C.

İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava, Czech Republic, 1 - 04 April 2006, pp.499-507

Books & Book Chapters

2022

2022

Dijital Kamusal Alan (Twitter) ve Dijital Aktivizm

Aka A.

in: 21. YÜZYIL'DA SOSYAL BİLİMLERDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMLAR: DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM, Doç. Dr. Ömer Gökhan ULUM Doç. Dr. Nuran KILAVUZ 2022, Editor, ORİON AKADEMİ, Ankara, pp.1-248, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Michel Foucault Ve Pedagoji

Aka A.

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Doç. Dr. Emre Aydemir Dr. Sema Sağlık, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.117-133, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Verilerle Kadın Cinayeti

Aka A.

in: Toplumsal Cinsiyet ve Sosyoloji, Dr. Olcay TİRE,Dr. Erkan DİKİCİ, Editor, Eğitim, Konya, pp.143-156, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Çanakkale'de Kimlik Algısı

Aka A.

in: Kimliklerin Sesi, Assiye AKA, Editor, Gece, Ankara, pp.1-386, 2020

2020

2020

Siyaset Sosyolojisi

AKA A.

in: Sosyolojiye Giriş, Songül Sallan Gül, Editor, Kaf Kitap Kafe, Isparta, pp.317-354, 2020

2019

2019

Neoliberal ZamanlardaKadına Yönelik Şiddet

Aka A.

Gece AKADEMİ, Ankara, 2019

2018

2018

The Analysis of Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point Of View Of Neoliberal Political Economy

AKA A.

in: Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Editor, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, pp.377-385, 2018

2018

2018

Gender Perception Of University Students: An Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University

AKA A., Keleş M. B.

in: Recent Researches On Social Sciences, ”Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.”, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.23-32, 2018

2017

2017

Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular

AKA A.

in: in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata, G., Icbay M. Ali., Arslan. H, Editor, E-BWN, Sicilya, pp.303-312, 2017

2016

2016

The Doctors as the Producers of the Neoliberal Politics

AKA A.

in: Social Sciences A Fresh Start, Tufan Çötok, Yusuf Şahin, Editor, Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, pp.1-16, 2016

2010

2010

Bourdieu’nun Diliyle Hukuk Alanını Okumak

AKA A., DEMİR M. C.

in: HFSA hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 19.Kitap, Hayrettin Ökçesiz/Gülriz Uygur, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.238-243, 2010

2010

2010

Örgüt ve Sosya Ağlar

AKA A.

in: Sosyoloji, Feridun Merter, Mustafa Talas, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.274-285, 2010

2008

2008

Yapısal uyum Programları ve Enformel Sektör

KABLAY S., AKA A.

in: Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Mustafa Talas, S. Bildirici, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.75-93, 2008

2007

2007

Arın Yayıncılık

AKA A.

in: KPSS, Tekin, A.,, Editor, Sosyoloji, Ankara, pp.254-278, 2007

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

ATSK Journal of Sociology

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

Sosyoloji Derneği

Member

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

Journal of Pain Research

Other Indexed Journal

August 2021

August 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ege University, Turkey

March 2019

March 2019

Scientific Publication

IKSAD KONGRE TOPLULUĞU, Turkey

November 2018

November 2018

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

RESSJOURNAL

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

RESSJOURNAL

Other Indexed Journal

November 2017

November 2017

The Journal of International Lingual Social and Educational

Other Indexed Journal

October 2017

October 2017

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2017

June 2017

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ/JOURNAL OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

Turkish Studies Dergisi

Journal Indexed in SSCI

May 2013

May 2013

Journal of History School Tarih Okulu Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2010

October 2010

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Mayıs 2022

Mayıs 2022

9. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Scientific Congress

Aka A.
İstanbul, Turkey

Mayıs 2022

Mayıs 2022

ICMUSS

Scientific Congress

Aka A.
Ankara, Turkey

Mart 2022

Mart 2022

PANDEMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Scientific Congress

Aka A.
Girne, Cyprus (Kktc)

Mart 2021

Mart 2021

ISARC ULUSLARARASI KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Scientific Congress

Aka A.
Ankara, Turkey

Mart 2019

Mart 2019

WORLD WOMEN CONFERENCE Sustainable Development

Scientific Congress

Aka A.
Ankara, Turkey

Aralık 2016

Aralık 2016

VIII.Sosyoloji Kongresi

Scientific Congress

Aka A.
Ankara, Turkey

Eylül 2007

Eylül 2007

2. Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu

Scientific Congress

Aka A.
Çanakkale, Turkey

Mobility Activity

2016 - 2016

2016 - 2016

Erasmus Programme

Lecturing

Dimitrie Cantemir Christian University, Romania

2015 - 2015

2015 - 2015

Erasmus Programme

Lecturing

The Polytechnic Institute of Cávado and Ave (IPCA), Portugal

2014 - 2014

2014 - 2014

Mevlana Mobility Programme

Lecturing

Tiflis Bagimsiz Üniversitesi, Georgia

2014 - 2014

2014 - 2014

Post Doc

Post Doc

Universiteit Utrecht (University College Utrecht), NetherlandsCongress and Symposium Activities

11 September 2023 - 12 September 2023

11 September 2023 - 12 September 2023

8. Asya Pasifik Uluslararası Modern Bilimler Kongresi

Panelists

New Delhi-India

10 September 2022 - 11 September 2022

10 September 2022 - 11 September 2022

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Session Moderator

İzmir-Turkey

12 March 2022 - 13 March 2022

12 March 2022 - 13 March 2022

VIII. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESSSustainable Development

Panelists

İstanbul-Turkey

21 December 2019 - 22 December 2019

21 December 2019 - 22 December 2019

Biltek Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler

Session Moderator

Ankara-Turkey

19 April 2019 - 21 April 2019

19 April 2019 - 21 April 2019

Universi of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS)

Panelists

Antalya-Turkey

01 February 2018 - 03 February 2019

01 February 2018 - 03 February 2019

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Panelists

Aydın-Turkey

29 September 2018 - 30 September 2018

29 September 2018 - 30 September 2018

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series

Panelists

Edirne-Turkey

04 September 2018 - 06 September 2018

04 September 2018 - 06 September 2018

İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc)

Panelists

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

19 March 2018 - 21 March 2018

19 March 2018 - 21 March 2018

6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

01 February 2018 - 03 February 2018

01 February 2018 - 03 February 2018

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Panelists

Aydın-Turkey

03 November 2017 - 05 November 2017

03 November 2017 - 05 November 2017

Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler SempozyumuSustainable Development

Session Moderator

Balıkesir-Turkey

20 May 2017 - 21 May 2017

20 May 2017 - 21 May 2017

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY

Session Moderator

İstanbul-Turkey

23 March 2017 - 25 March 2017

23 March 2017 - 25 March 2017

The 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, GazimagusaSustainable Development

Panelists

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

25 January 2017 - 28 January 2017

25 January 2017 - 28 January 2017

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Session Moderator

Syracuse-Italy

06 November 2016 - 10 November 2016

06 November 2016 - 10 November 2016

International Conference On Humanities And Cultural Studies

Panelists

Praha-Czech Republic

28 September 2016 - 30 September 2016

28 September 2016 - 30 September 2016

20th EBES ConferenceSustainable Development

Panelists

Vienna-Austria

09 March 2016 - 11 March 2016

09 March 2016 - 11 March 2016

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Panelists

İstanbul-Turkey

29 October 2015 - 31 October 2015

29 October 2015 - 31 October 2015

International Conference on Social Sciences and Education Research

Session Moderator

Antalya-Turkey

09 February 2014 - 11 February 2014

09 February 2014 - 11 February 2014

12th EBES Conference, Singapur

Panelists

Singapore-Singapore

25 June 2013 - 28 June 2013

25 June 2013 - 28 June 2013

4th International Conference on New Horizons in Education

Panelists

Rome-Italy

20 May 2013 - 25 May 2013

20 May 2013 - 25 May 2013

15th Annual International Conference on Education

Panelists

Athens-Greece

27 March 2013 - 28 March 2013

27 March 2013 - 28 March 2013

TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

14 December 2011 - 16 December 2011

14 December 2011 - 16 December 2011

12. Sosyal Bilimler Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

01 December 2011 - 04 December 2011

01 December 2011 - 04 December 2011

16.Uluslararası Sağlık ve Kapitalizmin Krizi

Panelists

Ankara-Turkey

01 December 2010 - 04 December 2010

01 December 2010 - 04 December 2010

I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

01 June 2010 - 04 June 2010

01 June 2010 - 04 June 2010

WCCS (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) 14. Dünya Kongresi. Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar.

Panelists

İstanbul-Turkey

01 November 2009 - 04 November 2009

01 November 2009 - 04 November 2009

Eastern Mediterranean University

Panelists

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

01 November 2008 - 04 November 2008

01 November 2008 - 04 November 2008

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu

Panelists

Çanakkale-Turkey

01 August 2007 - 04 August 2007

01 August 2007 - 04 August 2007

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu

Panelists

Çanakkale-Turkey

01 August 2007 - 04 August 2007

01 August 2007 - 04 August 2007

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu

Panelists

Çanakkale-Turkey

01 December 2006 - 04 December 2006

01 December 2006 - 04 December 2006

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Panelists

Çanakkale-Turkey

26 August 2006 - 28 August 2006

26 August 2006 - 28 August 2006

I. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu

Panelists

Çanakkale-Turkey

01 April 2006 - 04 April 2006

01 April 2006 - 04 April 2006

İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava

Panelists

Opava-Czech Republic

Scholarships

2014 - 2014

2014 - 2014

YÖK öğretim üyelerine sağlanan yurtdışı araştırma desteği ile doktora sonrası araştırma(Utrecht University- Faculty of Humanities-Nederlands

YOK

Jury Memberships

June-2023

June 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Balıkesir Üniversitesi

May-2023

May 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Celal Bayar University

September-2022

September 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2022

August 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2022

August 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

July-2022

July 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Sinop Üniversitesi

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

September-2021

September 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İzmir Bakırçay Üniversitesi

August-2021

August 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Başkent Üniversitesi

May-2021

May 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Koç Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Munzur Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Munzur Üniversitesi

October-2020

October 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Muş Alparslan Üniversitesi

April-2020

April 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

March-2020

March 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Kırklareli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

June-2008

June 2008

Doctorate

Doktora Tez Savunma - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

October-2007

October 2007

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.

August-2007

August 2007

Doctorate

Doktora Tez Savunma - OTDÜ Sosyal Bilimler.Enst.