Prof.Dr.

ASSİYE AKA


Biga Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler

Eğitim Bilgileri

1997 - 2001

1997 - 2001

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Öğretmenler Aracılığı ile İktidarın Yeniden Üretilmesi: Abidinpaşa ve Tuzluçayır Liseleri Örneği

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Sosyoloji

2001

2001

Yüksek Lisans

Gençlerin Aile içinde Yaşadıkları Çatışmalara İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma: Tuzluçayır Lisesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Sosyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2006

2006

İngilizce Konuşma

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İngilizce Dil Eğitim

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Ve Organizasyon

2012 - 2019

2012 - 2019

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, B.İ.İb.F., Kamu Yönetimi

2005 - 2012

2005 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F. , Kamu Yönetimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Müzik Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Görsel Sosyoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Toplumsal Cinsiyet Kuramları ve Siyaset

Doktora

Doktora

Kültürel Çalışmalar ve Kimlik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Modernleşmesi ve Kadın

Doktora

Doktora

Kültür Çalışmaları

Lisans

Lisans

Siyasi Düsünce Tarihi

Doktora

Doktora

Siyasal Sistem, Katılım ve Siyasal Davranış

Lisans

Lisans

Çağdaş Siyasal Akımlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Siyaset Sosyolojisi

Doktora

Doktora

Siyasal Sistem, Katılım ve Siyasal Davranış

Lisans

Lisans

Türk Siyasal Yaşamı

Lisans

Lisans

Toplumsal Yapı

Doktora

Doktora

AraştırmaTasarımı

Lisans

Lisans

Siyasal Partiler

Lisans

Lisans

Sosyoloji

Lisans

Lisans

Halkla İlişkiler

Lisans

Lisans

Sosyal Politika

Lisans

Lisans

Kent Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Kadın Çalışmaları

Lisans

Lisans

Aile Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Hukuka Giriş

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Türkiye de Hemşehri Derneklerinin Kırsal Yapıdaki Rolü

AKTAŞ E., AKA A. , DEMİR M. C.

Mülkiye Dergisi, cilt.36, ss.101-132, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2012

2012

Kimliği Farklı Boyutlar Üzerinden Okuma Çanakkale İli Örneği

AKA A.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 29, Sayı 1, Ankara, cilt.29, ss.1-24, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2012

2012

Neoliberal Dönüşümün Sağlıktaki İzdüşümleri Temel Sağlık Aktörlerince Bu İzdüşümlerin Algılanma Biçimleri

AKA A.

Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi, cilt.23, ss.131-148, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2010

2010

Balkan Göçmen Kimliğinde Benzerlikler ve Farklılıklar İpsala Örneği

AKA A.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.7-35, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2005

2005

Eğitim Aracılığı İle İktidarın Yeniden Üretilmesine İlişkin Bir Araştırma Tuzluçayır ve Abidinpaşa Liseleri Örneği

AKA A.

Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.124, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İdeolojik Körlüğün Siyasi Parti Üyeleri Üzerinde Yansıması

AKA A. , Acar Y.

Journal of Awareness, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde

AKA A. , ÜRÜNAL A. A.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.154-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Reading woman subject from the point view of neoliberalism in Turkey: #sendeanlat (tell your story) case study

AKA A.

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.857-864, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Neoliberal Sağlık Politikalarının Doktorlar VE Hemşireler Tarafından Algılanma Biçimleri

AKA A.

Sosyal Bilimler Metinleri, ss.398-416, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Öteki Kimliklerle Birlikte Yaşayabilme Olanakları Üzerine Çanakkale İli Örneği

AKA A.

International Journal of Social Sciences and Education Research, ss.1320-1333, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Kimliğe Teorik Yaklaşımlar

AKA A.

C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.17-24, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Gramsci ve Hegemonik Olarak Okul

AKA A.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.0-338, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm

AKA A. , Aktaş E., DEMİR M. C.

Tarım Ekonomisi Derneği, cilt.12, ss.51-58, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

Bireyselliğin Üretilmesi

AKA A.

Eğitim- Bilim -Toplum, cilt.2, ss.28-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Şiddeti Kamusal Alanda Deneyimlemiş Kadınlarda Panoptik Etkiler

AKA A.

Biltek Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.776-784

2018

2018

Muhafazakar Ataerkil Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

AKA A.

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, ss.98-106

2018

2018

Biyoiktidar ve Yönetimsellik Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

AKA A.

İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Eylül 2018, ss.4

2018

2018

Şiddet ve Türlerine Sosyolojik Bakış

AKA A.

University of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.41-53

2018

2018

Neolibralizm ve Kimlik Politikaları

AKA A.

Universi of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.29-40

2018

2018

Liberal Ve Kültürel Femiminist Perspektiften Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Analizi

AKA A. , Keleş M. B.

6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.205

2018

2018

Neoliberalizmi Hayek ve Bourdieu Üzerinden Okumak: Ekonomi/Politik Ve Kültürel Biçimler

AKA A.

6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.214

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

AKA A. , Keleş M. B.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, ss.237

2018

2018

Neoliberal ekonomi Politik Perspektiften budasiddet tweetlerin analizi

AKA A.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, Aydın, Türkiye, 1 Şubat - 01 Mart 2018, ss.237

2017

2017

Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

AKA A.

Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.678

2017

2017

Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde

ÜRÜNAL A. A. , AKA A.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.459-475

2017

2017

Neoliberal ekonomi politik perspektiften #sendeanlat tweetlerinin çözümlenmesi

AKA A.

The 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Mart 2017, ss.353-367

2017

2017

“Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular”

AKA A.

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicilya, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.6

2016

2016

Gözetim Toplumunun Özneleri: Akademisyenler Özelinde

AKA A.

lnternational Congress of Management, Economy and Policy {ICOMEP16}, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1252-1259

2015

2015

On The Other Opportunıtıes Identities to Live Together: The Case Of Çanakk

AKA A.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.1

2014

2014

Surveillance subjects in Society: Scholars in Particular.

AKA A.

12th EBES Conference, Singapur, Singapur, 9 - 11 Şubat 2014, ss.1-2

2013

2013

Eğitimi Foucault Gözüyle Okuyabilme

AKA A.

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013, cilt.3., no.3, ss.117-132

2013

2013

High School Students "Other ID Detection Formats: Case of Ankara Eryaman High School (Kezban Demir YAICI ile birlikte).

AKA A.

15th Annual International Conference on Education, Atina, Yunanistan, 20 - 23 Mayıs 2013, ss.5-18

2013

2013

M. Foucault Penceresinden İşyeri Tacizleri: Üniversiteler Özelinde

AKA A.

TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi,, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Mart 2013, ss.11

2012

2012

Dört Farklı Gazetenin Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Haberlerin Analizi

AKA A.

. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu (Ankara,), Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.8-20

2011

2011

Sağlığın Temel Aktörleri: Doktorlar ve Hemşireler

AKA A.

16.Uluslararası Sağlık ve Kapitalizmin Krizi, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.197-199

2010

2010

Deliberatif Demokrasi Pratiği: Çanakkale Kent Konseyi Özelinde.

AKA A.

İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.403-410

2010

2010

Education and Identity: COMU Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences Example.

AKA A.

WCCS (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) 14. Dünya Kongresi. Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ., Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.1-11

2009

2009

Öğretmenlerin Öğrencileri Bireyselleştirme Teknikleri

AKA A. , DEMİR M. C.

Eastern Mediterranean University, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Kasım 2009, cilt.1, ss.42-47

2008

2008

Öğretmenlerin Mevcudu Yeniden Üretmesi

AKA A. , Demir M. C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2008, ss.278-282

2008

2008

Aka, A.,Özdemir, E., Deniz, F.Türkiyede Sosyal Bilimlerin Çıkmazları,

AKA A. , Deniz F. , Özdemir E.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. .Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

2007

2007

Mübadele Göçmenleri ve Uyum Sorunsalı: İntepe Örneği

AKA A. , Kablay S.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2007, ss.101-110

2007

2007

Sanat ve Kitle Kültürü

AKA A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2007, ss.239-247

2006

2006

Hemşehrilik ve Kentleşme

AKA A. , Aktaş E., Demir M. C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006, ss.13-20

2006

2006

Çanakkale Ekonomisinde Kadın İstihdamının Değerlendirilmesi

ÖZKÖK F. , AKA A. , GÜMÜŞ F.

I. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2006, ss.13-30

2006

2006

Historicism in Dilthey and Criticized by Gadamer

AKA A. , DEMİR M. C.

İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Nisan 2006, ss.499-507

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kimliklerin Sesi

Varol B., Su G., Cengiz c., Ekim S., Gül D., Demir Y., et al.

Gece, Ankara, 2020

2020

2020

Çanakkale’de Kimlik Algısı

AKA A.

Kimliklerin Sesi, Assiye AKA, Editör, Gece Kitaplığı, Uluslararası, Ankara, ss.15-77, 2020

2020

2020

Siyaset Sosyolojisi

AKA A.

Sosyolojiye Giriş, Songül Sallan Gül, Editör, Kaf Kitap Kafe, Isparta, ss.317-354, 2020

2019

2019

Neoliberal ZamanlardaKadına Yönelik Şiddet

AKA A.

Gece AKADEMİ, Ankara, 2019

2018

2018

The Analysis of Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point Of View Of Neoliberal Political Economy

AKA A.

Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Editör, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, ss.377-385, 2018

2018

2018

Gender Perception Of University Students: An Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University

AKA A. , KELEŞ M. B.

Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Editör, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, ss.23-32, 2018

2017

2017

An attempt to understand the workplace mobbing from michel foucault’s point of view specific to universities

AKA A.

Recent Developments in Sociology and Social Work, "Rata, G., Icbay M. Ali., Arslan. H." , Editör, E-Bwn 2017, Wwwewn, ss.303-312, 2017

2016

2016

Neoliberal Politikaların Üreticisi Olarak Doktorlar

AKA A.

Social Sciences: A Fresh Start, "Çötok, T., Şahin, Y." , Editör, Dobra Knjiga D.O.O. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, ss.1-15, 2016

2010

2010

Örgüt ve Sosyal Ağlar

AKA A.

Sosyoloji, Merter F., Mustafa TALAS, Editör, Lisans, İstanbul, ss.273-286, 2010

2010

2010

Bourdieu’nun Diliyle Hukuk Alanını Okumak

AKA A. , DEMİR M. C.

HFSA hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 19.Kitap, Hayrettin Ökçesiz/Gülriz Uygur, Editör, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, ss.238-243, 2010

2008

2008

Yapısal Uyum Programları ve Enformal Sektör

AKA A. , KABLAY S.

Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Talas M., S.S. Bildirici, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.75-94, 2008

2007

2007

Arın Yayıncılık

AKA A.

KPSS, Tekin, A.,, Editör, Sosyoloji, Ankara, ss.254-278, 2007

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Sosyoloji Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2019

Mart 2019

Bilimsel Yayın/Eser

IKSAD KONGRE TOPLULUĞU, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

RESSJOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

RESSJOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

The Journal of International Lingual Social and Educational

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ/JOURNAL OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Turkish Studies Dergisi

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Journal of History School Tarih Okulu Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2016 - 2016

2016 - 2016

Erasmus Programı

Ders Verme

Dimitrie Cantemir Christian University, Romanya

2015 - 2015

2015 - 2015

Erasmus Programı

Ders Verme

The Polytechnic Institute of Cávado and Ave (IPCA), Portekiz

2014 - 2014

2014 - 2014

Mevlana Değişim Programı

Ders Verme

Tiflis Bagimsiz Üniversitesi, Gürcistan

2014 - 2014

2014 - 2014

Doktora Sonrası Araştırma

Doktora Sonrası Araştırma

Universiteit Utrecht (University College Utrecht), HollandaDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

International Conference on Social Sciences and Education Research

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2006

2006

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu

Panelist

Çanakkale-Türkiye

2006

2006

İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava

Panelist

-Çek Cumhuriyeti

Burslar

2014 - 2014

2014 - 2014

YÖK öğretim üyelerine sağlanan yurtdışı araştırma desteği ile doktora sonrası araştırma(Utrecht University- Faculty of Humanities-Nederlands

YÖK

Jüri Üyelikleri

Nisan-2020

Nisan 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Mart-2020

Mart 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Kırklareli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekim-2007

Ekim 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.

Ağustos-2007

Ağustos 2007

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - OTDÜ Sosyal Bilimler.Enst.