Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2012 - 2019 Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, B.İ.İb.F., Kamu Yönetimi

 • 2005 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F. , Kamu Yönetimi

Verdiği Dersler

 • Lisans Müzik Sosyolojisi

 • Lisans Görsel Sosyoloji

 • Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Kuramları ve Siyaset

 • Doktora Kültürel Çalışmalar ve Kimlik

 • Yüksek Lisans Türk Modernleşmesi ve Kadın

 • Doktora Kültür Çalışmaları

 • Lisans Siyasi Düsünce Tarihi

 • Doktora Siyasal Sistem, Katılım ve Siyasal Davranış

 • Lisans Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Yüksek Lisans Siyaset Sosyolojisi

 • Doktora Siyasal Sistem, Katılım ve Siyasal Davranış

 • Lisans Türk Siyasal Yaşamı

 • Lisans Toplumsal Yapı

 • Doktora AraştırmaTasarımı

 • Lisans Siyasal Partiler

 • Lisans Sosyoloji

 • Lisans Halkla İlişkiler

 • Lisans Sosyal Politika

 • Lisans Kent Sosyolojisi

 • Lisans Kadın Çalışmaları

 • Lisans Aile Sosyolojisi

 • Lisans Hukuka Giriş