Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kimliğe Teorik Yaklaşımlar

C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.1, pp.17-24, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bireyselliğin Üretilmesi

Eğitim Bilim Toplum, vol.2, no.8, pp.28-39, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Twitter Üzerinden Bazı Dugulara/Panoptik Etkilere Sosyolojik Bakış

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 10 - 11 September 2022, pp.34 Creative Commons License

Kadın Cinayetinin Panoptik Etkilerini Twitter Üzerinden Okumak: Türkiye Örneği

VIII. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.44 Creative Commons License Sustainable Development

Panoptik Djital Kamusal Alan (Twitter) ve Djital Kadın Aktivizmi

VIII. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS’, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.45 Creative Commons License

Şiddeti Kamusal Alanda Deneyimlemiş Kadınlarda Panoptik Etkiler

Biltek Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.776-784

Muhafazakar Ataerkil Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.98-106

Biyoiktidar ve Yönetimsellik Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 September 2018, pp.4

Neolibralizm ve Kimlik Politikaları

Universi of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.29-40

Şiddet ve Türlerine Sosyolojik Bakış

University of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.41-53

Neoliberalizmi Hayek ve Bourdieu Üzerinden Okumak: Ekonomi/Politik Ve Kültürel Biçimler

6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.214

Liberal Ve Kültürel Femiminist Perspektiften Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Analizi

6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.205

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.237

Neoliberal ekonomi Politik Perspektiften budasiddet tweetlerin analizi

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, Aydın, Turkey, 1 February - 01 March 2018, pp.237

Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.678 Sustainable Development

Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.459-475

Neoliberal ekonomi politik perspektiften #sendeanlat tweetlerinin çözümlenmesi

The 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 March 2017, pp.353-367

“Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular”

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicilya, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.6

GÖZETİM TOPLUMUNUN ÖZNELERİ AKADEMİSYENLER ÖZELİNDE

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.1420-1427

Neoliberal Politikaların Üreticisi Olarak Doktorlar

International Conference On Humanities And Cultural Studies, Prague, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.44

Liseli Ergenlerin Kimlik Algısı Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2016

On The Other Opportunıtıes Identities to Live Together: The Case Of Çanakk

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.1

Surveillance subjects in Society: Scholars in Particular.

12th EBES Conference, Singapur, Singapore, 9 - 11 February 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Eğitimi Foucault Gözüyle Okuyabilme

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.3., no.3, pp.117-132

High School Students "Other ID Detection Formats: Case of Ankara Eryaman High School (Kezban Demir YAICI ile birlikte).

15th Annual International Conference on Education, Atina, Greece, 20 - 23 May 2013, pp.5-18

M. Foucault Penceresinden İşyeri Tacizleri: Üniversiteler Özelinde

TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi,, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2013, pp.11

Dört Farklı Gazetenin Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Haberlerin Analizi

. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu (Ankara,), Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.8-20

Sağlığın Temel Aktörleri: Doktorlar ve Hemşireler

16.Uluslararası Sağlık ve Kapitalizmin Krizi, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.197-199 Sustainable Development

Deliberatif Demokrasi Pratiği: Çanakkale Kent Konseyi Özelinde.

İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.403-410

Education and Identity: COMU Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences Example.

WCCS (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) 14. Dünya Kongresi. Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ., Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.1-11

Öğretmenlerin Öğrencileri Bireyselleştirme Teknikleri

Eastern Mediterranean University, Cyprus (Kktc), 1 - 04 November 2009, vol.1, pp.42-47

Öğretmenlerin Mevcudu Yeniden Üretmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.278-282

Aka, A.,Özdemir, E., Deniz, F.Türkiyede Sosyal Bilimlerin Çıkmazları,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. .Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey, 1 - 04 May 2008

Mübadele Göçmenleri ve Uyum Sorunsalı: İntepe Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 2007, pp.101-110

Sanat ve Kitle Kültürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 2007, pp.239-247

Hemşehrilik ve Kentleşme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2006, pp.13-20 Sustainable Development

Çanakkale Ekonomisinde Kadın İstihdamının Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 August 2006, pp.13-30

Historicism in Dilthey and Criticized by Gadamer

İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava, Czech Republic, 1 - 04 April 2006, pp.499-507

Books & Book Chapters

Dijital Kamusal Alan (Twitter) ve Dijital Aktivizm

in: 21. YÜZYIL'DA SOSYAL BİLİMLERDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMLAR: DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM, Doç. Dr. Ömer Gökhan ULUM Doç. Dr. Nuran KILAVUZ 2022, Editor, ORİON AKADEMİ, Ankara, pp.1-248, 2022 Creative Commons License

Michel Foucault Ve Pedagoji

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Doç. Dr. Emre Aydemir Dr. Sema Sağlık, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.117-133, 2021 Creative Commons License

Verilerle Kadın Cinayeti

in: Toplumsal Cinsiyet ve Sosyoloji, Dr. Olcay TİRE,Dr. Erkan DİKİCİ, Editor, Eğitim, Konya, pp.143-156, 2021 Creative Commons License

Çanakkale'de Kimlik Algısı

in: Kimliklerin Sesi, Assiye AKA, Editor, Gece, Ankara, pp.1-386, 2020

Siyaset Sosyolojisi

in: Sosyolojiye Giriş, Songül Sallan Gül, Editor, Kaf Kitap Kafe, Isparta, pp.317-354, 2020

The Analysis of Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point Of View Of Neoliberal Political Economy

in: Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Editor, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, pp.377-385, 2018

Gender Perception Of University Students: An Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University

in: Recent Researches On Social Sciences, ”Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.”, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.23-32, 2018

Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular

in: in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata, G., Icbay M. Ali., Arslan. H, Editor, E-BWN, Sicilya, pp.303-312, 2017

The Doctors as the Producers of the Neoliberal Politics

in: Social Sciences A Fresh Start, Tufan Çötok, Yusuf Şahin, Editor, Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, pp.1-16, 2016

Bourdieu’nun Diliyle Hukuk Alanını Okumak

in: HFSA hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 19.Kitap, Hayrettin Ökçesiz/Gülriz Uygur, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.238-243, 2010

Örgüt ve Sosya Ağlar

in: Sosyoloji, Feridun Merter, Mustafa Talas, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.274-285, 2010

Yapısal uyum Programları ve Enformel Sektör

in: Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Mustafa Talas, S. Bildirici, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.75-93, 2008

Arın Yayıncılık

in: KPSS, Tekin, A.,, Editor, Sosyoloji, Ankara, pp.254-278, 2007