Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mineral content of smooth scallop (Flexopecten glaber) caught Canakkale, Turkey and evaluation in terms of food safety

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, cilt.42, ss.97-102, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ELEMENT CONTENTS OF SPINY DOGFISH (Squalus acanthias L., 1758) FROM THE MARMARA SEA (TURKEY)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.21, ss.276-281, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Sensory and Nutrient Composition at Mullet Fish Sausage

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cold Storage of Cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792) Fillet

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.23 (2):, ss.285-290, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimization of Hydrolization Procedure for Amino Acid Analysis in Fish Meat with HPLC-DAD by Response Surface Methodology (RSM)”

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), cilt.37, ss.113-123, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, cilt.2, ss.127-131, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Elemental Composition of Green Seaweed (Ulva rigida) Collected from Canakkale, Turkey

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.34, ss.74-79, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Titanyum Dioksit ve Nano Titanyum Dioksit Kullanımının Su Ürünlerine Olası Zararları

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, cilt.1, ss.59-65, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ton Balığı Karaciğer Dokusunun Besin Değeri Açısından Önemi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.203-211, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sensorial Evaluation of Fish Croquettes Produced from Different Seafood

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.33, ss.96-101, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Changes in Fatty Acid and Mineral Compositions of Rose-Shrimp Croquettes During Production Process

American Journal of Food Technology, cilt.1, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of deep-frying to sardine croquettes' chemical composition

SU URUNLERI DERGISI, cilt.34, ss.293-302, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of Proximate Composition and Sensory Attributes of Scallop (Flexopecten glaber) Gonads

Marine Science and Technology Bullutein, cilt.2, ss.5-8, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Quality determination of experimental sausage production from shark meat

Marine Science and Technology Bullutein, cilt.2, ss.1-4, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleneksel Beyaz Ekmeğe Spirulina Katkısının Değerlendirilmesi

Hasad Gıda, cilt.314, ss.42-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıkla Beslenme ve Kardiyovasküler Sağlık

Diabet Bilimi Dergisi, cilt.6, ss.12-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nükleer Tıp Kliniğine Çernobil Öncesi ve Sonrası Başvuran Tiroid Hastaları ile İlgili Bir İnceleme

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.24, ss.1302-382, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda Korunumunda Radyoaktif Işınlama Yönteminin Kullanılması

Hasad Gıda Dergisi, cilt.258, ss.28-35, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soframızdaki Balığın Kimlik Bilgilerine Ulaşma Yolları

Aquaculture and Fisheries; Su Ürünleri Federasyonu Resmi Yayını, cilt.4, ss.20-24, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşlenmiş ve İşlenmemiş Su Ürünlerinin Elektroforez Yöntemi ile Cinslerinin Tanımı (Doktora tezinden özetlenmiştir)

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deniz Kestanesinin (Paracentrotus lividus) Önemi ve KullanımAlanları

II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.170

Fish Sausage Production from Different FishSpecies

Jubilee International Scientific Conference “Bulgaria of the Regions”, Plovdiv, Bulgaristan, 27 - 28 Ekim 2017, ss.268-269