Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TEACHERS' LEVELS OF CURRICULUM LITERACY

Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.3, pp.1516-1528, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Effective Teacher Characteristics

Asya Öğretim Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-14, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Autonomous Learning Levels of Medical Faculty Students

IXth International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.242-252 Creative Commons License

Investigation of Satisfaction Levels of Medical Faculty Students from Distance Education

IXth International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.296-309 Creative Commons License

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Amaç Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi

13th International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2022), Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.36 Creative Commons License

COVID-19 Pandemi Sürecinde Çevrimiçi Öğretimin Fırsat Eşitliğine Etkisi: Eğitimci, Öğrenci ve Veli Gözünden Bir Betimleme

VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJERCongress 2021), Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Exploring Online Teaching Metaphors in Health Education

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.48-49 Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of a Faculty of Medicine Curriculum According to Stufflebeam (CIPP) Model

8th International Congress on Curriculum and Instruction Curriculum Studies in Life Long Learning, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021 Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tanımladıkları Meslek İlkeleri

XII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATİONAL RESERACH, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.509-520 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019 Creative Commons License

Aşı Karşıtlığı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İstanbul, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.117 Sustainable Development

Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme, üst bilişsel farkındalık ve matematik başarısı ilişkisi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (5th Yıldız Social Sciences Congress), İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.44

Özel eğitim uygulamaları kursu hizmetiçi eğitim programının değerlendirilmesi

I. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESSCONGRESS), BURSA BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017 Sustainable Development

Örgütsel politika algısı ölçeğinin eğitim örgütlerinde kullanılabilirliğinin sınanması.

EYFOR 8, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (International Educational Management Forum 8), Ankara, Turkey, 12 - 21 October 2017

Öğretmen ve öğretim üyeleri görüşleri doğrultusunda öğretmen akademisi model önerisi

I. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESSCONGRESS), BURSA BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017

Cinsiyetin kaynaştırma eğitimine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of teachers’ genders on attitude towards inclusion: A meta-analysis study).

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi)., Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon eğitimin yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması (The Validity and Reliability Studies of the Scale Attitude toward Pedagogical Teacher Training Programme).

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Özel eğitim almanın kaynaştırma eğitimine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of special education traning on attitude towards inclusion: A meta-analysis study).

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016 Sustainable Development

Cinsiyetin bilgisayar destekli öğretime etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of students’ gender on computer aid instruction: A meta-analysis study).

VIII. International Congress of Educational Research (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sekizinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Yaratıcı drama yönteminin tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması (Effects on attitude of creative drama: A meta-analysis study)

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2015), Barcelona, Spain, 10 June 2015 - 12 May 2016

Öğretim elemanlarının sınıf yönetimine ilişkin metaforları (Metaphors of lecturers about classroom management)

Üçüncü Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

İngilizce hazırlık sınıflarında verilen ev ödevleri hakkında öğrenci görüşlerinin belirlenmesi (Determining students’ thoughts on homework given in english preparation classes)

Beşinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (V. International Congress of Educational Research), Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

Books & Book Chapters

Evren ve Örneklem

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Abdurrahman İlğan, Abdurrahman Ekinci, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.135-167, 2023

Waldorf Pedagogy

in: Student-Friendly Teaching Approaches, Asım ARI, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.111-127, 2022 Creative Commons License

Sudbury Valley Schools

in: Student-Friendly Teaching Approaches, Asım ARI, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.69-83, 2022 Creative Commons License

Objectives and Learning Outcomes

in: Assessment Tools for Mapping Learning Outcomes With Learning Objectives, Ganesh R. Sinha, Editor, IGI Global, Hershey, Pennsylvania, pp.1-13, 2020

Gender differences in teachers and student teachers’ self-efficacy beliefs: A meta-analysis

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, SAFIA, pp.587-602, 2016