Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of the optimum cutting parameters for surface roughness in wire electrical discharge machining of nickel based waspaloy using Taguchi method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, ss.195-204, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the WEDM of Al/B4C/Gr reinforced hybrid composites using the Taguchi method and response surface methodology

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.23, ss.435-445, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of process parameters on acceleration amplitude in the drilling of cold work tool steels

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.80, ss.1387-1401, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of drilling Al/SiC composites with cryogenically treated HSS drills

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.74, ss.1495-1505, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MODELING OF THE EFFECTS OF PARAMETERS ON DIMENSIONAL ACCURACY IN LASER CUTTING OF AISI 304 STEEL WITH DIFFERENT GEOMETRIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, ss.505-515, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of control parameters' effects on system performance with Taguchi method in waste heat recovery application using mechanical heat pump

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, cilt.35, ss.795-809, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Optimization of Machining Parameters Using the Taguchi Method for Surface Roughness of AISI 8660 Hardened Alloy Steel

STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, cilt.56, sa.6, ss.391-401, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE INVESTIGATION OF TOOL LIFE AND WEAR IN THE MACHINING OF NON-HEAT TREATED AND SPHEROIDIZED AISI52100 BEARING STEEL WITH DIFFERENT CUTTING TOOLS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.1, ss.65-75, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surface roughness model in machining hardened steel with cubic boron nitride cutting tool

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS, cilt.26, sa.2, ss.84-90, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surface roughness model for machining mild steel with coated. carbide tool

MATERIALS & DESIGN, cilt.26, ss.321-326, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Laminat Kompozitin Cep Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Boyutsal Tamlığın Değerlendirilmesi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.79-100, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kompakt Laminat Panellerin Delinmesinde Delik Girişi Ve Çıkışı Delaminasyon Faktörü İçin Delme Parametrelerinin Optimizasyonu

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.167-179, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kompakt Laminat Kompozitlerin Parmak Freze İle Delinmesinde Takım Aşınmasının Yüzey Pürüzlülüğü Ve Boyutsal Tamlık Üzerine Etkileri

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.180-192, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kompakt Laminat Kompozit Malzemenin Tungsten Karbür Takımlarla Delinmesinde Delaminasyon Faktörünün Değerlendirilmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, sa.4, ss.427-436, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kompakt Laminatın Delinmesinde Boyutsal Tamlık İçin Delme Parametrelerinin Gri İlişkisel Analiz İle Optimizasyonu

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.1-22, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Wire Electrical Discharge Machining of a Hybrid Composite Evaluation of Kerf Width and Surface Roughness

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.245-260, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of drilling Al/B4C composites with carbide drills

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.22, ss.259-266, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Surface Roughness Evaluation When Machining Carbon Steel With Ceramic Cutting Tools

Uludağ Üniversity Journal of The Faculty of Engineering and Architecture, cilt.14, sa.1, ss.139-145, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE DEVELOPMENT OF SURFACE ROUGHNESS MODEL WHEN TURNING HARDENED STEEL WITH CERAMIC CUTTING TOOL USING RESPONSE METHODOLOGY

MULTIDISCIPLINE MODELING IN MATERIALS AND STRUCTURES, cilt.4, ss.291-304, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Isıl İşlemle Sertliği 53 HRC ye Çıkarılmış AISI 1050 Çeliğinin Kaplamalı Karbür Takımla İşlenmesinde Takım Aşınmasının Değerlendirilmesi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.12, sa.3, ss.379-388, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surface Roughness Prediction Model in Machining of Carbon Steel by PVD Coated Cutting Tools

American Journal of Applied Sciences, cilt.1, sa.1, ss.12-17, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elimination of the Quality Problems Encountered in Mass Production by Using Statistical Quality Control

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.27, sa.1, ss.83-93, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

CNC Freze Tezgahlarında Optimum Kesme Süresi ve Üretim Maliyetlerine Göre Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.15, sa.3, ss.737-746, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Cep İşleme Çevrimlerinin İşleme Süresi ve Yüzey Pürüzlülük Kriterine Göre İncelenmesi

Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.134-139, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AFAD ve İtfaiye Ekiplerinin İş Güvenlik Kültürleri: Yönetim Bağlılığı, İş Güvenliği Eğitimi ve Raporlama Kültürü Açısından Bir Değerlendirme

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Türkiye, 22 - 25 Şubat 2021, cilt.1, sa.1, ss.404-415 Creative Commons License

Cam Laminat Alüminyum Takviyeli Epoksinin (GLARE) Özel Geometrili Matkaplarla Delinmesi: Delaminasyon Faktörü Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2020, ss.32-44

CFRP/Al2024 Metalik Yığınların Farklı Geometrili Matkaplarla Delinmesinde Delaminasyon Faktörünün Optimizasyonu

Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2020, ss.45-53

CFRP/Ti6Al4V Yığınların Kademeli Matkapla Delinmesinde CFRP’de Minimum Delaminasyon Faktörü İçin Kontrol Faktörlerinin Optimizasyonu

5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), Nevşehir, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2020, ss.133-139

Karbon Elyaf Takviyeli Aluminyum Laminatların (CARALL) Delinmesinde Takım Geometrisi ve Delme Parametrelerinin İtme Kuvvetine Etkisinin Değerlendirilmesi

5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), Nevşehir, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2020, ss.128-132

AFAD ve itfaiye ekiplerinin iş güvenliği kültürüne iş güvenliği denetimlerinin etkilerinin incelenmesi

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, cilt.1, ss.638-645

Bir Tekstil Dokuma Fabrikası Atölyesi İçin Gürültü Haritasının Oluşturulması Ve Değerlendirilmesi

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, cilt.1, ss.307-320

Optimization of Surface Roughness, Delamination and Uncut Fiber Factor in the Drilling of CFRP Composites

1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.21-26

Drillability of Al/15B4C Composites with Cryogenically Treated Tools: Evaluation of Tool Life, Tool Wear and Surface Roughness

1stInternational Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.35-41

Kompakt Laminat Panellerin Delinmesinde Delik Girişi Ve Çıkışı Delaminasyon Faktörü İçin Delme Parametrelerinin Optimizasyonu

4. International Furniture and Decoration Congress (UMDK 2017), Düzce, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.213-226

Multi-Objective Optimization of Drilling Parameters in Drilling of Al/10B4C/5Gr Hybrid Composites using Taguchi Based Gray Relational Analysis

1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.27-34

Kompakt Laminat Kompozitlerin Parmak Freze İle Delinmesinde Takım Aşınmasının Yüzey Pürüzlülüğü Ve Boyutsal Tamlık Üzerine Etkileri

4. International Furniture and Decoration Congress (UMDK 2017), Düzce, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.227-239

B4C Parçaçık Takviye Oranı ve Delme Parametrelerinin MMC Kompozitlerin Delme Karakteristiklerine Etkileri

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, (ICADET 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.207-218

Taguchi Temelli Gri İlişkisel Analiz ve TOPSIS Yöntemi ile Al/B4C/Gr Kompozitlerin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Optimizasyonu

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.197-206

The Effect of Cryogenic Treatment on Surface Roughness and Delamination Factor in the Drilling of CFRP Composites

8. International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.615-623

Karma Kompozitlerin Delinmesinde Takıma Uygulanan Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Değerlendirilmesi

UMTIK-2016, 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, cilt.1, ss.1-12

Kompakt Laminat Kompozitin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi

UMTIK-2016, 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, cilt.1, ss.1-17

Al B4C Kompozitlerin Kriyojenik İşlem Uygulanmış Hss Matkaplarla Delinmesinde Delme Parametrelerinin Deliklerin Boyutsal Tamlığı Ve Daireselliği Üzerine Etkileri

UMTIK-2016, 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, cilt.1, ss.1-17

Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi Otomotiv Teknolojisi Örneği

UMYOS 2016. V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1-10

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalıkların Belirlenmesi

UMYOS 2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.277-286

Delik delmede farklı parametrelerin deliğin yüzey pürüzlülüğüne etkisi

UMYOS-4th International Vocational Schools Symposium, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.745-753

AISI 52100 Çeliğinin Farklı Kesici Takımlarla Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Tahminsel Modellenmesi

GİS 2013- Genç İstatistikçiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2013, ss.1-8

The Tool Life Models of Cutting Tools Using the Taguchi Method when Turning Hardened Steel

13th International Conference on Machine Design and Production, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2008, ss.1-8

Martensit Morfolojisinin Çift Fazlı AISI 4140 Çeliğinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

13th International Metallurgy Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2006, ss.412-418

Sertleştirilmiş AISI 1040 Çeliğinin Kaplamasız ve Kaplamalı Seramik Kesicilerle Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Modellenmesi

IATS 2005, 4th International Advanced Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.853-859

The Surface Finish in Turning of AISI 1050 Steel by Different Cutting Tools

International Scientific and Technical Conference, Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrument Making, Baku, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Eylül 2005, ss.296-302

Modeling the Surface Roughness in Machining of AISI 4140 Steel

International Scientific and Technical Conference, Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrument Making, Baku, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Eylül 2005, ss.238-244

The Machining Performance of Cutting Tools in Terms of Surface Roughness

International Scientific and Technical Conference, Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrument Making, Baku, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Eylül 2005, ss.268-274

A model For Surface Roughness in Turning of AISI 4140 Steel Using Coated Carbide Cutting Tool

UMTİK 2004, International Conference on Machine Design and Production, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2004, ss.1-10

AISI 4140 Çeliğinin Farklı Kaplamalı Karbür ve Sermet Kesici Takımlarla İşlenebilirliği

UMTİK 2004, International Conference on Machine Design and Production, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2004, ss.1-10

Farklı Mikroyapılara Sahip AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Atılabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

UMTİK 2004, International Conference on Machine Design and Production, Antalya, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2004, ss.1-10

Sertleştirilmiş AISI 1040 Çeliğinin Seramik Kesici Takımla İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Değerlendirilmesi

UMTİK 2004, International Conference on Machine Design and Production, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2004, ss.1-10

Prediction of Surface Roughness in the Machining of Carbon Steels by Cutting Tools

NUMIFORM 2004, Proc. 8th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Columbus, Ohio, AIP Conference Proceedings, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Haziran 2004, cilt.712, ss.1414-1419

Wear Property of Al2O3-Particle-Reinforced Aluminium Composite

ASIATRIB 2002-International Conference and Symposium, Jeju İsland, Güney Kore, 21 - 24 Ekim 2002, ss.201-202