Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gıda ve kanser

DÜNYA GIDA, pp.86-92, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tuncel, B. (1996). Keklerin Ambalajlanması.

Gıda Sanayii, no.46, pp.28-30, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pirinç kepeği yağı depolama stabilitesinin kemometrik yöntem ile tespit edilmesi

Türkiye 13. Gıda Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.368-374

FREE AND BOUND PHENOLICS AND ANTIOXIDANTS IN RAW AND INFRARED STABILIZED IMMATURE RICE GRAIN

IX International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2018”, 4 - 07 October 2018

Olgunlaşmamış Pirinçten Ekstrüde Çerez Üretimi: Stabilizasyon ve Ekstrüzyon Koşullarının Etkisi

Trakya Üniversiteler Birliği Üçüncü Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 03 May 2018

The effect of infrared stabilization on tocopherol, gamma-oryzanol, tiamine and riboflavin contents of immature rice grains

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.1

Infrared stabilization of immature rice grain

3. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 3 - 07 May 2017, pp.667

The effect of ultrasound treatment on physical properties of some legume starches

15th International Cereal and Bread Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 April 2016, pp.279

The effect of ultrasound assisted extraction on yield and some properties of legume starches

15th International Cereal and Bread Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 April 2016, pp.92

The effect of ultrasound treatment on phenolics and antioxidant capacity of some legume brans

15th International Cereal and Bread Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 April 2016, pp.332

Pirinç kepeğinin işlenmesi ve insan beslenmesindeki önemi

Konuralp Çeltik Çalıştayı, Düzce, Turkey, 14 - 16 December 2015

Pirinç Kepeğinin İşlenmesi ve İnsan Beslenmesindeki Önemi

ULUSLARARASI KATILIMLI KONURALP ÇELTİL ÇALIŞTAYI, Düzce, Turkey, 14 - 16 December 2015, pp.35

Gıdaların Kurutulmasında Infrared Teknolojisinin Kullanımı

Pamukkale 3. Gıda Sempozyumu- Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.66

Kısa ve Orta Dalga Infrared (Kızılötesi)ile Çeltik Kurutmanın Pirinç Randımanı ve Enerji Tüketimi Üzerine Etkisi

Pamukkale 3. Gıda Sempozyumu- Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.107-108 Sustainable Development

Infrared (Kızılötesi) Kurutmanın Domatesin Toplam Fenol, Antioksidan Kapasite ve Hidroksimetilfurfural Miktarına Etkisi

Pamukkale 3. Gıda Sempozyumu- Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.105-106

Gıdaların Kurutulmasında Infrared Teknolojisinin Kullanımı

Pamukkale 3. Gıda Sempozyumu- Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.66

Infrared Stabilized Rice Bran: Nutricious Breadmaking Ingredient

7th International Congress Flour-Bread, OPATIJA, Croatia, 16 - 18 October 2013, pp.40

Infrared Stabilized Rice Bran: Nutricious Breadmaking Ingredient (Sözlü Bildiri)

7th International Congress Flour-Bread, Opatija, Croatia, 16 - 18 October 2013, pp.40

Meyve ve Sebze Kurutma için Infrared Kurutucu Tasarımı

II. Uluslarası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, İzmir, Turkey, 3 - 04 June 2013, pp.19

Middle Infrared Drying Of Tomato

XXXIV CIOSTA CIGR V Conference 29 June -01 July, Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and foresty,, Viyana, Austria, 29 June - 01 July 2011, pp.101-104

Nuclear magnetic resonance spectroscopy and food application

Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.2

The effect of pea (Pisum sativum L.) originated asparaginase onacrylamide formation in some bread types

International Food Congress - Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.695

The effect of infrared drying on ß-carotene and lycopene content of tomato

International Food Ccongress Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.1-2

Parsley drying with modified household microwave oven.

International Food Congress- Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.1095

Gyot’a Dair...

I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, Turkey, 22 - 25 April 2010, pp.93

Production and Investigation of Some Properties of Chickpea Bread

The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.447-448

Comparison of HPLC and LC/ESI-MS/MS Methods For Determination of Acrylamide In Wheat, Barley And Rye Malts

4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Prague, Czech Republic, 4 - 06 November 2009, pp.413

Determination of 12 Phenolic Acids by a Validated HPLC Method: Its Application To Some Plants From Ida Mountain (Kaz Mountain/ Kazdaği)

4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Prague, Czech Republic, 4 - 06 November 2009, pp.579 Sustainable Development

Alternative Technologies To Maize Drying

ICC International Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.147

A Research on the Facility of Drying Mantı (Mantu) with Infrared Technology

ICC International Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.166

Ezine peynirinin Üre-PAGE yöntemi ile kazein fraksiyonlarının belirlenmesi

3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 July 2006, pp.25

Gluten-Free Cereal Based Products And Recent Developments

1st International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005, pp.25

Fırın Ürünlerinde İngredient Olarak Süt Kaynaklı Ürünlerin Kullanımı

6. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 22 - 23 May 2000, pp.589-595

Fatty acid composition of traditional fermented and unfermented Turkish corn bread

AACC Annual Meeting, Washington State, United States Of America, 31 October - 03 November 1999, pp.25

Vitamin C nin Bitkilerdeki Tayinine Yönelik Bir Kapiler Elektroforetik Yöntem

XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara, Turkey, 22 - 24 May 1996, pp.25

Other Publications